Ὑπερηφανευόμεθα γιά τίς ἐθνικές θέσεις Κοτζιᾶ;

Ὑπερηφανευόμεθα γιά τίς ἐθνικές θέσεις Κοτζιᾶ;

Μᾶλλον βιάστηκα νὰ χαρῶ ὅταν ἔγραφα τό:

Ὑπερασπίζεται ἐθνικὲς θέσεις ὁ Κοτζιᾶς

Πίστεψα, ἐσφαλμένως μᾶλλον, πὼς ἡ Ἑλλὰς ξαναμπαίνει στὸν δρόμο της γιὰ τὴν διεθνὴ γεωπολιτικὴ σκηνή, σηκώνοντας ἐπὶ τέλους ἀνάστημα. 

«Ἡ οὐσία εἶναι ἡ κατοχὴ τῆς Βορείου Κύπρου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατό, τελεία καὶ παῦλα», ἐδήλωνε ὁ Κοτζιᾶς. Ἀλλὰ ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται κάποιοι ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη γιὰ τὸ θέμα. 

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ κυκλοφοροῦν, ἡ τοποθέτησις Κοτζιᾶ δὲν ἄρεσε στοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Τσίπρα νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, δῆθεν γιὰ νὰ διευκολυνθῇ ἡ «λῦσις» τοῦ Κυπριακοῦ. 

Ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος Τ. Μπάιντεν, ὁ εἰδικὸς σύμβουλος τοῦ Ο.Η.Ε., Ἔσπεν Μπᾶρθ Ἔιντε καὶ ἡ «ἱέραξ» Ἀμερικανίδα ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Νούλαντ, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει τὴν παραμονὴ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Κύπρο καὶ κατόπιν τὴν λύση τοῦ Κυπριακοῦ, φαίνεται νὰ εἶναι τὰ κεντρικὰ πρόσωπα ποὺ ἀνέλαβαν δράση, ἀσκώντας ἀσφυκτικὲς πιέσεις πρὸς τὴν ἑλληνικὴ πλευρά. 

Στὴν οὐσία βγῆκαν τὰ μαχαίρια πλέον καὶ θὰ ἔχη μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε στὴν συνέχεια τὸ ποιὰν στάση θὰ κρατήση ἡ κυβέρνησις, γιὰ αὐτὸ τὸ τόσο κρίσιμο θέμα. 

Προσωπικῶς, ἐπεὶ δὴ δὲν ἔχω κάποιαν ψευδαίσθηση γιὰ τὴν «ἠθικὴ ἀκεραιότητα» καὶ τὶς «ἀντιστάσεις» τῆς κυβερνήσεως αὐτῆς, θὰ ῥισκάρω τὴν πρόβλεψη πὼς οἱ ἡμέρες τοῦ Κοτζιᾶ εἶνει μετρημένες στὸ ὑπουργεῖον τῶν ἐξωτερικῶν. 
Καὶ μακάρι νὰ διαψευσθῶ.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply