Ὥρα συνεννώσεως τῶν πατριωτῶν καί διενεργείας Ἐθνοσυνελεύσεως;

Τὸ δούλεμα πάει σύννεφο πάλι…

Κάποια ῥεμάλια χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο «πατριωτικός», ἀσύστολα καὶ ξεδιάντροπα!
Μόνος σκοπός, νὰ μαζέψουν ἠλιθίους αὐλοκόλακες καὶ κλακαδώρους!

Κάποιοι διαφημίζουν ὅτι στὶς 21 Ἰουνίου θὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ πατριωτικὰ κινήματα στὴν Πνύκα. Ἀναφέρουν μάλιστα καὶ τὸν ὄρο «ἐθνοσυνέλευσις» (σὰν κάποιον γνωστὸ φυγόδικο).

Διαφημίζουν μάλιστα αὐτήν τους τὴν κίνηση σὲ γνωστὰ ἀφερέγγυα καὶ ὕποπτα ἱστολόγια…
Στὴν ἐπικεφαλίδα ἀναγράφεται ὅτι ἑνώνουν τὰ πατριωτικὰ κινήματα, ἀλλὰ στὸ κείμενον γράφουν «…ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ θὰ συνενώσουν…»…


Πόσα θέλουν γιά νά μᾶς τρελλάνουν;
Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἀριστερά εἶναι ὁρκισμένος ἐχθρός τῆς Πατρίδος;
Ὄχι βέβαια! Ἀλλὰ εἴπαμε: στὴν Ἑλλάδα ὅ,τι δηλώσῃς, εἶσαι.

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημείωσις

Φυσικὰ δὲν ἐτόλμησαν νὰ ἐνημερώσουν ἢ νὰ καλέσουν τὴν ΑΚΕΕ, διότι ξέρουν ὅτι γιὰ ἐμᾶς, ἡ Πατρὶς εἶναι ἀδιαπραγμάτευτος Ἀξία καὶ ὅτι θὰ γίνουν ξεφτίλα ἐμπρὸς σὲ ὅσους θὰ παρασυρθοῦν καὶ θὰ προσέλθουν στὸ κάλεσμά τους.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply