Ὑπάρχουμε μόνον γιατί μᾶς …δανείζουν;

Οἱ #μενουμευρώπηδες μᾶς λὲν ὅτι εἴμαστε ἕνα κράτος, ποὺ ζεῖ μὲ δανεικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπαναστάσεως. Μάλιστα (λὲν πώς) ὅ,τι δανειστήκαμε, τὰ …..φάγαμε.

Αὐτὸ ποὺ δὲν σοῦ λὲν οἱ σύγχρονοι κοτζαμπάσηδες καὶ Φαναριῶτες εἶναι τὰ ἑξῆς:

  1. Τὸ πρῶτο δάνειο, στὶς 9 Φεβρουαρίου τοῦ 1824, ἦταν 800 χιλιάδες βρεταννικὲς λίρες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔφθασαν ἐδῶ μόνομ 348 χιλιάδες. Τὸ ποσὸν ποὺ παρεκρατήθη ἦταν τὰ ἔξοδα καὶ οἱ προμήθειες τοῦ δανείου, οἱ …τόκοι δύ ἐτῶν(80 χιλιάδες) καὶ ἄλλα …ἔξοδα τῶν δανειστῶν.
    Πράγματι τὸ ὑπόλοιπο ποσὸν ἀνελώθη στοὺς ἐμφυλίους πολέμους καὶ σὲ δωροδοκίες.
  2. Τὸ δεύτερο δάνειο, στὶς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1825, ἦταν 2.000.000 βρεταννικὲς λίρες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔφθασαν μόνον 816 χιλιάδες.
    Τὸ ποσὸν ποὺ παρεκρατήθη ἦταν τὰ ἔξοδα καὶ οἱ προμήθειες τοῦ δανείου οἱ …τόκοι δύο ἐτῶν(200 χιλιάδες) καὶ ἄλλα …ἔξοδα τῶν δανειστῶν.
    Τὰ ὑπόλοιπα χρήματα πῆγαν σὲ ἀστόχους ἐξοπλισμοὺς καὶ προμήθειες, ἐνῶ 200 χιλιάδες λίρες πῆγαν σὲ ἀποπληρωμὲς τοῦ …πρώτου δανείου.
  3. Ἐγγυήσεις γιὰ τὰ δάνεια, ἦσαν τὰ….ἐθνικὰ κτήματα.
  4. Ἡ Ἑλλὰς …ἀπεκλείσθη ἀπὸ τὸν διεθνὴ δανεισμό, ὅταν ἐκήρυξε στάση πληρωμὼν τὸ ….1827.

Κάπως ἔτσι ἐξεκίνησε ἡ μόνιμος ὑπερχρέωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ὅπου μεγάλη εὐθύνη για τοὺς δυσμενεῖς ὅρους συνάψεως τοῦ πρώτου δανείου εἶχαν καὶ οἱ δύο διαπραγματευτές, ὁ Γιαννιώτης πολιτικὸς Ἀνδρέας Λουριώτης καὶ ὁ Σπετσιώτης πλοιοκτήτης Ἰωάννης Ὀρλάνδος, οἱ ὁποῖοι ἐσπατάλησαν μεγάλα ποσὰ στὸ Λονδίνο, ζῶντας πολυτελῶς, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἀγωνιστές, ποὺ πολεμοῦσαν μὲ μεγάλες στερήσεις καὶ για τὸ δεύτερο οἱ ….Ἄγγλοι τραπεζῖτες καὶ στρατιωτικοί.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Σημειώσεις

Ὁ Ὀρλάνδος ἦτο γαμβρὸς τοῦ Κουντουριώτου Ἀνδρέα (πατρὸς Λαζάρου καὶ Γεωργίου. Συνολικῶς εἶχε ἕξι παιδιά.). Ἡ ἑτέρα θυγάτηρ του, μὲ τὸ ἐπίθετον Βώκου, προφανῶς εἰσῆλθε στὴν οἰκογένεια Μιαούλη Βώκου. Λεπτομέρειες γιὰ τὸ ποιὰ ἦταν ἡ σύζυγος Μιαούλη-Βώκου, ποὺ διέπραξε τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα καύσεως τοῦ στόλου μας, ἀπὸ τὶς ἐπίσημες πηγὲς δὲν δίδονται. (Θὰ ἐπανέλθουμε ὅμως!).
Ἡ ἀπόλυτος ἀσυλία τοῦ Ὀρλάνδου δικαιολογεῖται.

Ὁ Λουριώτης ἔλαβε ὡς σύζυγο θυγατέρα τῶν Κομνηνῶν, ἦτο «κολλητός» τοῦ Μαυροκορδάτου καὶ σαφῶς ἔλαβε καὶ τὴν ἀνάλογο ἀσυλία.

Στὸ πρῶτο δάνειον γραμματεὺς ἦτο ὁ Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης.

Ὁ Ἰωάννης  Ζαΐμης, ποὺ δὲν ἀναφέρεται παραπάνω, ἦταν ὁ τρῖτος τῆς παρέας γιὰ τὸ δεύτερον δάνειον. Ἡ οἰκογένεια τῶν ζαΐημηδων, ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, μᾶς «προσέφερε» καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, τραπεζίτη καὶ ἕξι (!!!) φορὲς πρωθυπουργό!!!
Τὸ «τὶ Μπραΐμης τὶ Ζαΐμης» τὸ βιώνουμε, ἀκόμη καὶ σήμερα, στὸ …«πετσί» μας!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply