Ὅστις τὴν γλῶσσαν καταφρονῇ…

Ὅστις τὴν γλῶσσαν καταφρονῇ...«Ὅστις συνηθίζει νὰ καταφρονῇ τοὺς κανόνες τῆς Γραμματικῆς, γρήγορα θέλει καταφρονήσῃ καὶ τοὺς κανόνες τῆς Λογικῆς· διότι ἡ ἀσυνταξία τῆς γλώσσης συνοδεύει πάντοτε τὴν ἀσυνταξία τῶν ἐννοιῶν»

Ἀδαμάντιος Κοραῆς

εἰκόνα

(Visited 249 times, 1 visits today)
Leave a Reply