Φιλοδοξώντας νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Καμμένο!

Φιλοδοξώντας νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Καμμένο!Στὸ 0:21 – 0:23 τοῦ Video
Φιλοδοξεῖ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Καμμένο στὴν Κυβέρνηση καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία τοῦ πετάει πέτρες.

Εἶναι ὅμως ὅλα ἀστήρικτα;
Ἄν ἕνα εὐάλωτο πλῆθος ἡμεδαπῶν ψηφοφόρων μετακινεῖται συνεννοημένα γιὰ νὰ τὰ «οἰκονομήσῃ» ἤ διεκδικώντας (μελλοντικὴ) ἀτιμωρησία;
Εἶναι ἐπικίνδυνη ἐκδοχὴ ποὺ νοθεύει, τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία.
Ἡ δυναμικὴ τέτοιας ὁμάδος στρατευμένων ψηφοφόρων ὑπὸ ὁρισμένες συνθῆκες μπορεῖ νὰ γίνῃ μεγάλη (καὶ δὲν ἀφορᾶ μόνον στὴν παραπάνω περίπτωση).

Πᾶνος

είκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply