Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα…

Ἡ λέξις ἀποπληθυσμός, κατὰ τοὺς κρατοῦντες (ὄχι τὰ κουδουνισμένα μας φυσικά, διότι αὐτὰ παραμένουν κουδουνίστρες ποὺ κάνουν φασαρία κατὰ πῶς τοὺς παίζουν τὰ ἀφεντικά τους) εἶναι ὁ κυριότερος στόχος σήμερα γιὰ τὸν πλανήτη.
Οἱ πλάκες τῆς Γεωργίας τῶν Η.Π.Α., ποὺ προσφάτως βανδαλίστηκαν, εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ συμπεράσματος.

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Μὰ καὶ ὁ Μπὶλ Γκέητς, καθὼς καὶ ἡ Μονσάντο, στὴν ὁποία καταθέτει τὰ ἐκατομμύριά του ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, ὅπως καὶ τὰ …δωρεάν του ἐμβόλια, ἀκριβῶς τὸν αὐτὸν στόχο ἔχουν:

https://www.youtube.com/watch?v=BlgX-IyoTqU

Γίναμε πολλοί.
Κι ἐφ΄ ὅσον γίναμε πολλοί, συνιστοῦμε, γιὰ αὐτοὺς ἀπειλή.
Κατ’ ἐπέκτασιν θὰ κάνουν τὰ πάντα νὰ σταματήσουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἡ Φύσις, ἐδῶ καὶ ἐκατομμύρια χρόνια, ἐπιβάλλει.

Προσέξατε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...4Ἀν τὶ νὰ βλέπουμε σήμερα οἰκογένειες, ὡς πρότυπον, ποὺ πολὺ φυσικά, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀκολουθοῦν τοὺς φυσικοὺς νόμους, βλέπουμε ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τοὺς ἀκυρώνουν.
Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν ἀναπαράγει τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.
Ἡ ἀντικατάστασις τῶν παιδιῶν ἀπὸ ζωάκια καὶ κουκλάκια δὲν ἀναπαράγει τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.
Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...5

πηγὴ

Ἡ παιδεραστία καὶ ἡ, συνήθως πρόωρος, ὑπερσεξουαλικοποίησις, δὲν ἀναπαράγουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.
Στὴν πραγματικότητα τὸ ἀνθρώπινον εἶδος, γιὰ τοὺς κρατοῦντες, ἐτελείωσε..
Κι ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν ὡς …λογικά, νόμιμα καὶ ἠθικὰ εἶναι τὸ περιτύλιγμα τῆς νομομαγειρικῆς τους, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδυναμώσουν ἀπολύτως.

Μὰ αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο μέρος τοῦ σχεδίου.
Ὁ Σαρκοζύ, ὄχι πολλὰ χρόνια πίσω, μᾶς εἶχε προετοιμάση γιὰ τὴν νέα φυλὴ ποὺ ἑτοιμάζεται. Ἡ φυλὴ τῶν μιγάδων…
Αὐτῶν ποὺ θὰ παραχθοῦν ἀπὸ τὶς προσμείξεις τῶν φυλῶν ποὺ σήμερα κατακλύζουν τὴν Εὐρώπη.
Αὐτῶν τῶν προσμείξεων, ποὺ ἐὰν δὲν τὶς κάνουμε μὲ τὸ καλὸ θὰ γευθοῦμε τὰ καλὰ τῆς …δημοκρατίας τους στὸ πετσί μας!!!

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ναί, εἶναι σκευωρία, κατὰ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.
Ναί, ὅλο αὐτὸ τὸ παιχνίδι, μὲ τοὺς …δῆθεν πρόσφυγες, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι …ἐπιβήτορες, στοχεύει ἀκριβῶς στὸ νὰ παύσουν οἱ φυλὲς νὰ ὑπάρχουν, ὅπως τὶς γνωρίζαμε.
Ὁδεύουμε γιὰ τὴν νέα φυλή, τὸν ἀπόλυτο δοῦλο τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως.

Προφανῶς διότι κάτι μεγάλο τοὺς φοβίζει στὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῶν φυλῶν.
Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ αὐτοί, ὅλοι τους, αὐτοὶ ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, οὐδέποτε τεκνοποιοῦν μὲ …κατώτερες φυλὲς ἤ γκοΐμ, παρὰ μόνον μεταξύ τους, ἀπαγορεύοντας ἀκόμη καὶ στὸ Ἰσραὴλ νὰ ἀνοίξῃ τὰ σύνορά του γιὰ νὰ περιθάλψῃ τοὺς Συρίους πρόσφυγες, γιὰ λόγους ἀνθρωπιστικούς, ἄν καὶ συνορεύῃ μὲ τὴν Συρία!!!

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...2

Ποῦ καταλήγουν οἱ Σύριοι πρόσφυγες;

ΟΥΤΕ ἕνας Σύριος πρόσφυγας φιλοξενεῖται ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τοὺς Συρίους πρόσφυγες!!!!!!

Ναί, τὸ προετοιμάζουν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
Ναί, ἐὰν δὲν τὸ ἀποδεχθοῦμε θὰ γευθοῦμε τὰ καλὰ τῆς …ὀργῆς τους!!!
Ναί, θὰ μᾶς ἀποπληθύσουν εἶτε μὲ τὸ καλὸ εἶτε μὲ τὸ κακό!!!
(Μὲ τὸ καλὸ σημαίνει νὰ ἀκινητοποιηθοῦμε καὶ νὰ περιμένουμε τὴν χαριστικὴ βολή. Μὲ τὸ κακὸ σημαίνει νὰ ἀντισταθοῦμε, μήπως σώσουμε κάποιο παιδί μας.)

Τί ἄλλο μᾶς ἐπιβάλλουν;
Μὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ προκαλοῦν στειρώσεις, ποὺ μειώνουν τὶς γεννήσεις, ποὺ μετατρέπουν τὸν ἄνθρωπο σὲ μαριονέτα… Πρὸς τοῦτο τόσες γενοκτονίες, τόσες αὐτοκτονίες, τόσοι ἐμβολιασμοί, τόση ἀνεργία, τόση φτώχεια, τόση ἀνέχεια, τόσοι ἄστεγοι, τόσοι πόλεμοι, τόσες ἐκκαθαρίσεις, τόσα δηλητήρια στὰ τρόφιμα, στὸ νερό μας, στὸν ἀέρα μας…
Ξέρουν πολὺ καλὰ τὶ κάνουν… Μὰ πάρα πολὺ καλά…

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ …φύλου!!!

Εὐτυχῶς ποὺ δὲν μᾶς στειρώνουν!

Πίνοντας νερό δέν θά …αὐτοκτονοῦμε;

Μὲ τὸ ζόρι gay, στεῖρος ἤ …νεκρός!!!

Δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς …ψεκάζουν ἐφ’ ὅσον μᾶς ποτίζουν καὶ μᾶς ταΐζουν!!!

Ἀκόμη καὶ τὴν ἄνοια αὐξάνουν προσθέτοντας ἀλουμίνιον στὶς τροφὲς καὶ στὸ νερό.
Τὰ ἀλογόνα τὰ ἔχουν προσθέσει ὁπουδήποτε γιὰ νὰ ἐνώνονται μὲ τὸ ἀλουμίνιον καὶ νὰ καταστρέφουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αἷμα, κάθε ἱστὸ τοῦ ἐγκεφάλου.
Μὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα φροντίζουν νὰ μειώσουν τὶς γεννήσεις.

Ὥρα νά …στειρωθοῦμε;

Εἶτε αὐξάνοντας τὴν ὁμοφυλοφιλία, εἶτε στρέφοντας τοὺς γονεῖς σὲ υἱοθεσίες …κατοικιδίων καὶ κουκλῶν ἤ ἀκόμη καὶ μὲ ἀτομικὲς στειρώσεις, πολὺ …«συνειδητές»!!!

Πῶς καταφέρνουν νά αὐξάνουν τήν ὁμοφυλοφιλία;

Στειρωτικές οὐσίες σέ ἐμβόλια τοῦ ΟΗΕ;;;

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα.
Δὲν συμβαίνει τώρα… Τώρα τὸ συνειδητοποιοῦμε ἐμεῖς.
Καὶ δὲν θὰ σταματήσουν ἐὰν δὲν τὸ ὁλοκληρώσουν αὐτὸ τὸ ἔγκλημα.
Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκείνη ἡ ἀτυχὴς γενεὰ τῶν ἀνθρώπων ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὰ σχέδιά τους καὶ νὰ ἀντισταθῇ. Ἐὰν θὰ ἀντισταθοῦμε κάτι θὰ σώσουμε, ἀκόμη καὶ λίγο.
Εὰν ὄχι, τότε ὅλα τελείωσαν…

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἶμαι φιλόζωη πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσο πολλοὶ φιλόζωοι μαζύ. Ἐν τούτοις ἀρνοῦμαι νὰ μοῦ ὁρίζουν τὸ πῶς θὰ ἀγαπῶ, θὰ σέβομαι καὶ θὰ τιμῶ τοὺς νόμους τῆς φύσεως, ἐφ΄ ὅσον πλέον ἔχουν περάσει στὸ ἀντίθετο ἄκρον, ἀκυρώνοντας τὴν φύσιν.
Δὲν γίνεται νὰ ἐκτρέφω ἐγὼ ζωάκια, κρατώντας τα μακρυὰ ἀπὸ τὸ φυσικό τους περιβάλλον, πρὸ κειμένου νὰ καλύψω τὰ συναισθηματικά μου κενά.

Ἀφῆστε ποὺ δὲν εἶδα κάποιον ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ποὺ τὸ παίζουν φιλόζωοι, νὰ σπεύδουν νὰ κλείσουν τὰ πειραματικὰ ἐργαστήρια τῶν πολυεθνικῶν, ποὺ κάνουν πειράματα σὲ ζῷα. Ἡ ἀνησυχία τους ὅλοι, καθὼς καὶ  ἡ ὀργή τους, ἐξαντλῶνται στὸν κὺρ Μπάμπη ποὺ ἔδεσε τὸ σκυλάκι του ἤ στὴν κυρὰ Μαρίκα ποὺ τάισε μόνον τὴν δική της γάτα, (διότι μόνον αὐτὸ μποροῦσε) κι ὄχι ὅλες τὶς ἀδέσποτες τῆς γειτονιᾶς…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Δὲν γίνεται νὰ τὰ ἀποκόβω ἀπὸ τὸ φυσικό τους περιβάλλον 
ἐγωκεντρικότατα, τάχα μου γιὰ νὰ τὰ προστατεύσω, δημιουργώντας χώρους εἰδικούς, λέει. Χώρους ποὺ θὰ ἔλθη ὁ κάθε ἐκατομμυριοῦχος ἀργότερα γιὰ νὰ τὰ ἐκκαθαρίσῃ.

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...6

Κάποιοι πολὺ …«ἄνδρες» καὶ πολὺ …«κυνηγοί»!!!

Κάτι κάνουμε λάθος… Κάτι πολὺ μεγάλο εἶναι σάπιο καὶ στραβό.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *