Ὑπερασπίζεται ἐθνικὲς θέσεις ὁ Κοτζιᾶς

Ἡ Ἑλλάδα ξαναευρίσκει τὸν δρόμο της στὴν διεθνὴ γεωπολιτικὴ σκηνὴ καὶ σηκώνει ἀνάστημα! Γιατὶ μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ ληφθῇ τὸ βέτο Κοτζιᾶ καὶ ἡ ἀπειλὴ παραιτήσεώς του, ἀμέσως μετὰ τὸ ἀδιέξοδο στὸ Κυπριακό.!

Ὑπερασπίζεται ἐθνικὲς θέσεις ὁ Κοτζιᾶς«Ἡ οὐσία εἶναι ἡ κατοχὴ τῆς Βορείου Κύπρου ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ στρατό, τελεία καὶ παῦλα», ἐδήλωσε ὁ κ. Κοτζιᾶς. 

«Ἀλλὰ ἡ λύσις» προσέθεσε «εἶναι μία καὶ μοναδική: ἡ κυριαρχία καὶ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου. Ἐγὼ θέλω νὰ δόσουμε μία αἴσθηση ἀσφαλείας στοὺς Τουρκοκυπρίους, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ πατρίδα τους, τὸ νησί τους καὶ ὅτι μποροῦν νὰ ὀνειρεύονται καὶ νὰ ἔχουν προσμονὲς γιὰ τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ ταὐτόχρονα οἱ Ἑλληνοκύπριοι  νὰ νοιώθουν ἀσφαλεῖς, νὰ μὴν ἀνοίγουν τὰ παράθυρά τους καὶ νὰ βλέπουν τουρκικὲς σημαῖες καὶ τουρκικὸ στρατό». 

«Πολλοὶ θὰ ἤθελαν νὰ δημιουργήσουν ἕνα ῥῆγμα ἀνάμεσα στὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ πιὸ εὔκολος δρόμος γιὰ αὐτὸ θὰ ἦταν νὰ ὑπονομεύσουν τὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική».

Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ θέματος καὶ ὅσοι δὲν τὸ καταλαβαίνουν ἂς συνεχίσουν τὸν ὕποπτο «χαβά» τους.
Ἂς τὸ γράψω λοιπὸν ἀκόμη μίαν φορά, πὼς δὲν ἐννοεῖται Ἑλλὰς καὶ ἑλληνισμὸς χωρὶς τὴν Μεγαλόνησο.
Ἐὰν πέσῃ ἡ Κύπρος στὰ χέρια τῶν Τούρκων, ἡ Ἑλλὰς θὰ ἀρχίση νὰ μετρᾷ ἡμέρες.
Τόσο ἁπλᾶ.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 106 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπερασπίζεται ἐθνικὲς θέσεις ὁ Κοτζιᾶς

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπερηφανευόμεθα γιά τίς ἐθνικές θέσεις Κοτζιᾶ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply