«Δαγκωτό» Ἄλ Σάλεχ!!

Ἀφροδίτη Ἂλ Σάλεχ…

Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 19 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

  • Πλάκωσαν οἱ …«προοδευτικοὶ» γιὰ νὰ μᾶς σώσουν!!!
    Καλά, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ Ἑλλαδο-Πακιστᾶν πλάκωσαν οἱ ἐπαγγελματίες προοδευτικάριοι, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς σώσουν.
    Τὶ Σαρ-Ῥαγκούσηδες, τὶ Καμίνηδες, τὶ Ἀνδρουλάκηδες, τὶ Σκυλακάκηδες, τὶ Τ(σ)ατσόπουλοι…
    Μὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς ἐκεῖ ἦταν καὶ ὁ Τσούκαλης τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ… (Ξέρετε… Ὅλος ὁ σιωνισμὸς τοῦ πλανήτου ἐκεῖ δίδει τὶς ἐντολὲς γιὰ τὴν καταπάτησιν τῶν ἐλαχίστων δικαιωμάτων ποὺ μᾶς ἀπέμειναν…!!!) Συνέχεια
Οἱ «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι.

Τό θέμα εἶναι ἐὰν κρύβεται κάτι καί τί… 

Δὲν μᾶς ξεγέλασαν οἱ «ἐξεγέρσεις» τῶν ἀραβικῶν χωρῶν, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο τοῦ ὅ,τι εἴμεθα παρατηρητὲς καὶ τὸ βλέμμα μας εἶναι κάπως καθαρότερο… 

Ἐδῶ ὅμως μᾶς πονοῦν ὅλους τὰ γεγονότα… Τοὐλάχιστον ὅσους θεωροῦν Πατρίδα τους τόν τόπο… Δὲν γίνεται ἡ Ἀλ Σάχλα Συνέχεια

Εἶναι Ἕλληνας, σκοτῶστε τον!!!

Ἀκούσθηκε πρὸ χθὲς ἀπὸ τὸ στόμα κάποιου ἀνεγκεφάλου.. «Εἶναι Ἕλληνας, σκοτῶστε τον!!!»  κι ἐτσάκισαν στὸ ξύλο ἕναν ἀνυποψίαστο συνταξιοῦχο…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἡ Ἂλ Σάχλα στὴν προσωπικὴ της σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως, εὐχόταν νὰ ἐξαφανιστοῦν οἱ Ἕλληνες γιὰ νὰ κάνουν καλὸ στὴν ἀνθρωπότητα…

 

Σήμερα, στήν Καλλιδρομίου ἐπετέθησαν στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα καὶ πετῶντας Συνέχεια

Πλήρης καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ Γερουλᾶνο!

Ὑπουργός ἀΠολιτισμοῦ: Γερουλᾶνος!

Ἀπὸ ποῦ νὰ τὸν πιάσῃς τώρα αὐτόν; Ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὸν πιάσῃς διαπιστώνεις τὴν ἀνεπάρκειά του! Ἀπὸ ὅποιαν σκοπιὰ κι ἐὰν τὸν ψάξῃς ἀνακαλύπτεις τὴν «ἐπιχειρηματικότητά» του! Καὶ μὲ ὅσην καλὴ διάθεσι κι ἐὰν προσπαθήσῃς νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃς, πέφτεις ἐπάνω σὲ τοίχους καὶ μᾶντρες!

Ἔργα καταστροφῆς κι ἀνεπαρκείας Γερουλάνου:

Συνέχεια

Ὁ λόγος στὴν …Ἀλ Σάλεχ!

Τώρα γιατί καταπιάνομαι μὲ τά ὅσα ἰσχυρίζεται (δημοσίως) ἡ κυρά ἄλσάλεχ…
…εἶναι ἕνα σοβαρό θέμα καὶ πρέπει νὰ τὸ κυττάξω.  Ἀλλά μία καὶ τὸ ἀπεφάσισα, εἶπα νὰ σᾶς παρουσιάσω τὸ   …καταπιάσιμο, μήπως καὶ βοηθήσετε νὰ καταλάβω κάπως τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ τό …μυαλό της….

Ἀπαντήσεις καί σχόλια στὴν Ἀλ Σάλεχ:

Γράφει ἡ …«ἑλληνοποιημένη» αὐτή κυρία:

«Οι ευθύνες αυτών που είχαν την ιδέα της απεργίας πείνας και ενθάρρυναν, ή έστω δεν απέτρεψαν, τους μετανάστες να προβούν σε αυτό το έσχατο μέσο διεκδίκησης αιτημάτων, είναι πολλές. Ακριβώς όμως Συνέχεια