Ὑπερασπιζόμεθα ὅμως (καί) τὴν κομμουνιστικὴ Κίνα!!!

Ἡ κομμουνιστικὴ Ἑλλὰς ἀσπὶς προστασίας τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας!

πηγὴ

Μόνον βδελυγμία αἰσθάνεται ὁ Ἕλλην γιὰ τοὺς ἀνηθίκους Ἀριστεροὺς πολιτικούς, ποὺ ἔκαναν καρριέρα ἐξαπατώντας τὸν φουκαριάρικο λαό, ὡς Ἀντιχουντικοί, ἐπειδὴ ἡ χούντα δὲν εἶχε Ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐνῶ ἡ Κομμουνιστικὴ Κίνα μίαν χαρὰ ἔχει καὶ παρὰ – ἔχει!

Ντροπὴ καὶ αἶσχος στὴν ξετσίπωτη ἀνηθικότητά τους!

[Ἀπὸ τοὺς ΣΥΡΙΖΑίους δὲν περιμένει κάποιος κάτι ἄλλο, πάρεξ νὰ ἐκδηλώνουν τὴν ψυχὴ τοῦ Μπολσεβίκου. Ἀλλά, ἐσύ κ. Κοτζιά;]

Μαρίνης Παναγιώτης

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply