Οἱ δημοσκοπήσεις καί ἡ κατάῤῥευσις!

Δημοσκοπήσεις (κατά τίς δημοσιεύσεις τοῦ διαδικτύου) ἐμφανίζουν τό ΠΑΣΟΚ νά ἒχῃ κατρακυλήσῃ σέ τόσο χαμηλά ἐπίπεδα, πού οὐσιαστικῶς ἒχουν πλέον ἐμφανή ἐξαφάνισι οἱ ὃποιες διαφορές μέ τήν ΝΔ! Μάλιστα, ἂναφορικῶς μέ τήν καταλληλότητα τοῦ κυβερνήτου, τά ποσοστά παίζουν μεταξύ Οὐδενός καί Γ.Παπανδρέου (ἀκόμη!!!).

Δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς τά ποσοστά πού ἐμφανίζονται νά φέρουν τά διάφορα κόμματα (καί οἱ τελεῖες) ἀλλά ὁ πολύς κύριος Πάγκαλος μέ τό τόσο ἐκτόπισμά του, τόσους μῆνες, πῶς νά τό κάνουμε… Μίαν ὢθησι πρός τά κάτω τήν ἒχει δώσει!

Εἶναι σὰν νά ἒχῃ διορισθεῖ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ μΠΑΣΟΚ κι ἀντί νά βγαίνῃ νά χαϊδέψῃ τά αὐτιά τῶν ψηφορόρων, πρός ἂγραν ψήφων, αὐτός βγαίνει καί τά …δαγκώνει!! Τόσο καλά!!!

Θυμήθηκα καί κάτι ἂλλα περιστατικά, σέ κάτι δημόσιες ὑπηρεσίες, μέ κάτι αἰχμηρότατες φράσεις τοῦ ἀντιπροέδρου πρό ἐτῶν…

Τότε ὃμως… Θές ἀπό φιλότιμο… Θές ἀπό φιλοδοξία…. Θές ἀπό ἂῤῥηκτο σχέσι μέ τό κόμμα του, λίγες ἡμέρες ἀργότερα ἒβγαινε καί ζητοῦσε ἓνα μεγαλοπρεπέστατο συγγνώμη…

Τώρα πᾶν αὐτά!

Ὁ ἀντιπρόεδρος δὲν μᾶς ἒχει ἀνάγκη!!! Βαρᾶ (καί δαγκώνει) στὰ αὐτιά καί μᾶς ….ἰσοπεδώνει κάθε λίγο καί λιγάκι!

Ἂλλοι τοῦ δίδουν ἓνα δίκαιον βουνό… Καί κάποιοι ἂλλοι θέλουν νά τοῦ ἐξηγήσουν, μέ ἓναν «δικό τους τρόπο» τίς διαφωνίες τους!

Βέβαια ὁ ἀντιπρόεδρος, κατ’ ἐμέ, ἒχει ἓναν περίεργο ῥόλο αὐτήν τήν στιγμή!

Ἒχει τόν ἂχαρο ῥόλο τοῦ ἐκφραστοῦ τῶν ὃσων πιστεύει ὃλο τό κυβερνητικό σχῆμα γιά τόν λαό μας! (Ἂς θυμηθοῦμε τά περυσινά ταξείδια ἀνά τόν κόσμο τοῦ πρωθυπουργοῦ μας καί τίς ἀπελπισμένες του κραυγές γιά τό πόσο διεφθαρμένος εἶναι ὁ Ἑλληνικός λαός!!!) Κι ὂχι μόνον!

Ἡ κυρία Διαμαντοπούλουἀπὸ τὴν ἄλλην τόσο πολύ …ἐκτιμᾶ τό σύστημα ἐκπαιδεύσεώς μας πού θέλει νά τό ἀναδομήσῃ ξεπατώνοντάς το …ἐκ θεμελίων! Γιατί, πῶς νά τό κάνουμε; Ἓνα τέτοιο σύστημα παρήγαγε τούς πολῖτες πού σήμερα κυβερνᾶ ἡ κυρία Διαμαντοπούλου καί τό μΠΑΣΟΚ! « Ἂθλιοι καί ἀνόητοι» ἐμείς (συμπερασματικῶς, κατά τήν κα Διαμαντοπούλου)! Ἂς γλυτώσουν (κατά τήν κα Διαμαντοπούλου πάντα καί τήν φιλτάτη της κα Δραγώνα) τά παιδιά μας τοὐλάχιστον!

Ὁ κύριος Χρυσοχοΐδης πάλι, βάσει δημοσιευμάτων πού εἶδαν τό φῶς τοῦ ἀσθενικοῦ μας (πλέον) ἡλίου, χαρακτηρίζει τήν ΕΥΠ ἓνα τίποτα. Κι αὐτός ἐκφράζει μέ τόν δικό του τρόπο τήν ἐκτίμησί του γιά τίς δομές τοῦ κρατικοῦ μας μηχανισμοῦ!

Γενικῶς… Ἀπό ὃπου κι ἐάν κάποιος πιάσῃ τήν κυβέρνησι καί τούς μετέχοντες αὐτῆς, ἀνακαλύπτει μίαν δυσφορία γιά τούς ἀπαρτίζοντες τό ἐκλογικόν σῶμα….  Δῆλα δή ἐμᾶς!

Θά τολμήσω λοιπόν σήμερα νά πῶ ἓνα μεγάλο εὐχαριστῶ στήν κυβέρνησι τοῦ μΠΑΣΟΚ!

Τόσες δεκαετίες μέλη αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως ἀλώνιζαν τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια καί μᾶς παραμύθιαζαν γιά τίς ἰδιαίτερές τους ἱκανότητες! Ἐπάσκιζαν νά μᾶς πείσουν γιά τό πόσο ἱκανοί καί ἂξιοι εἶναι νὰ μᾶς κυβερνοῦν καί νά τούς προτιμοῦμε!

Κρίνοντας ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων καί μόνον (φυσικά τά ἲδια πιστεύω γιά ὃλα τά στελέχη τῆς Ν.Δ., τοῦ ΛΑΟΣ, τοῦ ΚΚΕ, τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τῶν τρεμοΟΙΚΟΛΟΓΩΝ καί κάθε ἂλλου πού πέρασε ἢ θέλει νά περάσῃ ὑπό αὐτό τό πρίσμα, μέσα ἀπό κυβερνητικά καί βουλευτικά σχήματα) , συνειδητοποιῶ μερικά πολύ ἐνδιαφέροντα:

1ον. αὐτοί πού δὲν μᾶς ἐκτιμοῦν, εἶναι οἱ ἲδιοι πού τόσες δεκαετίες μᾶς κυβερνοῦν!

2ον. αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν, εἶναι οἱ ἲδιοι πού τόσες δεκαετίες μᾶς κρατοῦν στὰ σκοτάδια γιὰ νὰ μᾶς ὠθοῦν εὐκολότερα νά συντηροῦμε τό σύστημά τους!

3ον. αὐτοί πού μᾶς ὠθοῦν στήν συντήρησι τοῦ στραβοῦ  καί ἀνηθίκου ἐτούτου συστήματος, εἶναι οἱ  ἰδιοι πού θὰ μᾶς ξεγελάσουν κάθε φορά, τάζοντάς μας λαγούς μέ πετραχήλια, πρό κειμένου νά ἐπανεκλεγοῦν καί νά μᾶς ξανά-κυβερνήσουν.

Εἶναι οὐσιαστικῶς ἓνας φαῦλος κύκλος! Ἡ κόττα ἒκανε τό αὐγό ἢ τό αὐγό τήν κόττα;

Μεγάλη συζήτησις!

Ἐπιμένω ὃμως στο εὐχαριστῶ πρός τήν κυβέρνησι!

Ἐάν δέν ἦταν αὐτή ἡ κυβέρνησις πού εἶναι, τό πιθανότερον πού θὰ συνέβαινε θά ἦταν νὰ ἐξακολουθήσουμε τὸν βαθύτατό μας ὗπνο! Ἓναν ὗπνο ἂχαρ, ἀπροβλημάτιστο, ἀποχαυνωμένο ο πού μᾶς κρατοῦσε δεσμίους σὲ καταστάσεις πού δέν μᾶς ταιριάζουν!

Εὐχαριστῶ λοιπόν πολύ τήν κυβέρνησι μας! Εἶναι πράγματι θαυμάσιο τό ἒργο της!! Λίγο ἀκόμη καί δέν θά ὑπάρχῃ Ἓλλην πού νά μήν ἀναγνωρίζῃ τούς πραγματικούς της στόχους!!

Ὃσο γιά τό ἐὰν θά γίνουν ἢ ὂχι ἐκλογές…..

Δὲν ἒχει καί πολύ μεγάλη σημασία!!

Εἶτε γίνουν, εἶτε δέν γίνουν, ἡ «πολιτειακή» δομή ἒχει καταῤῥεύσει ἢδη! Μόνον ἀπό τά ποσοστά τῆς ἀποχῆς βγαίνουν ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα!

Ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτό! Ἡ χύτρα εἶναι ἓτοιμη γιὰ τήν ἒκρηξι. Ὃλα τά ὑπόλοιπα εἶναι οἱ τελευταῖες σπασμωδικές κινήσεις ἑνός καταῤῥέοντος κόσμου! Ὁ ὁποῖος δέν θά ἀφήσῃ φυσικά εὒκολα τήν κουτάλα…. Ἀλλά, ὃσα πονήματα κι ἐάν σκαρφισθῇ, γνωρίζει  βαθύτατα πώς ἒχει τελειώσει!

Ἡ διαισθητική καθαρῶς ἀντίδρασις τοῦ πληθυσμοῦ, πού τόσες δεκαετίες ὑπνωτισμένα σχεδόν «ἐστήριζε» τόν καταχραστή καί καταπατητή του, εἶναι ἐμφανεστάτη! Δέν ὀπισθοδρομεῖ πλέον. Ἲσως κάποιες κινήσεις «τακτικῆς» νά διατηρήσουν γιά λίγο ἀκόμη κάτι ἀπό αὐτό πού ὃλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα ὡς τετελεσμένον! Ἀλλά εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ πλήρης κατάῤῬευσις!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἲσως ἒτσι νά ἐξηγεῖται κι ὁ ῥόλος τοῦ ἀντιπροέδρου τους! Κατά βάθος ξέρει!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Οἱ δημοσκοπήσεις καί ἡ κατάῤῥευσις!

  1. Α, δεν τά ‘μαθες; Ο Παν-κάλος, ζήτησε συγνώμη. Είπε πως η έκφραση “Κοπρίτες” ήταν μάλλον πολύ βαριά κι ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη λέξη “τεμπέληδες” ή “ανίκανοι”.

    Εγώ θα πω αυτό: ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ

Leave a Reply