Οἱ 45.000 …«νεοέλληνες» τοῦ τελευταίου δεκαημέρου ἀπαιτοῦν δικούς τους λατρευτικοὺς χώρους!!!

45 χιλιάδες νέοι ἔποικοι ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Πακιστάν, τὸ Μπαγκλαντές, τὸ Μαρόκο, τὴν Ἀλγερία καὶ τὴν Συρία μπῆκαν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ 1/10/2015 μέχρι 11/10/2015.Οἱ 45.000 ...«νεοέλληνες» τοῦ τελευταίου δεκαημέρου ἀπαιτοῦν δικούς τους λατρευτικοὺς χώρους!!!

 

Ὄθων Δρακᾶτος

Υ.Γ. 1. Ὅλοι βαπτίζονται Σύριοι πρόσφυγες γιὰ εὐνοήτους λόγους… Τὸ κοινὸ ὅλων εἶναι ὅτι ἀνήκουν στὸ ἔθνος τοῦ …Ἰσλάμ…
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία αὐτῆς τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνία, ἀποδέχεται τὰ τετελεσμένα ὡς μία ἀνεπίστρεπτη πραγματικότητα θὰ δεχθοῦμε καὶ τὴν δημιουργία ἰσλαμικὼν τελεστικῶν χώρων παντοῦ ὅπου ἐγκαθίστανται…. Ἡ λιμπεραλιστικὴ ὀπτικὴ (εἶτε ἀριστερὴ εἶτε δεξιά) τῶν πραγμάτων δὲν ἐπιτρέπει ἐκλεκτικὴ συμπεριφορὰ ἔναντι τῶν νέων  «ἰθαγενῶν»…

Υ.Γ.2. Καλοσωρίζοντας τοὺς εποίκους (ἄνδρες ἀφρικανοὶ καὶ κεντροασιᾶτες κατὰ τὸ πλεῖστον) ἡ νέα ἀνθρωπολογικὴ «μαγιά» τῆς Νέας Εὐρώπης. (45.000 «πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία ἀπὸ τὴν 1η Ὀκτωβρίου)…

Οἱ 45.000 ...«νεοέλληνες» τοῦ τελευταίου δεκαημέρου ἀπαιτοῦν δικούς τους λατρευτικοὺς χώρους!!!2

(Visited 244 times, 1 visits today)
Leave a Reply