Ἑλληνικὰ θρακικὰ ἀριστουργήματα.

Ἑλληνικὰ θρακικὰ ἀριστουργήματα.Γιὰ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ δημιουργῇ μὲ χρυσό, κι ὄχι μόνον, τέτοια κομψοτεχνήματα, διαθέτει πίσω του ἱστορία πάρα πολλῶν ἐτῶν, γνώσεις καὶ ἐμπειρία. Δὲν ξύπνησε ἕνα πρωΐ καὶ ἀπεφάσισε νὰ καταπιαστῇ μὲ τὸν χρυσό, διότι ὁ χρυσὸς δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ συναντᾶς μέσα σὰ σακούλια στὸν δρόμο.
Δὲν θὰ πιαστῶ λοιπὸν σήμερα μὲ τὸ πότε ξεκίνησε ὁ Ἕλλην νὰ ἀναζητᾷ, νὰ ἀνακαλύπτῇ καὶ νὰ ἐπεξεργάζεται τὸν χρυσό. Αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τῶν εἰδικῶν καὶ τῶν «εἰδικῶν».
Θὰ ἀρκεστῶ στὸ νὰ σᾶς παρουσιάσω μόνον τὴν εἰκόνα αὐτῶν τῶν δημιουργημάτων. Δῆλα δὴ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς τέχνης ποὺ ξεκίνησε κάπως, κάπου, κάποτε….
Φυσικὰ τὸ νὰ χαρακτηρίζουμε ὥς θρακικὰ αὐτὰ τὰ ἔργα, σκέτο, δίχως νὰ προσθέτουμε τὴν λέξι Ἑλληνικὰ ἐμπρός τους, θίγει ἐμᾶς, τὴν ἱστορία μας καὶ τὶς μνῆμες μας… Διότι τὸ νὰ χαρίζουμε σὲ ἀλλοφύλους κάτι ποὺ οἱ παπποῦδες μας πρῶτοι ἀνεκάλυψαν, ἐπεξεργάστηκαν καὶ μᾶς κληροδότησαν ἐκτὸς ἀπὸ μεγίστη ἀνοησία εἶναι καὶ μεγίστη προδοσία τῆς μνήμης τῆς ἀνθρωπότητος.

Φιλονόη.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἑλληνικὰ θρακικὰ ἀριστουργήματα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἑλληνικὰ θρακικὰ ἀριστουργήματα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply