Καλημέρα μὲ …ἀλλαγές!!!

Σήμερα εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀντι-εἰδήσεων
Ἦταν μία προσπάθεια ποὺ στόχευε στὸ νὰ «καυτηριάζονται» τὰ τῶν εἰδήσεων, ἀπὸ ἄλλην ὅμως ὀπτική…
Κάτι δῆλα δὴ ποὺ ἤδη κάνουμε, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα, ἐδῶ καὶ χρόνια…

Στόχος μου δὲν ἦταν ποτὲ τὸ νὰ ἀντικαταστήσω τὶς εἰδησεογραφικὲς σελίδες, οὔτε νὰ τὸ παίξω δημοσιογράφος.
Στόχος παρέμενε κι ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ ἡ ἐπιθυμία μου στὸ νὰ συμβάλω, στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπεται πάντα, στὸ νὰ διευρύνουμε τὶς ὀπτικές μας. (Ἡ δική μου ὀπτικὴ καὶ ἡ δική σου καὶ τοῦ ἄλλου… προσθετικῶς  ἀνοίγουν τοὺς ὁρίζοντες!!!)

Πιστεύω, βάσει τῶν ἐπισκέψεων, πὼς ἡ προσπάθεια πῆγε ἀπὸ καλὰ ἔως πάρα πάρα πολὺ καλά, ἀναλόγως τῶν θεμάτων. (Οἱ μέσοι ὅροι εἶναι ἰδιαιτέρως ἱκανοποιητικοί, γιὰ τὸ εἶδος ποὺ πρεσβεύει ἡ σελίδα μας.)
Ὅμως τὸ πρόβλημά μου δὲν ἦταν ποτὲ ἡ ἐπισκεψιμότης παρὰ μόνον ἡ διάδοσις τῆς πληροφορίας, ὑπὸ τὸ πρίσμα ὅμως τῆς …ἀποστασιοποιημένης θέσεως καὶ  ὀπτικῆς.

Παρ’  ὅλα αὐτά, ἐπεὶ δὴ εἶναι ἰδιαιτέρως χρονοβόρον καὶ κουραστικὸν ὅλο αὐτό, ἀποφασίζω σήμερα νὰ παύσω προσωρινῶς τὴν προσπάθεια. (Ἴσως καὶ μονίμως…!!!)
Βλέπετε, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπιβιώσουμε, πρέπει κατὰ καιροὺς νὰ δίδουμε καὶ χρόνο σὲ ἄλλα πράγματα… ὅπως γιὰ παράδειγμα στὰ τῆς …ἀπασχολήσεῶς  μας… Ἡ παραπάνω προσπάθεια, γιὰ νὰ καταφέρω νὰ τὰ προλάβω ὅλα, μοῦ στεροῦσε μεγάλο μέρος τοῦ ὕπνου μου καὶ τελικῶς αὐτὸ εἶχε σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινότητά μου καὶ μείωνε τὴν ἀνταπόκρισίν μου στὶς ἀναγκαιότητες.
Ἡ ἀναβολή, ὡς στάσις ζωῆς, δὲν μοῦ ἀρέσει. Πρὸ κειμένου λοιπὸν νὰ γίνω συλλέκτης …ἐκκρεμοτήτων, πρέπει κάτι νὰ περιορίσω.
Καὶ ξεκινῶ μὲ αὐτὸ ποὺ μοῦ ἀπασχολεῖ τὸν περισσότερο χρόνο.

Εὐχαριστῶ πολὺ ὅλους τοὺς φίλους ἀναγνῶστες ποὺ τίμησαν αὐτὴν τὴν προσπάθεια καὶ δεσμεύομαι νὰ συνεχίσω, στὸ αὐτὸν πνεῦμα, ἀλλὰ μὲ …σταχυολογήματα κι ὄχι μὲ ἀντι-εἰδήσεις, γιὰ τὴν ὥρα.
Ὅταν κι ἐὰν θὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα, πάλι, τότε θὰ ἐπαναλάβω τὴν προσπάθεια.

Τὴν καλημέρα μου σὲ ὅλους σας.
Καὶ πάλι εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἴσως, σὲ λίγες ἡμέρες, κι ἐφ΄  ὅσον θὰ ἔχω τελειώσῃ μὲ μερικές, σοβαρὲς ἐκκρεμότητες, νὰ ἐπανέλθω, ἀλλὰ περιορίζοντας  τὶς ἀντι-εἰδήσεις σὲ κάτι πιὸ ..γρήγορο. Θὰ δῶ, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν, καὶ θὰ πράξω.

Υ.Γ.2. Τὸ Ἑλλαδο-Πακιστᾶν ἀντικαθιστᾶ πλέον, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ἑταίρων μας, τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν. Τοὐλάχιστον ἔως τὴν λήξιν τῆς προεδρίας. Μετὰ βλέπουμε…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *