Ἡ ἐπίσημη …«δικαιολογία» γιὰ τὴν ὁλικὴ λεηλασία λέγεται ἀνακεφαλαιοποίησις!!!

Ἡ ἐπίσημη ...«δικαιολογία» γιὰ τὴν ὁλικὴ λεηλασία λέγεται ἀνακεφαλαιοποίησις!!!Καὶ μόνο ποὺ συζητᾶτε «σοβαρά»  τὴν τρίτη ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ πᾶτε νὰ σᾶς κυττάξῃ ψυχίατρος!!!

Χρεωκόπησαν ῥέ.
Τό καταλαβαίνετε;
Ἔχει πέντε χρόνια ποὺ χρεωκόπησαν, ἐπειδὴ πωλοῦσαν καὶ ἀγόραζαν κοπανιστὸ ἀέρα.

Ἀφῆστε τὶς τεχνικὲς μαλακίες.
Οἱ τράπεζες, ὅσα καὶ νὰ κλέψουν ξανά, σὲ ἕναν χρόνο θὰ θέλουν ἄλλα τόσα.
Θὰ συμβαίνῃ αὐτὸ μέχρι νὰ ἀφαιρέσουν ὅποιον πραγματικὸ πλοῦτο ἀπέμεινε στὴν χώρα.
Εἶναι χρεωκοπημένα σαπακομάγαζα.
Θά συνέλθετε κάποιαν φορά;

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 203 times, 1 visits today)
Leave a Reply