Ἑνὸς λεπτοῦ σιγή…

Ἑνὸς λεπτοῦ σιγή...Ἑνὸς λεπτοῦ σιγή…
…γιὰ ὅλες τὶς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων ποὺ πέθαναν.
Χιλιάδες Ἕλληνες αὐτοκτόνησαν σωματικά…
Ἐκατομμύρια Ἕλληνες εἶναι ἤδη νεκροὶ ἐγκεφαλικά, πνευματικὰ καὶ ψυχικά…
Τί περιμένεις;
Νά σέ ἐπισκεφθῇ ὁ Χάροντας νεκρέ;
Εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ σὲ περιμένει στὴν γωνία…
Ἡ ἄφιξίς σου εἶναι θέμα χρόνου..

Κύρος Μανούσκας

φωτογραφία

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply