Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (3)

Ξεκινήσαμε νὰ γράφουμε γιὰ τὸ θέμα τῆς «στέγης ἀστέγων», ὅπως μᾶς τὸ παρουσίασαν, πιστεύοντας πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ξεκάθαρες τοποθετήσεις.
Ὅμως… δὲν ἦσαν καὶ τόσο …ξεκάθαρες.
Δὲν μᾶς φανέρωσαν, γιὰ παράδειγμα, τὶς σχέσεις τους μὲ τὸ κόμμα τοῦ ντάλιου (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.) καὶ τὰ προεδριλίκια τους στὶς ἑνώσεις του καὶ στὰ κινήματά του.

Συνέχεια ἀπὸ τά:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (2)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3

Ἑνώσεις καὶ κινήματα …περίεργα καί, κάποιες φορές, ἀκατανόητα.
Τί δουλειά ἔχει, γιὰ παράδειγμα, ἠ ἕνωσις παικτῶν διαδικτύου καὶ ἡ ἕνωσις
τῶν κρατικῶν παιγνίων μὲ τὶς ἑνώσεις τῶν παραγωγῶν, τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων, μὲ τὸ κίνημα τῶν ῥομᾶ καί, κυρίως, μὲ τὴν μέ τήν ἔνωσιν τῶν ἐφέδρων, ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ σοβαρότερα τῶν ἄλλων, αὐτὴν τὴν ἐποχή.
Λογικὰ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχῃ, ἀλλὰ ἔχει. Καὶ ἡ σχέσις λέγεται ντάλιος..

Ντάλιος λοιπόν.
Ξεκινήσαμε προχθὲς νὰ παρουσιάζουμε στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἀθανασίου καὶ τὰ ψέμματά του, ἀναφορικῶς μὲ μίαν ἄλλην ἕνωσιν, αὐτὴν τῶν ἀνέργων.Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;32 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;31

(πατῆσε ἐπάνω στὶς εἰκόνες γιὰ νὰ διαβάσετε)

Ὅλα αὐτὰ θὰ φαίνονταν ἀστεία, στὴν ἐποχή μας, ὅταν γνωρίζουμε πὼς ὅλοι οἱ μικροκομπιναδόροι ἀναζητοῦν τρόπους νὰ κολλήσουν κάπου καὶ νὰ ἐπιβιώσουν. Ὅμως ἀστεῖα πλέον δὲν εἶναι, ἐφ΄ ὅσον ὁ χῶρος ποὺ κατέλαβαν προορίζετο γιὰ τέμενος καὶ μὲ πρόσχημα τὴν ἀκύρωσίν του, μᾶς συμπαρέσυραν στὸ νὰ ὑποστηρίξουμε μίαν ἀπάτη.
Καὶ πρόκειται γιὰ ἀπάτη, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι αὐτοὶ μᾶς εἶπαν ἀπανωτὰ ψέμματα καὶ γιὰ τὶς καταβολές τους καὶ γιὰ τὶς προθέσεις τους.
Δὲν γίνεται, γιὰ παράδειγμα, νὰ μιλοῦν γιὰ «ἐμπράγματες δραστηριότητες» ὄταν ἡ ἀπειλὴ τοῦ τεμένους εἶναι ὑπαρκτή.Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;8


Ναί, δὲν θέλουμε τέμενος-φωλιὰ τζιχαντιστῶν στὴν Πατρίδα  μας.

Ναί, δὲν θέλουμε ἀκόμη μία ἀφορμὴ γιὰ πλιάτσικο  καὶ λεηλασίες, ἐφ  ὄσον κι αὐτό, ὅπως καὶ ὅλα τὰ δημόσια ἔργα, θὰ εἶναι πρόσχημα γιὰ μάσα…
Ναί, δὲν θέλουμε νὰ πληρώνουν οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ καλοπερνοῦν τὰ κοπρόσκυλα, ποὺ τὸ παίζουν κομματικοὶ καὶ πολιτειακοὶ παράγοντες…
…ἀλλά, δὲν θὰ ἀντικαταστήσουμε τὰ μὲν ἀρπακτικὰ μὲ τὰ δέ!!!
Μᾶς ἔπνιξε ἡ μπόχα…!!!

Γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε λοιπὸν μίαν ἀκόμη εἰκόνα, πιὸ ὀλοκληρωμένη, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποιὸς κινεῖ τὰ νήματα καὶ στὸν Βοτανικό, ἂς διαβάσουμε τὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες» ἑνὸς ἀπὸ τὰ κινήματά του: τοῦ κινήματος τῶν ῥομᾶ, ὅπου κι ἐκεῖ, ὅπως καὶ στον Βοτανικό, ντάλιος κερνᾶ καὶ ντάλιος πίνει…

Τὸ παρακάτω παράδειγμα, μαζὺ μὲ τὶς ἔως τώρα δημοσιεύσεις, γιὰ τὸ πῶς ὁ ντάλιος ἐμπλέκεται σὲ …περίεργες ὑποθέσεις, εἶναι ἁπλῶς ἕνα δεῖγμα τοῦ τὶ ἔχουμε νὰ «ξεθάψουμε» ἀκόμη, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (2)

καί:

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Ἀριστουργηματικὲς ἀπάτες μὲ «βιτρίνα» …Ῥομᾶ!!!

Τὰ …«λευκά» στοιχήματα!!!

Φτιάχνουν «στέγη ἀστέγων» ἤ «ἄλλος γιά τήν βάρκα μου»;

Τὸ ἀναφέραμε ἤδη στὶς παραπάνω δημοσιεύσεις ἀλλὰ ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε.
Κίνημα τῶν ῥομᾶ λοιπὸν καὶ βασιλεὺς τῶν τσιγγάνων Στηροκλέας καὶ ντάλιος σὲ ἕνα κοινὸ παρεάκι…

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3

 Ἡ ἐν λόγῳ λοιπὸν ἕνωσις τῶν ῥομᾶ ἔχει ὡς ἐπὶ κεφαλῆς της τὸν βασιλιᾶ τὸν τσιγγάνων Δωδεκανήσου Βασίλειο Στηροκλέα.
Αὐτὸν ποὺ τὸν ἐπεξεργάζονται ἅπαντες καὶ τὸν χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ …καταπιοῦν μόνοι τους τὰ κονδύλια ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;30

(παρακάτω ὅλα τὰ στοιχεῖα, μαζὺ μὲ τὴν πηγή)

Ὅμως ὁ Στηροκλέας, ποὺ ὁ δήμαρχος Ῥόδου τὸν ἀποκαλοῦσε κάποτε «κουμπᾶρο», μὰ κατέληξε νὰ τὸν ἀποκαλῇ «γῦφτο», ἐφ΄ ὄσον ἔπαυσε νὰ τὸν χρειάζεται…

«…Σε άλλες περιπτώσεις με αποκαλούσε «κουμπάρο». Μάλλον είχε τον λόγο του. Τώρα λέει: «Σιγά μην καθαρίζω και τους γύφτους». Μάλλον και τώρα έχει τον λόγο του. Εμείς είμαστε υπερήφανοι ως αποκαλούμενοι Γύφτοι, Τσιγγάνοι, ή όπως αλλιώς μας «ονομάζουν»….»

…ἔρχεται  πλέον νὰ διαμαρτυρηθῇ ἐπισήμως στὶς ἀρχὲς γιὰ τὸ φαγοπότι ποὺ ἔστησαν εἰς βάρος τους, μὲ πρόσχημα τὰ οἰκονομικὰ πακέτα βοηθείας.

Πού πήγαν τα λεφτά για τους ΡΟΜΑ;

Να βρεθεί άμεσα λύση για τον νέο καταυλισμό των τσιγγάνων, ζητά με επιστολή του ο «βασιλιάς»  κ. Βασ. Στηροκλέας, απευθυνόμενος στις τοπικές αρχές.

Επισημαίνει μάλιστα στην επιστολή του, ότι στο παρελθόν δόθηκαν λεφτά, τα οποία δεν έφθασαν στον προορισμό τους.

Αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
«Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Ελλάδα κατά την περίοδο 2007 – 2013 από τα επίσημα στοιχεία της ΚΟΜΙΣΙΟΝ στο πλαίσιο της εξειδικευμένης χρηματοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ελλάδα, ως γνωστόν διατέθηκαν 20 δις 400 εκατομμύρια (20.400.000.000) ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου και στο πλαίσιο αναπτύξεως υπαίθρου ως γνωστόν διατέθηκαν επιπλέον 3 δις 700 εκατομμύρια (3.700.000.000) ευρώ.

Τα κονδύλια αυτά αν και υποστήριζαν ένα ευρύ φάσμα ταμειακών επενδύσεων αφορούσαν και στην περίπτωση των ΡΟΜΑ.

Συγκεκριμένα την οικονομική βοήθεια της στεγάσεως, της σχολικής υποδομής και της υγείας πρωτίστως, ως γνωστόν για την Ελλάδα είχε προβλεφθεί ειδική χρηματοδότηση για την ίδια περίοδο 2007-2013 για την κοινωνικοπολιτική ένταξη των ΡΟΜΑ. Ως γνωστόν το ελληνικό δημόσιο διέθεσε ποσοστό του προϋπολογισμού 9,2% ήτοι 397 εκατομμύρια ευρώ (397.000.000) του συνολικού προϋπολογισμού κοινωνικού ταμείου για την ολοκληρωμένη ανθρωπιστική βοήθεια και κοινωνική ένταξη σε μειονεκτούντα άτομα στην Ελλάδα όπως είμαστε οι ΡΟΜΑ.
Όμως εμείς από όλα αυτά τα κονδύλια δεν είδαμε ούτε ευρώ τσακιστό, και ζούμε στην εξαθλίωση, όπως επίσημα το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει τις απάνθρωπες συνθήκες που ζούμε στην Ελλάδα.

Επικαλούμε την ειδική έκθεση που παρουσίασε για τον σκοπό εξυπηρετήσεως του ελληνικού δημοσίου το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως με ημερομηνία Δεκέμβριος του 2011 με θέμα «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τους ΡΟΜΑ» το οποίο και σας δίνω σήμερα για την δική σας ενημέρωση.

Ενημερώθηκα από τις Βρυξέλλες και είμαι σε αναμονή επισήμου εγγράφου του οποίου το περιεχόμενο θα μου επιτρέπει να σας ενημερώσω με λεπτομέρειες για τα ποσά που έχουν προβλεφθεί στα κονδύλια για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 για την προώθηση της κοινωνικής εντάξεως και της καταπολεμήσεως της φτώχειας και των απανθρώπων συνθηκών που ζούμε και μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα παραπάνω για εμάς τους ΡΟΜΑ.

Προς το παρόν δεν θέλω να σταθώ για το πού πήγαν τα λεφτά. Όμως δεν θα επιτρέψω αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον. Τελικά λεφτά υπήρχαν για όλους, εκτός από τους ΡΟΜΑ.

Εγώ περιμένω λύσεις, όπως σας τα έχω θέσει στην κρίση σας, και ό,τι προκύψει στο μέλλον υπεύθυνοι θα είστε εσείς.
Εμείς δεν φεύγουμε από τον χώρο του καταυλισμού μας στον οποίο ζούμε δεκαετίες και εάν χρειαστεί θα τον διεκδικήσουμε με ένδικα μέσα.
Με εκτίμηση
Βασίλειος Στηροκλέας».

Ῥοδιακὴ

Φαντάζομαι γιὰ τὰ τόσα ἑκάτομμύρια (397) θὰ εὑρέθησαν ἀρκετοὶ πρόθυμοι, πρὸ κειμένου νὰ τὰ …ἐξαφανίσουν!!!
Κάτι ποὺ πλέον, ἐφ΄ ὅσον ἀπεκαλύφθη ἡ ἀπάτη, ἔρχεται νὰ …«καταγγείλῃ» κι ὁ δήμαρχος ‘Ρόδου…

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Στηροκλέας, ποὺ εἶναι καὶ πρόεδρος σὲ ἕνα κίνημα τοῦ ντάλιου (Πολιτικὸ Κίνημα τῶν Ῥομᾶ),  ἔχει πολλὰ νὰ μαρτυρήσῃ…
…ἰδίως γιὰ …«ἐμπράγματες δραστηριότητες» σὲ δημόσια χωραφάκια, ποὺ ὅμως ἀξίζουν πολλά, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς κάτι …«χάλασε» γιὰ νὰ μὴν ὁλοκληρωθῇ ἡ μπίζνα…
…καὶ τώρα ὁ Στηροκλέας ἀπειλεῖ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τοῦ τὴν …ἔφεραν!!!

…μὰ τώρα, ποὺ φαγώθηκε τὸ χρῆμα, μὲ πρόσχημα τὸν Στηροκλέα, οὔτε τὸν ξέρουν, μὰ οὔτε καὶ θέλουν νὰ τὸν ξέρουν!!!

Μαζὺ μὲ αὐτά:

Λέτε τό κόμμα τοῦ ντάλιου νά εἶναι ἄσχετον;
Πάντως, ἂν καὶ σὲ καταπατημένα χωράφια, ὅπου ἔστησαν τοὺς καταυλισμούς τους οἱ ῥομᾶ, τὸ …«ἀπέκτησαν» τὸ «ἐμπράγματο δικαίωμά» τους γιὰ μερικὲς ἀπαιτήσεις.
Ἐσεῖς κι ἐγὼ καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες βλέπουμε ἁπλῶς τὰ δημόσια περιουσιακά μας στοιχεῖα νὰ ἀλλάζουν χέρια πρὸς ὄφελος τῶν πονηρῶν καὶ …«τυχερῶν»!!!
Κοινῶς; Νὰ ἐξανεμίζονται πρὸς ὄφελος τῶν πονηρῶν..

Καταστατικό του Κινήματος

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΕΤΑΙ από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – που τα αρχικά του σημαίνουν (ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το ως άνω ΚΙΝΗΜΑ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που το νομιμοποιεί, αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ένέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.  

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.      
Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ και των άλλων χωρών.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ.
Κατοχυρώθηκε το πνευματικό του δικαίωμα  την πρώτη Φεβρουαρίου 2016 σύμφωνα με το Νόμο 100/1-8-75 της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ για τα πνευματικά δικαιώματα και 2121/193, Νόμος περί συστάσεως Παγκόσμιας Οργανώσεως προστασίας της ιδιοκτησίας της διανοίας.

4. ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Έδρα του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται η Αθήνα στην Ελλάδα. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                

α) Σκοπός του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ είναι:           
Να συμβάλει στην δημιουργία της συνειδήσεως και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους ΠΟΛΙΤΕΣ, η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και τις Κυβερνήσεις, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιανδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες

Σκοπός επίσης είναι η εκτίμηση, πρόταση, ο συντονισμός και η υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη  των ΡΟΜΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στά άλλα κράτη καθώς και για την αντιμετώπιση  διαφόρων προβλημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζουν ως άτομα και ως ομάδες σε όλους τους τομείς της βιώσιμης αναπτύξεως στην Ελλάδα αλλά και στην διεθνή κοινότητα, καθώς και η μελέτη, υποστήριξη, προβολή και προώθηση κάθε σκοπού που σχετίζεται με την εκπαίδευση, υγεία, διατροφή, κατοικία, επιχειρηματική ανάπτυξη και δικτύωση των κοινωνιών των Ρομά και λοιπών αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Επίσης σκοπός του κινήματος είναι η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής η επιμορφωτικής φύσεως προς το σύνολο της διεθνούς κοινότητας των ΡΟΜΑ και των λοιπών κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Στον ευρύτερο μη κερδοσκοπικό σκοπό του κινήματος, εντελώς ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για τους ΡΟΜΑ και για τις λοιπές κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, η συμμετοχή τους σε προγράμματα:

1) στεγάσεως και υποστηρίξεως της επιχειρηματικότητας.

2) βελτιώσεως και προωθήσεως εμπορικών δραστηριοτήτων.

3) παροχής υπηρεσιών εκπαιδεύσεως για την μείωση του αναλφαβητισμού,

4) εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής υγείας και ιατρικής, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό

5) την προώθηση επαγγελματικής εντάξεως και επιμορφώσεως των νέων,

6) ασκήσεως,

7) πολιτιστικής προστασίας και

8) την συμμετοχή των ΡΟΜΑ ως ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ και ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ και στα άλλα κράτη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμορφώσεως, δια βίου εκπαιδεύσεως, επαγγελματικής καταρτίσεως, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, η αγορά βιβλίων και περιοδικών για την οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση.

Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής  βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες. 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της το κίνημα δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του.

Το ΚΙΝΗΜΑ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφασή του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευση.                                                 

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                         

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζομένους και υπευθύνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.                                                            

(δ) Να αναπτύσσει την δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των ΡΟΜΑ στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                     

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναινέσεως και ενότητας των ΡΟΜΑ.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των ΡΟΜΑ. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή του στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
6. ΜΕΛΗ.

Μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στην δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργανώσεως του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.

Παύουν να είναι μέλη του:

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους. Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστερήσεως καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

7. ΠΟΡΟΙ.

Πόροι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι:

(α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται ως εξής.               
(β)  Για τα απλά μέλη ετήσια συνδρομή 50€.

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Η θητεία των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται από τον Πρόεδρό, ΣΤΗΡΟΚΛΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Διαχειριστής – ταμίας επιλέγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.

(α) Όλα τα έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

(β) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνον την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ,

 ΣΤΗΡΟΚΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, ἀπὸ τὸ παραπάνω καταστατικό, τὰ χωραφάκια τῆς Δωδεκανήσου ἦσαν ἡ ἀρχή.
Τὰ πακέτα πολλά… Ἀπὸ «ἐντάξεις» καὶ ἐπιχειρηματικότητες, ἔως «διὰ βίου μάθησις», ἐμπορικὲς δραστηριότητες, ἀθλητισμὸς καὶ πολιτιστικὴ προστασία (;;;)….!!!
Νὰ ἔχουμε νὰ λέμε δῆλα δή…
…νὰ ψάχνουμε καὶ  νὰ ξεσκεπάζουμε.
Ἕνα κόμμα, ἕνα ΑΦΜ καὶ πολλὰ μυστικά.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply