Ἡ ἀνέγερσις τζαμιοῦ συνιστᾶ ἔνοπλον δόλο κατὰ τῆς Πατρίδος.

Ἡ ἀνέγερσις τζαμιοῦ συνιστᾶ ἔνοπλον δόλο κατὰ τῆς Πατρίδος.Εἶμαι κάθετα ἐνάντια στὴν δημιουργία ἰσλαμικοῦ τεμένους, μικροῦ ἢ μεγάλου, ἰδιαίτερα στο Ἀττικὸ τοπίο.
Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, εἶναι ἱστορικοί, εἶναι πολιτισμικοί, δηλαδὴ ἄκρως ἐθνικοί.
 Εἶναι ὅμως καὶ πολιτικοί.
Ἐπίσης, εἶναι λόγοι ποὺ σχετίζονται καὶ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἀνθρωπολογία (θέση τῆς γυναίκας, ἄνθρωποι ποὺ σκύβουν τὸ κεφάλι τους στὸ ἔδαφος καὶ προσκυνοῦν, τζιχὰντ κτλ), καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀντιλήψη, εἶναι λόγοι δηλαδή, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ αὐτῆς τῆς ἀντίληψης, μιᾶς Αἰσθητικῆς που δηλώνει καὶ χαρακτηρίζει ὄλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μας.

Θεωρῶ μιὰ τέτοια ἀπόφαση, ὡς ἔνοπλο δόλο ἀπέναντι στην πατρίδα.
Μποροὺν να ἔχουν τοὺς χώρους τους καὶ νὰ φτιάχνουν τὰ μεγαλοπρεπῆ τεμένη τους στὶς ἰσλαμικὲς πατρίδες τους.

Μαρία Τζάνη

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἀνέγερσις τζαμιοῦ συνιστᾶ ἔνοπλον δόλο κατὰ τῆς Πατρίδος.

  1. Η κυρία αυτή μπορεί να λέει ό,τι θέλεις..ποσώς μας ενδιαφέρει. Προσωπικάόμως και εγώ είμαι κατά αυτού τουδήθεν τεμένους που θα χοράει 200άτομα. Υπάρχειμεγάλο τζαμί (για 2.000 άτομα) στο Μοσχάτο. Τα υπόλοιπα είναι πολιτική.

Leave a Reply