Ἀπὸ τὴν τσέπη μας πληρώνονται ΠΑΝΤΑ ἀκόμη καὶ οἱ …ἐχθροί μας!!!

Αυτό που λέγαμε, για το πόσο ευρηματικοί είναι ώστε να καταφέρνουν να πληρώνουμε ΕΜΕΙΣ τους ίδιους τους εχθρούς μας…..
…Πάντα πριν από εμάς, να ορίζουν όλα αφορούν σε εμάς, μέσα από πανομοιότυπες …προκαλήψεις!!!

Ο κάθε καλός παπαγάλος πιάνει σειρά…. Και το χρήμα πέφτει πάντα ζεστό…
Χρήμα που πηγάζει από το δικό μας ζεστό αίμα, που ρέει ανεξέλεγκτα. Συνέχεια

Νὰ ξέρουμε τί ψηφίζουμε…!!!

Μηλιώνης –  Φλῶρος ὑπεξαίρεσαν 250 ἑκατομμύρια εὑρῶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο..
Ποιός εἶναι ὁ δικηγόρος ὑπερασπίσεως;
Μὰ φυσικὰ ὁ Μάκης Βορίδης!!!

Ποιοί δέν πῆγαν ὡς πολιτικὴ ἀγωγή;

Μὰ φυσικὰ ὁ Στουρνάρας καὶ ὁ Καμίνης…  Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 19 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

  • Πλάκωσαν οἱ …«προοδευτικοὶ» γιὰ νὰ μᾶς σώσουν!!!
    Καλά, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ Ἑλλαδο-Πακιστᾶν πλάκωσαν οἱ ἐπαγγελματίες προοδευτικάριοι, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς σώσουν.
    Τὶ Σαρ-Ῥαγκούσηδες, τὶ Καμίνηδες, τὶ Ἀνδρουλάκηδες, τὶ Σκυλακάκηδες, τὶ Τ(σ)ατσόπουλοι…
    Μὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς ἐκεῖ ἦταν καὶ ὁ Τσούκαλης τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ… (Ξέρετε… Ὅλος ὁ σιωνισμὸς τοῦ πλανήτου ἐκεῖ δίδει τὶς ἐντολὲς γιὰ τὴν καταπάτησιν τῶν ἐλαχίστων δικαιωμάτων ποὺ μᾶς ἀπέμειναν…!!!) Συνέχεια

Ὁ Μπένυ ξανακτυπᾶ!

Κι ὄχι μόνον ξανακτυπᾶ, ἀλλὰ ἐπιστρατεύει κι ὅλα τὰ νεοταξίτικα σούργελα ποὺ ἁλωνίζουν στὴν χώρα τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὴν οὐσία ἡ κατάῤῥιψις τοῦ νομομαγειρέματος Ῥαγγούση ἐνόχλησε πολύ. 
Ἔτσι, γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον, μὲ τὴν στήριξιν ΝΔούλας καὶ ΔΗΜΑΡ ὁ Μπένυ θὰ εἰσηγηθῇ νέα νομομαγειρέματα. Τὸ ἐὰν θὰ εἶναι συνταγματικὰ ὀρθὰ ἤ ὄχι, ἀφῆστε τὸν Μπένυ νὰ ξέρῃ καλλίτερα. Ἄλλως τέ, ποιός θά μποροῦσε νά ἀκυρώσῃ ταχύτερα κάθε συνταγματικό ἄρθρο; Μόνον ὁ Μπένυ! Τὸ ἔχει πράξῃ πολλάκις κατὰ τὰ παρελθόν, θὰ τὸ ἐπαναλάβῃ μὲ περίσσιο θράσος τώρα. 

Τί θέλει νά κάνῃ; 
Νὰ φέρῃ ἕναν νέο νόμο ποὺ θὰ ἀθώώνῃ ἀπολύτως, γιὰ παράδειγμα, κάποιον ἐγκληματία. Τί σημασία θά ἔχῃ ἐάν ὁ ἐγκληματίας θά ἔχῃ βιάσῃ, σκοτώσῃ, γενοκτονήσῃ μερικούς Ἕλληνες. Ἅπαξ καὶ δηλώσει πὼς ἐδέχθῃ τὴν ὁποιαδήποτε ῥατσιστικὴ  ἐπίθεσιν, τὰ ἐγκλήματα ἀγνοοῦνται, τοῦ πληρώνουμε τὰ δικαστικὰ ἔξοδα, ἑλληνοποιεῖται αὐτομάτως καὶ τελικῶς μᾶς κάθεται στὴν πλάτη κουνῶντας τὰ πόδια καὶ οὐρλιάζοντας ἔξαλλος ἀπὸ χαρά, διότι τέτοια παγκόσμια κορόιδα πουθενὰ στὸν κόσμο ἄλλα. 

Οἱ «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι.

Τό θέμα εἶναι ἐὰν κρύβεται κάτι καί τί… 

Δὲν μᾶς ξεγέλασαν οἱ «ἐξεγέρσεις» τῶν ἀραβικῶν χωρῶν, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο τοῦ ὅ,τι εἴμεθα παρατηρητὲς καὶ τὸ βλέμμα μας εἶναι κάπως καθαρότερο… 

Ἐδῶ ὅμως μᾶς πονοῦν ὅλους τὰ γεγονότα… Τοὐλάχιστον ὅσους θεωροῦν Πατρίδα τους τόν τόπο… Δὲν γίνεται ἡ Ἀλ Σάχλα Συνέχεια