Βρὲς τὸ κέντρο σου…

Βρὲς τὸ κέντρο σου...Ἐσὺ ποὺ εἶσαι σὰν τὸν καθένα, ἐσύ ποὺ εἶσαι διαφορετικὸς ἀπὸ ὅλους, βρὲς τὸ κέντρο σου καὶ κάνε τὸ ἄγκυρά σου, νοιῶσε τὸν θησαυρό σου, νοιῶσε τὸ θαῦμα αὐτοῦ ποὺ εἶσαι. Σοῦ ἀξίζει νὰ εἶσαι εὐτυχισμένος. Ἀγάπα ἀληθινὰ τὸν ἑαυτό σου…
Ἡ παρουσία σου σ΄   αὐτὸν τὸν πλανήτη εἶναι ἔνα ὑπέροχο δῶρο.

Εἶσαι μιὰ σπάνια, μοναδικὴ καὶ ἀναντικατάστατη ὑπάρξη…
Ὁ κόσμος εἶναι πιὸ ὄμορφος ἐπειδὴ ὑπάρχεις ἐσύ.

Βάλε τὰ δῶρα σου σὲ δράση, γίνε ἡ διαφορὰ ποὺ ἀναζητᾶς. Καὶ σὰν αὐθεντικὸς περιπατητὴς ἀρματώσου γιὰ τὴν πορεία ἐκείνη ποὺ πάντα ὀνειρευόσουν….

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Βρὲς τὸ κέντρο σου…

Leave a Reply