Ἑτοιμάζει κλωτσιές τό Ἀντωνάκιον γιά τήν τρόικα;

Γνωστή μου, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν, μοῦ μετέφερε τὸν νέο ἐκβιασμό-τελεσίγραφο: ἤ ὑπογράφετε ἄμεσα καὶ ἐκ τῶν πρωτέρων τὰ μέτρα (χωρὶς διαπραγμάτευση) ἢ δεν ἐρχόμαστε στὴν Ἑλλάδα γιὰ καμμία συμφωνία (δὲν ἔρχεται ὅμως καὶ ἡ δόσις)…
Τὸ νέο φορολογικό-μνημόνιο 4 θὰ περιλαμβάνει μέτρα κατὰ τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων (γιατὶ τὸ ἀκίνητο ἐκλαμβάνεται ὡς «συσσώρευσις κεφαλαίου») καὶ μέτρα κατὰ τῆς μικρομεσαίας ἐπιχειρησέως…
…Μία  ἡμέρα καθυστερήσεως ὑποβολῆς ΦΠΑ, 1000 εὐρῶ πρόστιμο…
Σαξὲς στόρυ Σαμαρᾶ-ΜΕΡΚΕΛ-ΕΥΡΩ…

Ὄθων Δρακάτος

Υ.Γ. Ἡ κοπέλλα μοῦ εἶπε ἐπὶ λέξει: «ζοῦμε ἕναν ἐφιάλτη! Δὲν μπορεῖτε νὰ φαντασθεῖτε τί  ζητοῦν…»

Πολὺ σοβαρὴ ἡ πληροφορία ποὺ μᾶς μεταφέρει ὁ Ὄθων.
Κι ἐγὼ ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀναμένω πὼς ἡ τρόικα πρέπει νὰ «πάρῃ πόδι» ἀπὸ τὴν χώρα.
Γιὰ νὰ «πάρῃ πόδι» ὅμως πρέπει νὰ ζητήσῃ ΠΟΛΥ ΧΟΝΔΡΑ καὶ ΠΑΡΑΛΟΓΑ πράγματα…
…Καὶ τὰ ζητᾶ!!!
Συνεπῶς;

Συνεπῶς…
Ἐπεὶ δὴ πρέπει νὰ μᾶς τὸ παίξῃ καὶ πολὺ μεγάλος ἥρως τὸ Ἀντωνάκιον, τὸ βλέπω… Ἐδῶ γύρω, ἀν τὶ νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὸ εὐρῶ, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες δικές τους, θὰ μᾶς ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ νὰ βγοῦμε μόνοι μας, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες δικές μας…
Δῆλα δὴ καὶ κλαμμένοι καὶ δαρμένοι…
Καὶ θὰ μᾶς ἔχουν στίψῃ ὡς λεμονόκουπες ἀλλὰ καὶ θὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Φυσικὰ τὸ μεγάλο γεγονὸς δὲν θὰ εἶναι ἡ ἀποχώρησις τῆς τρόικα ἀλλὰ ἡ ἀθώωσις τοῦ Ἀντωνακίου.

Υ.Γ.2. Τὸ μόνον ποὺ μὲ προβληματίζει εἶναι ἡ στιγμή. Εἴμαστε ἀκόμη στὴν προεδρία. Θά ἐπιτρέψουν τώρα, τώρα εἰδικῶς, νά καταῤῥεύσουμε, ἤ θά τό καθυστερήσουν ἔως τό πέρας τῆς θητείας;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *