Νέα τάξις καὶ παγκόσμιος διακυβέρνησις ἤ, ἡ νέα τάξις, οἱ …«ἐξωγήινοι καὶ οἱ …«παραπληροφορημένοι»! (μέρος Β’)

Φρέσκα νέα στό διαδίκτυον! Δέν εἶναι τρία τά διαστημόπλοια πού μᾶς ἒρχονται τελικῶς ἀλλά ΠΕΝΤΕ!!! Τό ἓνα παραμένει στά 240 χιλιόμετρα μήκους (242 γιά τήν ἀκρίβεια) καί τά δύο φθάνουν στά 200 χιλιόμετρα μήκους! Μάλιστα ἒχουν βγάλει καί τό πόρισμα: ἒρχονται μέ κακές διαθέσεις!! (Τώρα ἀπό ποῦ τό βγάζουν αὐτό τό συμπέρασμα…. δέν μᾶς λένε!! Φαντάζομαι πώς θά ἒχουν κάποιες πληροφορίες ἐκ τῶν ἒσω!)

(Λεπτομέρειες στό DEFENCENET . )

Διαβάζω ἐπίσης ὃτι οἱ Κινέζοι κατηγοροῦν τούς Ἀμερικανούς γιά τήν μυστικοπάθειά τους. Καί μέ τό δίκιο τους τά παιδιά! Τί περίμεναν τά ἀμερικανάκια; Νά πᾶνε ἀδιάβαστα τά κινεζάκια χωρίς ἐνστάσεις;

Ὃμως σέ προηγουμένη δημοσίευσί μου, ἀναφέρεται πώς οἱ Κινέζοι γενικότερα ἀντιδροῦν στά σχέδια τῆς Νέας Τάξεως! (Ἒχουν μάλιστα περάσει στήν δημιουργία μίας νέας ἀντι-τάξεως γιά νά στηρίξουν τίς ἐπιλογές τους.) Μεταφέρω ἀπό τήν  προηγουμένη μου δημοσίευσι: [Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Α’)]:

Ὁ νέος ἀφέντης τοῦ κόσμου, ἡ Κίνα, συμπράττει μὲ τὴν Βραζιλία, τήν Ῥωsσία καὶ τήν Ἰνδία μέσῳ τῆς ἑνώσεως BRICS, ὣς τε νά προωθήσουν μία ῥιζοσπαστική ἀλλαγή τῆς παγκοσμίου οἰκονομικής ἀρχιτεκτονικῆς, καὶ ἀνάμεσα σέ ἂλλα ἓνα νέο παγκόσμιο νόμισμα.

Γενικότερα λοιπόν, μαθαίνουμε ἀπό τό ἂρθρο τοῦ DEFENCENET, πώς ξεκίνησε ἓνας παγκόσμιος καυγάς μεταξύ διαφόρων  ἡγετῶν, διότι δέν ἒτυχαν ἐνημερώσεως!!! (Ἐδώ πού τά λέμε ἒχουν ὃλοι τό δίκιο βουνό τους!!  Νά σοῦ ἒρχονται μουσαφιριά ἒτσι ἀπροειδοποίητα, εἶναι ἓνα θέμα! Σέ πιάνουν κάπως ….ἀπροετοίμαστο! Νά μήν ἒχῃς τό φρέσκο νερατζάκι σου, τό φρέσκο νεράκι ἀπό τό πηγάδι, τήν φρεσκοψημένη πίτα στόν ξυλόφουρνο.. Πῶς θά τούς τρατάρῃς!!! Θά σέ κακοχαρακτηρίσουν!  Ἲσως καί νά θυμώσουν! Καί οἱ  θυμωμένοι ἐπισκέπτες ἰσως νά βγάλουν μίαν κάποιαν ἐπιθετικότητα!! Λέμε τώρα….. Γενικῶς, πολύ φοβοῦμαι πώς οἱ Τοῦρκοι ἒκαναν ὃσα ἒκαναν στούς Ἓλληνες, τούς Ἁρμενίους, τούς Κούρδους, τούς Ἀσυρίους καί τόσους ἂλλους,  γιατί δέν ἒτυχαν καλῆς φιλοξενίας καί ὑποδοχῆς!  Ἡ ἱστορία ἲσως νά ἦταν γραμμένη διαφορετικά ἐὰν εἶχαν τύχει θερμοτέρας ὑποδοχῆς!!)

Πάντως κατά βάθος πιστεύω πώς ψεύδονται ὃλοι τους! Τί ἒκαναν ὃλοι αὐτοί οἱ ἡγέτες στήν Μόσχα τόν Μάϊο τοῦ 2010;  Γιά ποιόν λόγο παρευρέθησαν ὃλοι αὐτοί στήν μεγάλη παρέλασι; Γιά νά θαυμάσουν ὁ ἓνας τόν στρατό τοῦ ἂλλου; Μήπως εἶχαν καί κάποιες “μυστικές” συμφωνίες ἢ συνομιλίες; Μήπως ἒκαναν μίαν προβίτσα γιά τό πῶς θά εἶναι ὃλοι οἰ στρατοί μαζεμένοι καί συνασπισμένοι; Μήπως μᾶς ἐνημέρωναν γιά τό τί μέλλει γενέσθαι; Μήπως “φωτογράφιζαν” αὐτά ὃλα πού διαβάζουμε σήμερα καί ταραζόμαστε;

Γιατί ἀπό ὃσα ἀντιλαμβάνομαι, οἱ κύριοι ἢξεραν!

Κι ὂχι μόνον ἢξεραν, ἂλλά μᾶς ἐνημέρωναν!

Καί τώρα, γιά νά μήν τούς παρεξηγήσουμε, ῥίχνουν μερικές διαμαρτυρίες γιά τά μάτια τοῦ κόσμου!

Γιατί γνωρίζουν πώς οἱ πολλοί, αὐτοί πού σήμερα παρακολουθοῦν μέ ἀνοικτό στόμα καί σαστισμένον βλέμμα, τά ὃσα “συμβαίνουν”, ἀρχίζουν καί ξυπνοῦν! Κι ὂταν ξυπνήσουν, ἒ τότε…. κούνια πού τούς κούναγε!!!

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (α΄)

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (β΄)

Ἡ ἀποσιωποιημένη ἱστορία τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου; (γ΄)

Ἡ ἀπάτη τοῦ SETI!

Ἂχ αὐτὸ τὸ SETI!

Τά ἰπτάμενα ἀντικείμενα καί οἱ ἰπτάμενοι γίγαντες τῆς …παραπληροφορήσεως!

Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία πιατέλα!!! Οἱ ἐξωγήινοι δὲν ἔχουν τέτοιες πιατέλες!!!

Κάτι οἱ σειρῆνες, κάτι οἱ «ἐπαναστάσεις»… Ἄς ἑτοιμαζόμαστε καλοῦ κακοῦ…

Βάσις ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στό Καζακστάν;

Ἐπί τέλους!!! Ἔφθασαν τὰ ἐξωγήινα!!!

Γκαίητς καὶ μπίλντεμπεργκ κατά ἀνθρωπότητος;

Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Α’)

Ἡ νέα τάξις, οἱ …«ἐξωγήϊνοι» καί οἱ ……«παραπληροφορημένοι»! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Β’)

Νέα τάξις καί παγκόσμιος διακυβέρνησις ἢ Τά μουσαφιριά! (μέρος Γ’)

Παρέλασις Μόσχας! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Δ’)

Ὁλόγραμμα: Ὅπλον καταστολῆς

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

2012 ἢ 2021;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply