Ὑπό ἀμερικανικό …συνετισμό ὁ Ἐρντογάν;

Ἔρχεται τιμωρία τοῦ Ἐρντογᾶν ἀπὸ τὴν Ἀμερική.

Ὁμοφώνως (μὲ 397 ψήφους) οἱ Ἀμερικανοὶ βουλευτὲς ἐτάχθησαν κατὰ τῶν Τούρκων καὶ τὴν ἄσκηση βίας τους, ἐναντίον διαδηλωτῶν, ἐντὸς ἀμερικανικοῦ ἐδάφους.

«Ἡ εὐθύνη, γιὰ αὐτὴν τὴν ἐπίθεση (ἐναντίον τῶν διαδηλωτῶν) βαραίνει μόνον τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση.
Καλῶ τὴν Τουρκία νὰ ἀναγνωρίσῃ τελικῶς τὴν εὐθύνη γιὰ αὐτὸ τὸ διαβόητο περιστατικὸ νὰ ζητήσῃ συγγνώμη ἀπὸ ὅσους εἶχαν τραυματισθῆ.

Ἡ βούλησίς μας νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ πρῶτο ἄρθρον τοῦ Συντάγματος καὶ νὰ καταδικάσουμε τὴν καταστολὴ εἶναι ἰσχυροτέρα ἀπὸ ποτέ!».

 Αὐτὸ ἦταν τὸ ψήφισμα ποὺ κατέθεσε ὁ πρόεδρος τῆς ἀμερικανικῆς Βουλῆς Πῶλ Ῥάιαν καὶ ὑπερψηφίσθη ἀπὸ ὅλους!

Σειρὰ ἔχει τώρα ἡ ἄσκησις διώξεως ἀπὸ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἐναντίον τῶν μπράβων τῆς πρεσβείας, Τούρκων πολιτῶν καί, ἴσως ἀκόμη καὶ ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ Ἐρντογᾶν!
(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply