Εἴχαμε κι ἕναν …Μάρκο Βεντούρα!!!

Εἴχαμε κι ἕναν ...Μάρκο Βεντούρα!!!

«…τὸ διαβατήριο ἦταν στὸ ὄνομα Marco Ventura, ἕνα πολὺ συνηθισμένο … ἰταλικὸ ὄνομα».

Κώστας Σημίτης

Ὅταν διέφυγε στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ γλυτώσῃ τὶς διώξεις γιὰ τὴν πλούσια ἀντιστασιακή του δράση, τοῦ εἶχαν δόσει πλαστὸ διαβατήριο μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα.

Παναγιώτης

(Visited 242 times, 1 visits today)
Leave a Reply