Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου. Τώρα μᾶς προωθεῖ τὸ τέμενος.

Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου. Τώρα μᾶς προωθεῖ τὸ  τέμενος.5Πάλι σὲ «δημοσκόπησι» τὸ ἔριξαν…
Τώρα πόνος καὶ κόψιμο τοὺς ἔπιασε γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ ἤ ὄχι νὰ γίνῃ τέμενος, κι ὄχι τζαμί, ὅπως ἀναγράφουν στὸ ἐρώτημά τους.
Πρώτη σελίδα, ὅπως πάντα, τὰ περὶ δημοσκοπήσεῶν τους.
Τώρα μᾶς παραπλανᾶ γιὰ τὸ ὑποτιθέμενον τζαμί, ποὺ εἶναι τέμενος.
Ἀφῆστε ποὺ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀναφέρει πὼς τζαμὶ ὑπάρχει ἤδη.

Κι ὅμως, τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει!!!

Οὔτε ἀναφέρει κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς πὼς εἰδικῶς αὐτὸ τὸ οἰκόπεδον ἐπροορίζετο ΜΟΝΟΝ γιὰ τὸ πολεμικὸ ναυτικό, καὶ πὼς ὅποια ἄλλη χρήσις του θὰ ὑπεχρέωνε τὴν πολιτεία νὰ τὸ ἐπιστρέψῃ στοὺς φυσικοὺς κληρονόμους.

Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου.1

Πάτησα λοιπὸν στὰ κουτάκια τους καὶ ἰδοῦ:

Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου.2Καὶ μὲ ἔπιασαν τρελλὰ τρελλὰ γέλια…
Διότι ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἀνεξιθρησκείας ἀλλὰ κατὰ τῆς προπαγάνδας.
Διότι ἐπίσης εἶμαι ὑπὲρ τοῦ νὰ ἔχουν οἱ ἰσλαμιστὲς τὸ τζαμί τους ἀλλὰ ὄχι στὸν Βοτανικό, ἰδίως τώρα ποὺ γνωρίζω πὼς ἔχουν ἤδη τζαμὶ στὴν παραλία.
Διότι ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ νὰ αἰσθάνονται ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μου καλὰ ἀλλὰ δὲν δέχομαι νὰ μὲ καταπατοῦν γιὰ νὰ γλεντοῦν εἰς βάρος μου.
Διότι τὴν στιγμὴ ποὺ μοῦ χρωστᾶ τὸ κράτος τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν τὴν σύνταξί μου, τὴν ζωή μου, τὸ εἰσόδημά μου καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ μοῦ ὑπεξαίρεσε, ἀρνοῦμαι νὰ ἐπιβαρυνθῶ μὲ ἀκόμη τοὐλάχιστον ἐκατὸ ἐκατομμύρια εὐρόπουλα, πρὸ κειμένου κάποιοι νὰ ἀσκοῦν ἐπὶ πλεόν προπαγάνδα εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος.
Διότι εἶναι ὁπωσδήποτε ἀναφαίρετον δικαίωμά μου νὰ πιστεύω σὲ ὅποιον θεὸ θέλω ἀλλὰ δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ καταπιέζω ἄλλους μὲ τὸ δικό μου πιστεύω.
Διότι δὲν συζητᾶμε γιὰ τζαμὶ ἀλλὰ γιὰ τέμενος… Καὶ τὸ τέμενος ἀφορᾷ σὲ θρησκευτικὸ προπύργιον ἐκκολάψεως φανατικῶν ἰσλαμιστικῶν πυρήνων, τέτοιων ποὺ θὰ καταστῇ κίνδυνος θάνατος γιὰ τὴν Πατρίδα μας…
Διότι ἐπὶ τέλους, ὄχι ὅπως τὰ ἤξεραν στὶς πατρίδες τους, ποὺ ἀκυρώνουν κάθε ἀντίλογο καίγοντας χριστιανούς, ἀθέους καὶ κάθε ἄλλον ποὺ δὲν ἀσπάζεται τὸν ἰσλαμισμό τους, ἀλλὰ ὅπως τὰ βρῆκαν ἐδῶ. Ἐδῶ ποὺ ἐπέλεξαν νὰ διαβιώσουν…

Καὶ καλά…
Ἐγὼ ὅ,τι θέλω λέω…
Αύτός ὁ ὀργανισμός τοῦ ΔΟΛου ὅμως; Τί στά κομμάτια ῥόλο παίζει;
Διότι κάθε ποὺ ζορίζουν τὰ πράγματα γιὰ τὴν κάθε κυβέρνησι μᾶς πετᾶ, «τάχα μου, τάχα μου» μίαν δημοσκόπησιν…
Πρὸ ἡμερῶν πάλι διαβάζαμε αὐτά:Εἴδατε ζόρι;
Τραβοῦν νὰ μᾶς πείσουν πὼς τὸ Ἀντωνάκι πρέπει νὰ γίνῃ ἥρως…
Μὴν χ…αιρετήσω κλέφτικα…Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου. Τώρα μᾶς προωθεῖ τὸ τέμενος.4

Ἐν ᾦ ἀμέσως μετὰ τὰ φονικὰ μᾶς ῥωτοῦσε γιὰ τὸ ἐὰν κινδυνεύῃ ἡ δημοκρατία… Λὲς καὶ δὲν ξέρουν τὸ τὶ σημαίνει δημοκρατία ἐκεῖ μέσα… Οὔτε γνωρίζουν τὴν προπαγάνδα ποὺ ἀσκοῦν ὑπέρ της…Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου. Τώρα μᾶς προωθεῖ τὸ τέμενος.5

Πόσα παίρνουν; Ἀπό ποῦ τά παίρνουν;
Πάντως ὅ,τι παίρνουν, παίρνουν… Καὶ ὁπωσδήποτε κάθε φορὰ ποὺ ἡ κυβέρνησις ζορίζεται σὰν πορδὴ πετάγονται οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΔΟΛου γιὰ νὰ διερευνήσουν τὸ ἔδαφος… Τόσο κουτόχορτο νομίζουν πὼς τρῶμε…

Ἄ, καὶ καὶ κάτι ἀκόμη…
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Παναγιώταρος ζήτησε δημοψήφισμα, γιὰ τὸ τέμενος, τσακίστηκαν νὰ τὸν …τσακίσουν.
Δημοκράτες βλέπετε, ἀλλὰ τοῦ …κ@λου τους… Εἶναι δῆλα δὴ τόσο πολὺ δημοκράτες, ποὺ ἐὰν διαπιστώσουν πὼς κάποιος ἄλλος εἶναι πιὸ δημοκράτης ἀπὸ αὐτούς, τότε αὐτομάτως μεταμορφώνεται σὲ φασίστα…
Καὶ καλά, ὁ Παναγιώταρος ἔχει καὶ τὴν ῤετσινιά…
Οἱ ἄλλοι; Αὐτοί πού ἐκτός τῶν ἄλλων μᾶς τό παίζουν καί ἀμεσο-δημοκράτες;
Μοῦ φαίνεται θέλουν κι αὐτοὶ τὸν ἀνάλογο χ…αιρετισμό μας, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν Πατρίδα Μας (ὄχι σίγουρα πατρίδα τους… Αὐτοὶ ἔχουν γιὰ πατρίδα τους τώρα πιὰ τὴν …Σωτηρία!!!) ἀπὸ κάθε ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου, διότι ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου γνωρίζουμε πὼς εἶναι παπαγαλάκι τοῦ ἐχθροῦ μας…
Αὐτά τά σούργελα πού μᾶς τό παίζουν κι ἐθνοσωτῆρες… Τί εἶναι; Χά!!!
Σούργελα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ναὶ ῥέ… Τολμῆστε ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ φορὰ νὰ κάνετε δημοψήφισμα. Νὰ δοῦμε καὶ πόσα ἀπίδια βάζει ὁ σάκος καὶ πόσοι ἐπὶτέλους εἶναι οἱ ΛΑΘΡΟ-Ἕλληνες. Ἀλλὰ κυρίως νὰ δοῦμε ποιοὶ εἶναι οἱ Ἕλληνες… Αὐτὸ προέχει!!!

φωτογραφία

(Visited 60 times, 1 visits today)
One thought on “Πολὺ ὑπάκουος αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου. Τώρα μᾶς προωθεῖ τὸ τέμενος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀνέγερσις τζαμιοῦ συνιστᾶ ἔνοπλον δόλο κατὰ τῆς Πατρίδος. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply