Ἡ πολὺ κακιὰ τρόικα καὶ ἡ πολὺ καλὴ κυβέρνησις!!!

Ἡ πολὺ κακιὰ τρόικα καὶ ἡ πολὺ καλὴ κυβέρνησις!!!Πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἡ ἐπικοινωνιακὴ πολιτικὴ τοῦ Μαξίμου εἶναι ἄκρως πετυχημένη.
Μέσα ἀπὸ τὰ μηντια ποὺ ἐλέγχει (δηλαδὴ τὸ σύνολο σχεδόν) ἔχει κατορθώσει νὰ μᾶς πείσει ὅτι κάθε ἀρνητικο ἐπιβάλλεται μὲ ἐντολὴ τῆς τρόικας, ἐνῶ τὰ λίγα θετικά, ποὺ καλοπιάνουν τὸν λαούτζικο, μὲ ἐντολὴ Σαμαρᾶ.

Γιάννης Λοβέρδος

Τί νά πῶ;
Εὐτυχῶς ποὺ ἡ τρόικα δὲν κατέχει μεγάλο τμῆμα ἐξουσίας, διότι διαφορετικῶς θὰ ἤμασταν ἤδη μὲ τὴν γερμανικὴ μπότα στὸν αὐχένα μας…
Γιὰ τὴν ὧρα, μὲ τόσους «πατριῶτες», ποὺ τοὺς εἴχαμε κρυμμένους στὸ μούσκιο, δείχνουμε νὰ …ἀεροβατοῦμε μεταξὺ Σκύλας καὶ Χάρυβδης…
Δῆλα δή…

Δῆλα δή…
Οἱ Γερμανοὶ δὲν ξανάλθαν…
Τὸ Ἀντωνάκιον κρατᾶ γερὰ τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας στὰ χέρια του…
Ἡ ἀνεργία δὲν καλπάζει…
Ἀπολύσεις δὲν θὰ γίνουν, κυρίως στὸ δημόσιον…
Καὶ σὲ λίγους μῆνες, ποὺ θὰ παραδόσουμε τὴν προεδρία, θὰ φύγῃ καὶ ἡ τρόικα καὶ θὰ ἔχουν ὅλα καλῶς…
…Καλλίτερα ἀπὸ πρίν!

Βλέπω ὅτι οἱ…μεταρρυθμίσεις στὸ Δημοσιο συνεχίζονται μὲ ἀμειώτη ἔνταση.
Μετά τὶς 10 χιλιάδες προσλήψεις μονίμων δημοσίων ὑπαλλήλων, που ἐξηγγέλθησαν, γιὰ μέσα στὸ 2014, τώρα ἐξαγγέλλονται 17500 προσλήψεις ἐποχικῶν στὸ Δημόσιο.
Φυσικὰ γιὰ ἀπολύσεις οὔτε λόγος.
Ἀπό τις 4 χιλιάδες ἀπολύσεις Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ποὺ εἶχαν συμφωνηθεῖ, γιὰ τὸ 2013 δεν ἔγινε ΟΥΤΕ ΜΙΑ.
Πληρώνετε κορόιδα αὐξημένους φόρους, τοὺς ὑψηλοτέρους στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ συντηροῦν τοὺς κομματικοὺς στρατοὺς τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ στὸ Δημοσιο

Γιάννης Λοβέρδος

Μωρὲ κάτι λέγαμε γιὰ ἐκλογές…
Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν συζητᾶμε ΜΟΝΟΝ γιὰ θέσεις ποὺ θὰ ὑπάρχουν γιὰ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ τέσσερις ἔως ἕξι μῆνες, προσέξτε τὸ ποῦ πέφτουν οἱ ἐκλογές… Καὶ μετὰ νὰ τὸ ξανασυζητήσουμε…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply