Ὁ Μπένυ ξανακτυπᾶ!

Κι ὄχι μόνον ξανακτυπᾶ, ἀλλὰ ἐπιστρατεύει κι ὅλα τὰ νεοταξίτικα σούργελα ποὺ ἁλωνίζουν στὴν χώρα τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὴν οὐσία ἡ κατάῤῥιψις τοῦ νομομαγειρέματος Ῥαγγούση ἐνόχλησε πολύ. 
Ἔτσι, γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον, μὲ τὴν στήριξιν ΝΔούλας καὶ ΔΗΜΑΡ ὁ Μπένυ θὰ εἰσηγηθῇ νέα νομομαγειρέματα. Τὸ ἐὰν θὰ εἶναι συνταγματικὰ ὀρθὰ ἤ ὄχι, ἀφῆστε τὸν Μπένυ νὰ ξέρῃ καλλίτερα. Ἄλλως τέ, ποιός θά μποροῦσε νά ἀκυρώσῃ ταχύτερα κάθε συνταγματικό ἄρθρο; Μόνον ὁ Μπένυ! Τὸ ἔχει πράξῃ πολλάκις κατὰ τὰ παρελθόν, θὰ τὸ ἐπαναλάβῃ μὲ περίσσιο θράσος τώρα. 

Τί θέλει νά κάνῃ; 
Νὰ φέρῃ ἕναν νέο νόμο ποὺ θὰ ἀθώώνῃ ἀπολύτως, γιὰ παράδειγμα, κάποιον ἐγκληματία. Τί σημασία θά ἔχῃ ἐάν ὁ ἐγκληματίας θά ἔχῃ βιάσῃ, σκοτώσῃ, γενοκτονήσῃ μερικούς Ἕλληνες. Ἅπαξ καὶ δηλώσει πὼς ἐδέχθῃ τὴν ὁποιαδήποτε ῥατσιστικὴ  ἐπίθεσιν, τὰ ἐγκλήματα ἀγνοοῦνται, τοῦ πληρώνουμε τὰ δικαστικὰ ἔξοδα, ἑλληνοποιεῖται αὐτομάτως καὶ τελικῶς μᾶς κάθεται στὴν πλάτη κουνῶντας τὰ πόδια καὶ οὐρλιάζοντας ἔξαλλος ἀπὸ χαρά, διότι τέτοια παγκόσμια κορόιδα πουθενὰ στὸν κόσμο ἄλλα. 

Μίλησε κάποιος κατά τῶν Ἑβραίων; Χά!!! Τὴν ἔβαψε!!! 
Ὁ Μπένυ ἔχει προβλέψῃ καὶ τὶς συγκεκριμένες θέσεις….
Ἀλήθεια, γιά ὅσους ἀρνοῦνται τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θά ἰσχύουν οἱ ἴδιες διατάξεις μέ αὐτούς πού θά ἀμφισβητοῦν τίς θεωρίες περί γενοκτονίας τῶν Ἑβραίων; Αὐτὸ δὲν διευκρινίζεται. Θὰ μείνω μὲ τὴν ἀπορία…. Γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον…
Ἄλλο σημεῖον ποὺ ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον, στὶς προτάσεις ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ ἐμφανίσῃ τὸ παιδοβούβαλον, εἶναι ἡ περιθωριοποίησις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Πολὺ δημοκρατικὴ ἀντίληψις. Δῆλα δὴ ὁ δικός του λόγος (λέμε τώρα) πρέπει νὰ ἀκούγεται ἀλλὰ ὁ ἀντίθετος λόγος νὰ φιμώνεται. Μωρέ τί σούργελα εἶναι αὐτά; Γιά ποιάν δημοκρατία συζητοῦν τήν στιγμή πού οἱ ἴδιοι μέ τά λόγια τους καί τίς πράξεις τους τήν ἀκυρώνουν; Δῆλα δή εἶναι σεβαστό τό ὀπαδικό ῥεῦμα τῶν ψηφοφόρων τοῦ μΠατΣοΚ καί δέν εἶναι σεβαστόν τό ὁπαδικό ῥεῦμα τῶν ψηφοφόρων τῆς χρυσῆς αὐγῆς; Μέ ποιάν λογική; Δέν εἶναι ὀπαδικά ῥεύματα ψηφοφόρων καί τά δύο; Σέ τί διαφέρουν; Στό πόσες ἕδρες λαμβάνει ἤ χάνει τό Μπενοβούβαλον;
Ἔχει γοῦστο τελικῶς. Ἤ πολὺ ἠλίθιος εἶναι ἤ γιὰ πολὺ ἠλιθίους μᾶς ἐκτιμᾶ. 
Ἀκοῦς ἐκεῖ νὰ θεωρῇ ἑαυτὸν δημοκράτη… Ὁ ἐμπνευστὴς τοῦ χαρατσίου, ὁ κατ’ ἐξοχὴν καταπατητὴς τοῦ συντάγματος, ὁ κύριος ἐγκέφαλος τοῦ ξεπουλήματος τῆς χώρας μέσῳ τρικομματικῶν σχηματισμῶν, ἔρχεται νὰ μιλήσῃ γιὰ δημοκρατίες καὶ ἄλλα κουραφέξαλα. 
Ἀλήθεια, ὑπάρχει κάποιος σέ αὐτήν τήν χώρα, πλήν τοῦ Σαμαρᾶ καί τῶν λοιπῶν κουδουνισμένων, πού ἀκούει, σέβεται ἤ ἀξιοποιεῖ τίς ἀνισορροπίες πού ἐκφέρονται ἀπό τό ὑβριστικότατον τοῦτο κατασκεύασμα; 
Οὐδόλως μὲ ἀπασχολεῖ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι ἤ ὄχι ἡ χρυσῆ αὐγὴ στὴν βο(υ)λή τους. Οὐδόλως μὲ ἀπασχολεῖ ἡ ἰδεολογία τους, ἐὰν ὑπάρχῃ. Οὐδόλως μὲ ἀπασχολεῖ τὸ ἐὰν θὰ ἔχῃ πέντε ἤ ἐκατὸν πέντε βο(υ)λευτές. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ σοβαρότατα εἶναι πὼς τὸ τέρας μὲ τὰ ἑπτὰ κεφάλια δὲν ψόφησε ἀκόμη. Κι ὄχι μόνον δὲν ψόφησε ἀλλὰ τραβᾶ νὰ νομοθετήσῃ… Ποιός; Ὁ ἐκλεγμένος τῶν πακιστανῶν καί τῶν ἀφγανῶν; Ποιός; Ὁ ἀνύπαρκτος ἀρχηγός ἑνός ἀνυπάρκτου πλέον κόμματος; Καί κάθεται ὁ Σαμαρᾶς καί τόν ἀκούει; Μά ἀπό ποῦ τέλος πάντων τόν «κρατᾶ» ὁ Μπένυ καί δέν ἀντιδρᾶ;

 Πώς ο Βενιζέλος ξαναφτιάχνει το «νόμο Ραγκούση» για την ιθαγένεια

Πώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να φέρει πρόταση «αντιρατσιστικού νόμου» με τη σύμφωνη γνώμη της «Νέας Δημοκρατίας» και της «ΔΗΜ.ΑΡ.» ενώ ετοιμάζεται για νέα σύγκρουση με την «Χρυσή Αυγή»

Πρόταση αντιρατσιστικού νόμου έχει συντάξει και ετοιμάζεται να καταθέσει άμεσα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του “Newsbomb.gr” ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Η πρόταση πιθανώς να μετατραπεί σε σχέδιο νόμου, αφού τόσο ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, όσο και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Φώτης Κουβέλης έχουν δώσει το «πράσινο φως» στην πρωτοβουλία Βενιζέλου.

Ρατσισμός, αναμόχλευση του νόμου περί ιθαγένειας και το πλαίσιο για τις δημοτικές εκλογές αποτελούν τα τρία βασικά θέματα στην ατζέντα του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου για το προσεχές διάστημα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδείξει τα θέματα αυτά και να προκαλέσει μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με τη «Χρυσή Αυγή», προκειμένου να αντιμετωπίσει εσωκομματικές αγκυλώσεις που διαπιστώνονται κατά τον «προσυνεδριακό διάλογο».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του “Newsbomb.gr”, ο κ. Βενιζέλος έχει ζητήσει από το στέλεχος κ. Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, η οποία έχει ασχοληθεί με τα θέματα των μεταναστών κι έχει θητεύσει παλαιότερα στο επιτελείο του κ. Σπύρου Βούγια να κάνει τις σχετικές εισηγήσεις. Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν μάλιστα ότι η «αντιρατσιστική εκστρατεία» του κ. Βενιζέλου μάλλον αποτελεί κυβερνητική επιλογή για να αντιμετωπιστεί ο δημοσκοπικός καλπασμός της «Χρυσής Αυγής».

Σε ό,τι αφορά δε την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματικό τον αποκαλούμενο «νόμο Ραγκούση» περί Ιθαγένειας, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν μερικά 24ωρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε αιχμές κατά της απόφασης της ανώτατης Δικαστικής Αρχής και προανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς ότι το θέμα θα επανεξετασθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Η πρόταση νόμου Βενιζέλου

Με την πρόταση νόμου, ο κ. Βενιζέλος θέτει ως προσωπικό του στόχο το «κούρεμα» της Χρυσής Αυγής εντός και εκτός κοινοβουλίου. Με αυτό το σκεπτικό, το επιτελείο του συνέταξε μία πρόταση νόμου που κάνει τις εξής έξι εισηγήσεις:

1.    Μετατρέπει κάθε ρατσιστικό έγκλημα σε ιδιώνυμο.

2.    Θεσπίζει επιβαρυντικές διατάξεις ακόμα και για πλημμελήματα που έχουν ρατσιστικό υπόβαθρο.

3.    Στερεί πολιτικά δικαιώματα και εξοστρακίζει από τον δημόσιο πολιτικό βίο κάθε ιδιώτη που τυχόν υποπέσει ακόμα και σε φραστική επίθεση εναντίον αλλοδαπών ή ομοφυλοφίλων κλπ. με σαφώς επιβαρυντικές διατάξεις για πολιτικά πρόσωπα και κατέχοντες δημόσια αξιώματα.

4.    Θεσπίζεται επίσης για πρώτη φορά το έγκλημα του δημόσιου εγκωμιασμού, άρνησης ή εκμηδένισης εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

5.    Παρέχεται άσυλο και άδεια παραμονής ενώ απαλλάσσεται των παραβόλων δίκης, όποιος αλλοδαπός καταγγείλει στις Αρχές ρατσιστική επίθεση σε βάρος του ή παράσχει πληροφορίες στις Αρχές για εντοπισμό δραστών τελεσθέντων ρατσιστικών εγκλημάτων.

6.    Η διάταξη του σχεδίου νόμου με την οποία προβλεπόταν ως επιβαρυντική περίσταση η τέλεση αξιόποινης πράξης με το διευρυμένο ρατσιστικό κίνητρο, συμπληρώνεται με τις προβλέψεις α) συγκεκριμένου αυξημένου πλαισίου ποινής επί πλημμελημάτων (φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών), β) υποχρεωτικής επιβολής της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, γ) απαγόρευσης αναστολής και μετατροπής της επιβαλλόμενης ποινής, δ) αυτεπάγγελτης δίωξης και απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου πολιτικής αγωγής και δ) θέσπισης κωλύματος διορισμού στο δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ΟΤΑ σε περίπτωση σχετικής καταδίκης.

Ποιος είναι ο στόχος του κ. Βενιζέλου

Πέραν των νομικού πλαισίου όμως, στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι ο κ. Βενιζέλος καλεί το κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα του «συνταγματικού τόξου», όπως τα αποκαλεί να συμφωνήσουν στον απομονωτισμό και την πολιτική εξουδετέρωση της «Χρυσής Αυγής».

Προτείνει να αρνηθούν κάθε στήριξη προτάσεων νόμων που προέρχονται από αυτή, όπως και στην αποδοχή στήριξης της Χρυσής Αυγής σε προτάσεις άλλων κομματικών σχημάτων.

Μάλιστα, στην πρόταση θα αναφέρεται πιο συγκεκριμένα: «Να μη συνυπογραφεί καμία πρόταση νόμου, να μην αθροιστεί σε καμία ψηφοφορία η ψήφος ενός δημοκράτη με ένα φασίστα. Να αποφύγουμε το όνειδος του σχηματισμού πλειοψηφιών με το συντεταγμένο νεοναζιστικό άγημα. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπως, γενικότερα, σε κάθε κρατικό συλλογικό όργανο, ιδίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Χρυσή Αυγή πρέπει να είναι πλήρως απομονωμένη».

Ιθαγένεια και δημοτικές εκλογές

Όσον αφορά στην αναδιατύπωση του νόμου Ραγκούση για την ιθαγένεια και εν όψει των δημοτικών εκλογών χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ερώτηση που τού έθεσε δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε. 
Δήλωσε επί λέξει:

 «Θα ήθελα να πω πάρα πολλά ως επιστήμονας για την απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά δεν είναι ο ρόλος μου σήμερα επιστημονικός ούτε η ομήγυρης επιστημονική. Τίθενται πολύ σοβαρά ζητήματα μεθοδολογίας, δικανικής ακρίβειας, συγκρότησης των συλλογισμών και ορίων του ελέγχου, του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.

Δεν θέλω να κάνω σχόλια. Τα σχόλια τα κάνει η πολύ ισχυρή μειοψηφία της απόφασης ούτως ή άλλως, η οποία είναι σε έναν ανοιχτό και δημόσιο διάλογο με την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία μπορεί να γίνει μειοψηφία σε μια επόμενη φάση και το αντίστροφο. Δεν είναι οριστικές ιστορικά οι αποφάσεις αυτές. 
Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές και αμετάκλητες δικονομικά, αλλά τα θέματα αυτά επανέρχονται στο δικαστικό διάλογο και στο δικαστικό έλεγχο και πολλές φορές έχει αλλάξει η νομολογία, έχει κάνει εντυπωσιακές στροφές.

Θα σας πω πολιτικά μόνο πως από το σκεπτικό της πλειοψηφίας δεν προκύπτει ανάγκη ριζικής αλλαγής, δηλαδή εγκατάλειψης της φιλοσοφίας της ισχύουσας νομοθεσίας. Προκύπτει η ανάγκη να συζητήσουμε σημειακές αλλαγές.

Επίσης δεν κινδυνεύουν νομικά οι πράξεις με τις οποίες έχουν χορηγηθεί ιθαγένειες, διότι αυτές έχουν εκφύγει του ακυρωτικού ελέγχου και θα ήταν καταχρηστική θεώρηση εκ μέρους της Δημόσιας Διοίκησης να ανακαλέσει πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί και οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί και έχουν εκφύγει του ακυρωτικού ελέγχου.

Υπάρχει τώρα κι ένα άλλο θέμα, το θέμα των δημοτικών εκλογών. Κατ’ αρχάς το κύρος των δημοτικών εκλογών δεν κινδυνεύει. Προ πολλού έχουν λήξει όλες οι προθεσμίες. Η πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει τοποθετηθεί κατά τρόπο ρητό αντίθετα προς τα στοιχεία της ιστορικής ερμηνείας του Συντάγματος, διότι όπως ορθά σημειώνει η μειοψηφία επικαλούμενη τα λόγια μου με την ιδιότητα του Γενικού Εισηγητή της αναθεώρησης του Συντάγματος, η τροποποίηση του άρθρου 102 του Συντάγματος ώστε να παραπέμπεται στο νόμο η συγκρότηση του Εκλογικού Σώματος των Δημοτικών εκλογών, είχε αυτό το νόημα.

Είχε το νόημα να μπορούν να μετέχουν αλλοδαποί εγκατεστημένοι για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στις τοπικές κοινωνίες. Άλλωστε το ίδιο το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο προβλέπει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν στις Δημοτικές εκλογές στους Δήμους που είναι εγκατεστημένοι.

Άρα, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ένα δημοτικό εκλογικό σώμα χωρίς Έλληνες πολίτες αλλά με Ευρωπαίους πολίτες και να δημιουργείται ζήτημα συνταγματικότητας σε σχέση με μη Έλληνες οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι με τη στενή έννοια. Υπάρχει μια προφανής αντίφαση, αλλά κι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρίσιμο ή επείγον. Ούτως ή άλλως υπάρχει η πρόβλεψη του Συντάγματος για την αρμοδιότητα του κοινού νομοθέτη».

πηγή

Ἀπορία:
Τό νομομαγείρεμα Ῥαγκούση ποιός τό ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγματικό; Ποιός ἐκκίνησε τίς διαδικασίες; Ποιός τό ἔφερε στό ΣτΕ; Ἡ χρυσῆ αὐγή; Σοβαρά; Δὲν νομίζω….
Γιὰ νὰ τὸ ἐρευνήσουμε λίγο περισσότερο… Λίγο…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τόσο κόψιμο γιὰ τοὺς Ἕλληνες οὐδέποτε ἐπέδειξαν. Νά θεωρήσω πώς φθάσαμε στό τέλος τους; Ἤ ἔχουμε δρόμο ἀκόμη;

Υ.Γ.2. Καὶ τὴν Ἄλ Σάχλα ἐμεῖς θὰ τὴν πληρώνουμε, γιὰ ὅσους δὲν τὸ κατάλαβαν. Ἐμεῖς… Μόνον ἐμεῖς!!!

Υ.Γ.3. Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς ἐνοχλεῖ ποὺ ὁ κόσμος στήνεται στὶς οὐρὲς γιὰ μερικὰ μαρουλάκια. Καλά…. Δὲν πειράζει… Τὴν ἄλλην φορά… Ὅταν θὰ δοῦμε τὶς φερόμενες ὡς ἀντιῤῥατσιστικὲς πορεῖες, ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς ἐπαγγελματίες ἀντιῤῥατσιστές, νὰ μᾶς φορτώνουν ἀκόμη καὶ τὸν πακιστανὸ βιαστὴ ὡς σύμβουλο σὲ θέματα ἐθνικῆς ἀμύνης. Μὲ τὶς ὑγεῖες μας λοιπόν! Αὐτὸ τὸ μπορντέλο ποὺ λέγεται Ἑλλαδοκαφριστὰν πρέπει νὰ τελειώσῃ καὶ θὰ τελειώσῃ!!!!!._