Ἀριστουργηματικὲς ἀπάτες μὲ «βιτρίνα» …Ῥομᾶ!!!

Τὸ ζήτημα τῶν ἐπιχειρήσεων ντάλιου παραμένει σκοτεινὸ καὶ ἀσαφές, ἰδίως μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Μανώλη Χατζησάββα, ποὺ μᾶς ἀποδεικνύει τὶς «στενὲς ἐπαφὲς …διαπλεκομένου τύπου» μὲ τὸν Στηροκλέα καὶ τὴν ἀπάτη, ποὺ προσπάθησαν νὰ στήσουν στὴν Ῥόδο.

 Ἀριστουργηματικὲς ἀπάτες!!!1

Μίαν ἀπάτη πού, μὲ πρόσχημα τὴν μετεγκατάστασιν τῶν Ἀθιγγάνων, στόχευε σὲ συγκεκριμένο …φιλετάκι, ἀλλὰ .. .ἀτύχησε, λόγῳ ἄλλων …παραμέτρων!!!
(Ἴσως ἀλληλοσυγκρουμένων συμφερόντων!!!)

Φιλετάκι ποὺ ὑπεδείκνυε ὁ Στηροκλέας καὶ ποὺ τελικῶς, λόγῳ ἀποκαλύψεων, ἀκύρωσαν τὶς διεκδικήσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «ἀλληλο-κατασπαράζονται» Χατζηδιᾶκος (δήμαρχος Ῥόδου) καὶ Στηροκλέας.
Κανονικὸς …πόλεμος λέμε γιὰ κάτι …στρέμματα, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» ἀνήκουν στὸ Δημόσιον!!!

Ἀριστουργηματικὲς ἀπάτες!!!2

 

Ἐνδιαφέρουσα ὑπόθεσις κι ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρουσες οἱ …ἀόρατες κλωστὲς ποὺ δένουν πολλοὺς  μὲ …πολλούς!

Ἀναμένοντας τὶς ἐξελίξεις…

Φιλονόη

Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως… Αὐτὸ μὲ τὸ «κάψιμο» τοῦ «βασιλέως τῶν τσιγγάνων» δὲν μπῆκε στὸ …ματάκι τῶν …«ἑλληναράδων» ποὺ ἀκόμη παραμένουν, ὑπὸ τὴν προστασία ντάλιου, στὸν Βοτανικό. Μήπως κάτι …ξέρουν ἤ  μήπως κάτι ἄλλο …ἀναμένουν;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply