Κατρουγκάλειος …«λογική»!!!

Διαβάζω ὅτι ὁ Κατρούγκαλος δὲν κόβει τὶς συντάξεις βουλευτῶν γιατὶ δὲν εἶναι ἀνταποδοτικές.
Δηλαδὴ δὲν πληρώθηκαν εἰσφορές, εἶναι τιμητικές, ὁπότε τὸ νομοσχέδιό του δὲν ἀσχολεῖται. Τὶς βάζει στὴν ἴδια Μοῖρα μὲ τὶς τιμητικὲς συντάξεις θυμάτων τρομοκρατίας.

Πᾶμε ξανά. Συντάξεις ποὺ οὐδεὶς ποτὲ πλήρωσε εἰσφορές, κυρίως ἀνθρώπων ποὺ κατέστρεψαν τὴν χώρα καὶ λαδώθηκαν ἀπὸ παντοῦ, ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ θὰ μειωθοῦν, πρὶν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ποὺ ξεσκίζονται νὰ πληρώνουν εἰσφορὲς καὶ τώρα τοὺς βάζεις καὶ νέες γιὰ ἀβέβαι σύνταξη, δὲν εἶναι στὸ νομοσχέδιο!!!

Ναί, εἶναι ἀπόλυτα λογικό. Φαντάζομαι θὰ εἶναι στὸ ἀκριβῶς ἐπόμενο νομοσχέδιο ποὺ ἑτοιμάζει.

Χαρεῖτε τους.
Ὅλους ἐννοῶ τοὺς βουλευτές, ποὺ ἐδῶ σίγουρα συμφωνοῦν μπλόκι:

Κατρουγκάλειος ...«λογική»!!!

«Λεπτομερέστερα, στο άρθρο 5 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αναφέρεται πως οι βουλευτές που είχαν εκλεγεί μέχρι το 2012, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες εξαιρούνται από τα νέα μέτρα.

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος δήλωσε σχετικά: «Το νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει τις συντάξεις για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές. Οι συντάξεις των βουλευτών, των θυμάτων τρομοκρατικών οργανώσεων και οι τιμητικές των καλλιτεχνών είναι συντάξεις κατ’ απονομήν, δεν είναι συντάξεις ανταποδοτικές με εισφορές, τις οποίες ρυθμίζει το νομοσχέδιο.».»

Ζούγκλα

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

Πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 117 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κατρουγκάλειος …«λογική»!!!

Leave a Reply to Στράτος Cancel reply