Βου-λεΦτικὲς διατάξεις…

Βου-λεΦτικὲς διατάξεις...Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Βρεταννὸ εὐρωβουλευτή, ποὺ ζητᾶ ἀπὸ τοὺς ψηφοφόρους του νὰ τὸν …ἀπολύσουν, στὴν Ἑλλάδα, αὐτοὶ οἱ «κύριοι»  βου-λεφτᾶδες, ποὺ προσυπέγραψαν ὑποταγὴ σὲ μίαν ἄλλην κυριαρχία, σὲ μίαν ἄλλην – ἐκτὸς Ἑλλάδος- ἐξουσία, ποὺ ἐκπροσωπεῖ μὴ  ἐθνικὰ συμφέροντα, ἀν τὶ νὰ τιμωρηθοῦν, φροντίζουν νὰ μὴν μειωθοῦν οἱ συντάξεις καὶ τὰ προνόμιά τους!!

Ἀλλά, τὸ ‘πιασε τὸ νόμημα ὁ Ν. Χατζηνικολάου καὶ  τοὺς καταγγέλλει!!!
Γιατί νά πληρώνουν εἰσφορές οἱ ἁπλοῖ πολῖτες, ὅταν οἱ βουλευτές λειτουργοῦν σέ καθεστώς off shore;

Δεῖτε τὸ σχόλιο τοῦ Νίκου Χατζηνικολάου στὸ κεντρικὸ δελτίον εἰδήσεων τοῦ STAR γιὰ τὶς ἐξαιρέσεις τῶν συντάξεων τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν δημάρχων, ἀπὸτὶς νέες διατάξεις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ.

Θεοφανάκης Στέφανος

πολυτονισμὸς Φιλονόη

Στο συγκεκριμένο εκκαθαριστικό η καθαρές αποδοχές είναι 5.434,14€.

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε τα 845,68€ που παρακρατούν για το δάνειο. Τονίζουμε και πάλι ότι η δόση ενός δανείου δεν μπορεί να λογίζεται παρακράτηση μισθού. Συνολικό καθαρό εισόδημα 6.279,82€ όταν δεν γίνετε η παρακράτηση του 4024/11.

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το επίδομα επιτροπών και θερινών τμημάτων που μεσοσταθμικά είναι 700€ τον μήνα καθώς φέτος δεν λειτούργησαν θερινά τμήματα στην βουλή.

Καθαρό σύνολο 6.979,82€.

Βου-λεΦτικὲς διατάξεις...2

    Σε ετήσια βάση το εισόδημα ενός βουλευτή από την Αττική είναι 83.757,84€.

     Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρέσουμε  5.780,60€ που είναι η παρακράτηση  

     του νόμου 4024/11 που στο εκκαθαριστικό που εξετάζουμε δεν παρακρατείται.

     Τελικό ετήσιο καθαρό πληρωτέο σύνολο 77.977,24€ για βουλευτές Αθηνών και Πειραιώς.  

εἰκόνα
καὶ πληροφορίες

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply