Ναὶ σὲ μουσουλμανικὸ κοιμητήριον!!! Ὄχι σὲ ἀποτεφρωτήριον!!!

ΖΗΤΩ!

«Νὰ συναινέσῃ, ὥστε ἐντὸς τῆς ἐκτάσεως, τὴν ὁποία εἶχε παραχωρήση τὸ 1992 καὶ σήμερα λειτουργεῖ ὡς δημοτικὸ κοιμητήριο Σκιστοῦ, νὰ διατεθῇ τμῆμα 20 στρεμμάτων γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ μουσουλμάνων, ἀπεφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν αἰτήματος τῆς Πολιτείας.

Συνέχεια

Εἴχαμε κι ἕναν …Μάρκο Βεντούρα!!!

Εἴχαμε κι ἕναν ...Μάρκο Βεντούρα!!!

«…τὸ διαβατήριο ἦταν στὸ ὄνομα Marco Ventura, ἕνα πολὺ συνηθισμένο … ἰταλικὸ ὄνομα». Συνέχεια

Θὰ σοῦ …’ξηγήσω τὸ ὄνειρο…

Θὰ σοῦ ...'ξηγήσω τὸ ὄνειρο...

Μιὰ φράσις τῆς καθομιλουμένης ποὺ τὴν λέμε προειδοποιητικά: «θὰ σοῦ τὸ ξηγήσω ἐγὼ τ’ ὄνειρο..».
Γιατί ὅμως αὐτή ἡ φράσις νά ἠχῇ ἀπειλητικά;
Ἄς σκεφθοῦμε ἀπὸ ποῦ μπορεῖ νὰ προέρχεται… Συνέχεια

Κι ὅσοι δέν ἔχουν;

Κι ὅσοι δέν ἔχουν;«Κι ὅσοι δὲν ἔχουν λίρα ἤ μνᾶ;
Τί θά κάνουν αὐτοί;
Νά, θὰ πάψουν νὰ ζοῦν
Κι ἔτσι γλυτώνουν φθηνά! Συνέχεια

Οἱ στενὲς σχέσεις τοῦ Πάνου Λάμπρου μὲ τὸ Μαξίμου

Μόνον «τυχαῖος» σύμβουλος στὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης δὲν εἶναι ὁ περιβόητος πλέον Πᾶνος Λάμπρου.

Ὁ κ. Λάμπρου διατηρεῖ ἄμεση πρόσβαση στὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα, καθὼς ἡ ἀδελφή του Βασιλικὴ Πιαντέ, ἦταν (καὶ εἶναι;) διορισμένη στὸ Μαξίμου, ἐνῶ ὁ σύζυγός της Γ. Πιαντές, ἔχει προσληφεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐπικρατείας Ἀλ. Φαμπουράρη.
Συνέχεια

Ὅστις τὴν γλῶσσαν καταφρονῇ…

Ὅστις τὴν γλῶσσαν καταφρονῇ...«Ὅστις συνηθίζει νὰ καταφρονῇ τοὺς κανόνες τῆς Γραμματικῆς, γρήγορα θέλει καταφρονήσῃ καὶ τοὺς κανόνες τῆς Λογικῆς· διότι ἡ ἀσυνταξία τῆς γλώσσης συνοδεύει πάντοτε τὴν ἀσυνταξία τῶν ἐννοιῶν» Συνέχεια