Δὲν συγχωρεῖται ἡ ἄγνοια!!!

Ἐχθὲς τὸ βράδυ μιλοῦσα μὲ κάποιον φίλο στὸ τηλέφωνο. Τὸν διέκοψα ἀπὸ τὴν παρακολούθησιν τῶν νυκτερινῶν εἰδήσεων.
Τὸν ἠνόχλησα ἀρκετά, διότι ἦταν ἡ ὥρα τῆς ἐνημερώσεώς του. Ὅπως καὶ  χιλιάδων ἄλλων συμπολιτῶν μας.
Μοῦ ἔκλεισε τὸ τηλέφωνο ἐνοχλημένος.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συνέβη καὶ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, ὅταν ὡς περαστικὴ ἀπὸ φιλικὸ σπίτι, τὴν ὥρα τῶν εἰδήσεων ἡ ἔντασις τοῦ ἤχου τῆς τηλεοράσεως τρυποῦσε τὰ …τύμπανα καὶ ἀπεχώρησα. (Βλέπετε δὲν ἀντέχω οὔτε γιὰ λίγα λεπτὰ τὴν προπαγάνδα τῶν δημοσιοκάφρων καὶ τῶν χρηματοδοτῶν τους.)

Ἀμέσως μετὰ εἴδαμε τὸν πάπα νὰ εὐλογῇ τοὺς «πρόσφυγες» στὴν Μυτιλήνη, ὑπὸ τὴν σημαία τοῦ ISIS, κάτι ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ ΕΡΤ, τὴν ὁποίαν ἐμεῖς πληρώνουμε, προέβαλε ὡς …ἐπίτευγμα. Καὶ γιὰ τοὺς πραγματικοὺς πρόσφυγες καὶ ἡ ΕΡΤ, ἀλλὰ  καὶ ὅλα τὰ τσοντοκάναλα, κουβέντα. Ὅπως ἐπίσης κουβέντα γιὰ τὸ εἶδος τῶν «προσφύγων» ποὺ ἐγκαθίστανται σὲ κάθε γωνιὰ τῆς χώρας, μὲ ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων, μὲ ἀφορολόγητο γιὰ τὶς ἐμπορικές τους δραστηριότητες, μὲ ἐπιδόματα ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ …κλάσιμό τους, μὲ κατοικίες καὶ μὲ λογαριασμοὺς αὐτῶν πληρωμένα ἔως δεκάρας, ἀπὸ τοὺς δικούς μας φόρους…
…καί, τελικῶς… μὲ σύσσωμο  τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ ἀπειλεῖται ἔως ἐξοντώσεως ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ἐφοριῶν καὶ τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν, ἐφ΄ ὅσον, πρὸ πολλοῦ, ὁ ἔλεγχος τοῦ κράτους ἔχει περάση στοὺς …«ἐπιχειρηματίες-ἐπενδυτὲς» δουλεμπόρους… Κι ἔτσι, προχωροῦν παραλλήλως καὶ ἡ ἀντικατάστασις τῶν ἰθαγενῶν πληθυσμῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἰσλαμοποίησις τῶν κοινωνιῶν μας…
…πάντα ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ παγκοσμίου δουλεμπορίου.

Σίγουρα εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ συνδέουμε αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Συρία μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σὲ ἐμᾶς.
Ὅπως ἐπίσης εἶναι πολὺ δύσκολο τὸ νὰ κυττᾶμε τὴν καταστροφὴ τῆς Συρίας, τὴν γενοκτονία τῶν παιδιῶν της καὶ τὶς ἐγκληματικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἔχουν στηθῆ ἐκεῖ, ὅπως ἐπίσης καὶ στὴν Οὐκρανία ἢ παλαιότερα στὴν Σερβία καὶ στὴν Λιβύη, δίχως νὰ τὰ θεωροῦμε, ὡς γεγονότα, ξεκομμένα ἀπὸ τὴν δική μας πραγματικότητα.
Βλέπετε… αὐτὰ τὰ δελτία εἰδήσεων, μὰ καὶ ὅλη ἡ προπαγάνδα ποὺ μᾶς ἀσκεῖται διὰ χειρὸς καὶ λόγου τῶν ξεπουλημένων καθαρμάτων τῆς δημοσιοκαφρίας, εἶναι τόσο καλὰ στημένα, ποὺ ἀκόμη καὶ προετοιμασμένος νὰ εἶναι κάποιος, ὅλο καὶ  κάποιο …κατάλοιπο θὰ τοῦ ἀφήσουν.

Παράδειγμα:

Πρὸ ἡμερῶν μᾶς ἄφησε χρόνους ὁ ἀρσένης. Ναί, ναί… αὐτὸς ποὺ προανήγγειλε τὶς ἐπιχειρήσεις εἰσβολῆς τῆς νέας -καὶ παλαιᾶς- τάξεως πραγμάτων στὶς ζωές μας καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἀγαπημένη σύζυγος ὑπηρετεῖ ἐξυπηρετώντας τὶς στρατιὲς τῶν soro-ἐπιχειρηματιῶν-ἐπενδυτῶν-γενοκτόνων μας. Φίλοι, ὁ μοναδικὸς ἀνθρώπινος Πλοῦτος

Δὲν εἶδα ὅμως κάποιον, κάπου νὰ τὸν …ψέλνῃ ἐν ζωῇ. Καὶ εἶναι κτηνωδία τὸ νὰ σκυλεύουμε τὸν νεκρό. Αὐτὲς οἱ καταγγελίες ἔχουν βαρύτητα μόνον ὅταν γίνονται ἐν ζωῇ. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι καραγκιοζιλίκια.

Τώρα λοιπὸν φθάνουμε στὸ πέρας αὐτῆς τῆς νομομαγειρευτικῆς περιόδου. Σὲ λίγο, πολὺ λίγο (δὲν γνωρίζω ἐὰν θὰ εἶναι κάποιες ἡμέρες, κάποιες ἑβδομάδες ἢ κάποιοι- λίγοι ἢ περισσότεροι- μῆνες) θὰ καταπέση αὐτὸ τὸ τερατούργημα καὶ θὰ περάσουμε στὴν ἐφαρμογή. Κι ἐφαρμογὴ σημαίνει, στὴν πραγματικότητα, ὁλοκλήρωσις τῆς γενοκτονίας μας. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, σημαίνει πραγματικὸς ἀγὼν ἐπιβιώσεως γιὰ ὅλους μας. Διότι τώρα, σὲ λίγο, ὅταν θὰ βλέπουμε τὸν καραγκιόζη νὰ μᾶς ἁρπάζῃ τὸ πατρικό μας, γιὰ νὰ στεγάσῃ σὲ αὐτὸ τοὺς νέους ψηφοφόρους τοῦ κόμματός του, θὰ μᾶς βγάλη ἀπὸ τὴν κατάστασιν τῆς ἀνευθυνότητος. Ὅταν θὰ βλέπουμε τὸ κομματόσκυλο (τοῦ κομμουνιστικοῦ του ἰδεώδους) νὰ θεωρῇ ὑπὲρ ἄνω ἀνθρώπου τὸ κόμμα καὶ τὸ συμφέρον του, θὰ πρέπη νὰ παλέψουμε καὶ νὰ πέσουμε ἡρωϊκῶς ἢ νὰ συμβιβασθοῦμε. Ἐμεῖς θὰ ἀποφασίσουμε.
Στὴν πραγματικότητα ὅμως τώρα, σὲ λίγο, ξεκινᾶ ἢ ἡ συλλογικὴ δράσις μας, ποὺ θὰ ὁδηγήση σταδιακῶς στὸν ἐκτοπισμὸ τῶν ὑβριδίων, ἢ στὴν ….αὐτοκτονία μας καί, καταληκτικῶς, στὸν ἀφανισμό μας!!!
Καὶ φυσικά, τὰ παιδιά μας, αὐτὰ ποὺ λοβοτομῶνται καθημερινῶς μέσα στὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς δούλων, θὰ εἶναι τὰ πρῶτα θύματα τῆς ἐφαρμογῆς. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴν Συρία.
Διότι τὰ παιδιὰ εἶναι ὁ στόχος. Αὐτὰ φέρουν τὴν ἐλπίδα, τὴν ἐπαναδημιουργία καὶ  τὴν ἐπαναδόμησιν μέσα τους.
Ἐὰν ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ παιδιά, ἀπαλλάσσονται κι ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς ἀντεπιθέσεως.

(Ἔτσι πιστεύουν…!!!)

Ὅταν λοιπὸν ΕΓΩ καὶ κάποιοι Εὐρωπαῖοι συνάδελφοί μου, στέλναμε στὰ μέσα ποὺ δουλεύαμε, ἀνταποκρίσεις γιὰ τὸ παράνομο ἰατρικὸ κέντρο ποὺ εἶχαν ἐγκαταστήση στὸ Κοσσυφοπέδιο (ναὶ ῥὲ μ@λάκες, αὐτὸ τὸ ἀνεξάρτητο καὶ προστατευόμενο τώρα κράτος), ὅπου γινόταν συστηματικὰ ἀφαίρεσις ὀργάνων κυρίως ἀπὸ παιδιά, τὰ ὁποῖα μοσχοπωλοῦντο σὲ πλούσια καριόλια ποὺ ἤθελαν νὰ παρατείνουν τὴν ζωή τους,  οἱ ἀνταποκρίσεις αὐτὲς περνοῦσαν στὰ «ψιλά» γιατὶ δὲν …πωλοῦσαν!!!

Ὅταν λοιπὸν ΕΓΩ καὶ κάποιοι Εὐρωπαῖοι συνάδελφοί μου, στέλναμε ἀνταποκρίσεις στὰ μέσα ποὺ δουλεύαμε, γιὰ τὶς ὑποψίες περὶ ἐμπορίας ὀργάνων ἀπὸ ἀσυνόδευτα παιδιὰ ποὺ «χάθηκαν» μέσα στὶς ὀρδὲς τῶν προσφύγων, οἱ ἀνταποκρίσεις αὐτὲς πέρναγαν στὰ «ψιλά», γιατὶ δὲν πωλοῦσαν.

Τώρα πού, μὲ ἀφορμὴ μία ὄντως ἀποκαλυπτικὴ φωτογραφία, εὐαισθητοποιηθήκατε γιὰ τὸ ὅτι πράγματι, τὰ ἀσυνόδευτα παιδιὰ τῶν προσφύγων, τεμαχίζονται καὶ τὰ ὄργανά τους μοσχοπωλοῦνται στὴν παγκόσμια …λαϊκή, εἶναι πολὺ ἀργά!
Χιλιάδες παιδάκια, ἔχουν γίνει κομμάτια καὶ τὰ ζωτικά τους ὄργανα, ἔχουν ἤδη δόσει παράταση ζωῆς σὲ κακογερασμένες ἀλλὰ πάμπλουτες κουφάλες.
Λὲς καὶ δὲν γνωρίζατε ὅτι, τὸ ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων εἶναι ἡ πλέον προσοδοφόρος δραστηριότητα τοῦ διεθνοῦς ὀργανωμένου ἐγκλήματος, μετὰ τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων.
Δὲν σγχωρεῖτε ῥὲ ἡ ἄγνοια, οὔτε καὶ ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνακάλυψις αὐτῶν ποὺ συνέβαιναν καὶ συμβαίνουν, χρόνια τώρα, στὴν …διπλανή σας πόρτα.

Ῥούσσης Νῖκος
ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Κι ὅλα αὐτά συνέβησαν μόλις τά τελευταία χρόνια, ὅλως …τυχαίως καί ὅλως …συμπτωματικῶς;
Ἤ μήπως ἐκπηγάζουν ἀπό πανάρχαιες …συνωμοσίες, τῶν ὁποίων μόλις τώρα τά ἀποτελέσματα ξεκινήσαμε νά ἀντιλαμβανόμεθα;;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, στὴν πραγματικότητα, νὰ ἀντιμετωπίσουμε, δὲν εἶναι κάτι νέο, ἀλλὰ κάτι παλαιότατον.

εἰκόνα

Leave a Reply