Εἰκόνες τῆς Ξάνθης. (α)

Ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν κτιρίων στίς πόλεις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν διώροφες κατοικίες, συνήθως κτισμένες μέ πέτρα στό ἰσόγειο καί ἐλαφρότερη κατασκευή στόν ὄροφο (τσατμάς, μπαγιαντί, μπαγδατί).
Εἰδικά τό σαχνισί κατασκευάζεται κυρίως ἀπό ἐλαφρά ὑλικά.
Στήν Ξάνθη οἱ κατοικίες διαθέτουν συχνά καί ἡμιϋπόγειο.
Συνέχεια

Ὁ ὕμνος τῆς γενοκτονίας ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς.

Σχετικὰ πρόσφατα ὁ Obama προσπάθησε νὰ «γλείψῃ»  τοὺς Τούρκους πλέκοντας τὸ ἐγκώμιο τοῦ Τουρκικοῦ λαοῦ, που ἀντιστάθηκε ἡρωικὰ στὴν προσπάθεια ἀναστηλώσεως μιᾶς ἀρχαίας αὐτοκρατορίας (!) ὑπονοῶντας … τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία! 

Μία ἐκστρατεία ποὺ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ διέταξαν στοὺς ἠγέτες-μαριονέτες τῆς Ἑλλάδος τότε μὲ στόχο τὰ πετρέλαια τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πάντα.

Στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς συκοφαντίας … οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ … ἔκαναν τὶς ΠΑΠΙΕΣ.
Καμμία ἀντίδρασις, κανένα διάβημα. Συνέχεια

Ὅταν ὁ Θαλῆς ἐξέτρεψε τὸ ποτάμι.

Ὁ βασιλεὺς Κροῖσος ὅταν ἠθέλησε νὰ ἐπιτεθῇ στὸν Κύρο Β΄, ἐφώναξε τὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο, τὸ 550 παχ, γιὰ νὰ κατασκευάσῃ μίαν ὑπόγειο σήραγγα καὶ νὰ ἐκτρέψῃ τὸ ποτάμι, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτεθῇ ὁ στρατός του ἐναντίον τοῦ στρατοῦ τοῦ Κύρου Β΄.
Ἔτσι κι ἔγινε.
Αὐτὴ τὴν σήραγγα ἀνεκάλυψε ὁ Γάλλος σπηλαιολόγος Ἐρὶν Ζιλὶ στὴν περιοχὴ τῆς Καππαδοκίας.
Οἱ διαστάσεις τῆς στοᾶς εἶναι ἐντυπωσιακές: 9 μέτρα φάρδος καὶ 177 μέτρα μῆκος.
Κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ σπηλαιολόγου πρέπει νὰ ἐχρειάσθη νὰ μετακινηθοῦν 12.800 τόνοι μπάζων.
Ἡ ὑπόγειος σῆραγξ ἀποτελεῖ ἕνα σχεδὸν τέλειο ἡμικύκλιο. Συνέχεια

Τουρκικὲς σειρές, «πολιτισμὸς» καὶ ἀμνήμονες.

Καταστρέφουν οι Τούρκοι ελληνικά σπίτια για τα σήριαλ

Τα σήριαλ αυτά προβάλλονται στην Ελλάδα χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διαμαρτυρίες μερίδας τηλεθεατών

Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στην Καππαδοκία για το σήριαλ «Η ζωή συνεχίζεται», κάηκε ένα ιστορικό ελληνικό σπίτι στην περιοχή Ουργούπ, για τις ανάγκες του σεναρίου. Αυτό καταγγέλλει η τουρκική εφημερίδα «Νετγκαζέτε» (Tourkika Nea).

Συνέχεια

Ὑπόγειοι κόσμοι! (Καππαδοκία)

Ἡ ἀνάρτησις ἀπὸ τὸν Κρασοπατέρα. Ἐξαιρετικότατη ἰδέα ἡ ἀνάδειξις τοῦ θέματος.

 Στὸ μόνο ποὺ πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε, κάτι ποὺ ἤδη ἔχω ἀναφερθεῖ, εἶναι τὰ κίνητρα δημιουργίας αὐτῶν τῶν χώρων. 

Καὶ μάλιστα μὲ τέτοιες ὑποδομές! 

Κατὰ τὰ ἄλλα, εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστον τὸ γεγονὸς τῆς …ἀξιοποιήσεως τοῦ ἐδάφους! Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀπὸ ἕναν  τόσο ἀρχαῖο πολιτισμό.

Συνέχεια

Ἡ ὑπόγεια πόλις τῆς Μαλακοπῆς στὴν Καππαδοκία.

Ὁμολογῶ πὼς δὲν εἶχα ἰδέα γιὰ τὸ μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς πόλεως. Ἐγνώριζα  τὴν ὕπαρξί της ἀλλὰ ὄχι τὸ μέγεθος!

Η υπόγεια πόλη στην Μαλακοπή της Καππαδοκίας.

Το 1963 ένας κάτοικος του χωριού Μαλακοπή στη περιοχή της Καππαδοκίας, γκρεμίζοντας ένα τοίχο στο σπίτι του που ήταν – όπως όλα της περιοχής – σκαμμένο στο βράχο, ανακάλυψε έκπληκτος, ότι πίσω από τον βράχο υπήρχε ένα μυστηριώδες δωμάτιο το οποίο δεν είχε ξαναδεί. Αυτό το δωμάτιο τον οδήγησε σ’ ένα άλλο και μετά σε άλλο και ούτω καθ’ εξής.