Ὅταν ὁ Βορίδης ἦταν …«ψεκασμένος»!!!

Ὅταν ὁ Βορίδης ἦταν ...«ψεκασμένος»!!!Παλαιότερη ἐπερώτηση στὴν βουλή, τοῦ σημερινοῦ ὑπουργοῦ ὑγείας. 

Δύο πράγματα μπορεὶ να συμβαίνουν.
Εἴτε μας ψεκάζουν μὲ ἠλιθιογόνα ἀέρια, εἴτε μόλις ἀναλάβουμε κυβερνητικὰ πόστα δὲν μᾶς ψεκάζουν.

Σὲ κάθε περίπτωση, μποροῦν οἱ ὀπαδοὶ τῆς νέας δημοκρατίας νὰ καταλάβουν πόσο ἠλίθιοι εἶναι, ὅταν ἀποκαλοῦν ψεκασμένους τοὺς «ἄλλους».

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply