Φιλοδοξώντας νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Καμμένο!

Φιλοδοξώντας νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Καμμένο!Στὸ 0:21 – 0:23 τοῦ Video
Φιλοδοξεῖ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν Καμμένο στὴν Κυβέρνηση καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία τοῦ πετάει πέτρες.

Εἶναι ὅμως ὅλα ἀστήρικτα;
Ἄν ἕνα εὐάλωτο πλῆθος ἡμεδαπῶν ψηφοφόρων μετακινεῖται συνεννοημένα γιὰ νὰ τὰ «οἰκονομήσῃ» ἤ διεκδικώντας (μελλοντικὴ) ἀτιμωρησία;
Εἶναι ἐπικίνδυνη ἐκδοχὴ ποὺ νοθεύει, τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία.
Ἡ δυναμικὴ τέτοιας ὁμάδος στρατευμένων ψηφοφόρων ὑπὸ ὁρισμένες συνθῆκες μπορεῖ νὰ γίνῃ μεγάλη (καὶ δὲν ἀφορᾶ μόνον στὴν παραπάνω περίπτωση).

Πᾶνος

είκόνα

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply