Ὅταν ὁ Θαλῆς ἐξέτρεψε τὸ ποτάμι.

Ὁ βασιλεὺς Κροῖσος ὅταν ἠθέλησε νὰ ἐπιτεθῇ στὸν Κύρο Β΄, ἐφώναξε τὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο, τὸ 550 παχ, γιὰ νὰ κατασκευάσῃ μίαν ὑπόγειο σήραγγα καὶ νὰ ἐκτρέψῃ τὸ ποτάμι, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτεθῇ ὁ στρατός του ἐναντίον τοῦ στρατοῦ τοῦ Κύρου Β΄.
Ἔτσι κι ἔγινε.
Αὐτὴ τὴν σήραγγα ἀνεκάλυψε ὁ Γάλλος σπηλαιολόγος Ἐρὶν Ζιλὶ στὴν περιοχὴ τῆς Καππαδοκίας.
Οἱ διαστάσεις τῆς στοᾶς εἶναι ἐντυπωσιακές: 9 μέτρα φάρδος καὶ 177 μέτρα μῆκος.
Κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ σπηλαιολόγου πρέπει νὰ ἐχρειάσθη νὰ μετακινηθοῦν 12.800 τόνοι μπάζων.
Ἡ ὑπόγειος σῆραγξ ἀποτελεῖ ἕνα σχεδὸν τέλειο ἡμικύκλιο.
Ὁ ποταμὸς ἔμπαινε στὸ ἕνα ἄνοιγμα καὶ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ ἄλλο.
Ἐπάνω ὁ Ἐρὶν Ζιλὶ στὴν σήραγγα.  

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Οταν ο Θαλής «έστριψε» το ποτάμι

Σπηλαιολόγος ανακάλυψε σήραγγα που κατασκευάστηκε για να περάσει ο στρατός του βασιλιά Κροίσου!

Γάλλος σπηλαιολόγος ανακάλυψε εκτροπή ποταμού για πολεμικούς σκοπούς από τον Θαλή τον Μιλήσιο για λογαριασμό του βασιλιά Κροίσου, το 550 π.Χ.
«Μόλις ανακάλυψα μία απίστευτη σήραγγα στην Τουρκία, στην περιοχή της Καππαδοκίας. Πρόκειται για ένα έργο εκτροπής ενός μεγάλου ποταμού για να δημιουργηθεί ένα πέρασμα και να γίνει δυνατή η διάβασή του. Είναι πιθανότατα αυτό που ο περιγράφει ο Ηρόδοτος αποδίδοντάς το στον Θαλή, και μέσω του οποίου ο βασιλιάς Κροίσος πέρασε για να επιτεθεί στον πέρση γείτονά του, τον Κύρο Β’, το 550 π.Χ. », λέει ο γάλλος σπηλαιολόγος Ερίκ Ζιλί.
Ο Ζιλί θεωρεί πως βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ανακάλυψη. Είχε εντοπίσει για πρώτη φορά το 1984 δύο ανοίγματα σε ένα χαμηλό βουνό της Καππαδοκίας και συνέχισε την έρευνα διαβάζοντας Ηρόδοτο αλλά και τώρα, με τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιώντας και τις δορυφορικές εικόνες που προσφέρει το Google Earth.  Το όρος Αργαίος (στα τουρκικά Ερσιγέκ) βρίσκεται δίπλα σε έναν μεγάλο ποταμό, τον μεγαλύτερο της Μικράς Ασίας. Είναι ο Αλυς κατά τους αρχαίους, ο Κιζιλιρμάκ (Κόκκινο Ποτάμι) κατά τους Τούρκους. Οι διαστάσεις της στοάς είναι εντυπωσιακές: 9 μέτρα φάρδος και 177 μήκος. Κατά τις εκτιμήσεις του σπηλαιολόγου πρέπει να χρειάστηκε να μετακινηθούν 12.800 τόνοι μπάζα. Η υπόγεια σήραγγα αποτελεί ένα σχεδόν τέλειο ημικύκλιο. Ο ποταμός έμπαινε στο ένα άνοιγμα και έβγαινε από το άλλο.
Οπως λέει μάλιστα ο Ζιλί στην εφημερίδα «Le Figaro», διακρίνονται ακόμη σε μερικά σημεία τα σημάδια σε κόγχες όπου ήταν τοποθετημένα τα λαδοφάναρα.
Στο ερώτημα γιατί ο Κροίσος δεν έφτιαξε γέφυρες αντί να σκάψει στοά, η απάντηση κατά τον γάλλο σπηλαιολόγο είναι ότι τα εδάφη της Καππαδοκίας καλύπτονται από εύθραυστη ηφαιστειακή τέφρα που δεν είναι καλό οικοδομικό υλικό – είναι γνωστό άλλωστε ότι πολλά σπίτια είναι φτιαγμένα σε σκαμμένο βράχο. Ταυτόχρονα, το ποτάμι αυτό πλημμυρίζει και φουσκώνει πολύ συχνά με τρόπο που καταστρέφει τις γέφυρες.
Πάντως ο Ζιλί θεωρεί πιθανόν το τούνελ να ήταν ήδη ανοιγμένο και απλώς ο Θαλής να είχε την ιδέα της αξιοποίησής του για την εκτροπή του ποταμού. Ο σπηλαιολόγος βρίσκεται τώρα σε αναζήτηση χρηματοδότησης προκειμένου να φτιάξει ένα γαλλοτουρκικό ολοκληρωμένο σχέδιο περαιτέρω ερευνών. Μέχρι τότε κρατάει την ακριβή τοποθεσία μυστική.

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι ούτε ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης δεν τα γνώριζε όλα αυτά. Κανείς δεν τολμούσε να εισέλθει στη σήραγγα, λόγω των νυχτερίδων και της έντονης δυσοσμίας

τὰ νέα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply