Ψέμμα, παραπληροφόρησις καὶ προπαγάνδα πίσω ἀπὸ ἕνα …στεφάνι!!!

Πολὺς λόγος ἔγινε γιὰ τὸ ἐπεισόδιον μὲ τὴν κωνσταντοπούλου, τὸν γλέζο καὶ τὸν γερμανὸ πρέσβυν…
Πολὺ φασαρία.
Οἱ μισοὶ κατεπιάσθησαν μὲ τὸ ἐὰν καλῶς ἔκανε ὁ γλέζος καὶ κακῶς ἡ κωνσταντοπούλου καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ μὲ τὸ ἀνάποδον.

Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ σὲ βάθος σήμερα μὲ τὸ ἐὰν ὁ γλέζος εἶναι ἢ ὄχι ἥρως.
Οὔτε θὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ ὅ,τι (ὡς συνήθως) οἱ μισοὶ παρευρισκόμενοι χειροκροτοῦσαν τὴν …ἀπόγονο καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ τὸν …πήγαινε κι ἔλα, θαυμαστὴ τοῦ Χότζα καὶ συμμέτοχο/ἀπολύτως συμφωνούντα, στὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος!!!

εἰκόνα

Θὰ καταπιασθῶ ὅμως σήμερα μὲ μερικὰ σημεῖα «κλειδιά» ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐν λόγῳ σκηνικό, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα θέσω ἕνα ἐρώτημα: Ὁ Γερμανός πρέσβυς παρευρίσκετο ὡς πολίτης ἤ ὡς ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς Γερμανίας;
Διότι ὡς ἁπλὸς πολίτης δὲν παρευρίσκετο ἐκεῖ, ἐφ΄ ὅσον στὸ στεφάνι ἦσαν τὰ χρώματα τῆς γερμανικῆς σημαίας.

Κατ’ ἐπέκτασιν… ἐκπροσωπεῖ ἅπαντες τούς Γερμανούς, μαζύ καί τήν γερμανική κυβέρνησιν, στήν ἐπίσημο αὐτήν πράξιν μεταμελείας του; Ἤ ὄχι;

Ἂς περάσουμε ὅμως καὶ στὰ …ἐπὶ μέρους.
Ἀκούσαμε τὸν γλέζο νὰ ἰσχυρίζεται πὼς «τὸ παιδὶ τοῦ ἐγκληματία δὲν εὐθύνεται γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔχει κάνει ὁ πατέρας του, ἡ μάννα του… δὲν εὐθύνεται γιὰ αὐτά…».
Φαντάζομαι πὼς ἔπαυσε νὰ στηρίζῃ τὶς θέσεις τοῦ συντρόφου του μπελογιάννη/ΚΚΕ/ΕΑΜ περὶ «δικαίου τοῦ αἵματος», ποὺ ἐστάθησαν θεμέλιος λίθος γιὰ τὴν γενοκτονία ποὺ ἐπέβαλε τὸ ΚΚΕ/ΕΑΜ/τΣΥΡΙΖΑ (σήμερα) στὴν Πελοπόννησο (κι ὄχι μόνον), κυρίως τὸν χειμῶνα τοῦ 1943-44 (κόκκινη τρομοκρατία).

Δίκαιον τῆς …«Οἰκογενειακῆς εὐθύνης»!!!

Φαντάζομαι ἐπίσης πὼς σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, μετὰ ἀπὸ μίαν πολιτικὴ πορεία τῆς …ἐξυπηρετήσεως, ὁριστικῶς κι ἀμετακλήτως, δὲν ἰσχύει αὐτό:

«…ὑπὲρ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τῶν μακεδονικῶν μειονοτήτων διὰ διαπραγματεύσεως (καί) εἰς δεδομένην στιγμὴν τὴν ἵδρυσιν μίας αὐτονόμου Μακεδονίας…»

εἰκόνα

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐξαιρουμένων τῶν (ἐκ τῶν συνθηκῶν ἐξεβιαζομένων) δηλώσεών του, ἇμᾳ τῇ ἀφίξει του ἐκ τῆς Μόσχας, συνολικῶς δὲν ἔχει ἐπανατοποθετηθῇ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀνθελληνικῆς δράσεώς του καὶ τῆς συστρατεύσεώς του, γιὰ κάτι δεκαετίες, μὲ τοὺς (ἐπισήμως) ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τοῦ «ἐμφυλίου»…
Οὔτε φυσικὰ ἔχει μεταμεληθῇ τῶν πράξεών του, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχει ζητήσῃ συγχώρεσιν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, γιὰ τὴν συμμετοχή του στοὺς ἀγῶνες τῆς σοβιετίας, νὰ ἀποκόψουν ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμὸ τὴν Μακεδονία καὶ νὰ δημιουργήσουν τὴν «Ἀνεξάρτητο Μακεδονία» καὶ τὸ «ἔθνος τῶν Σλαυομακεδόνων».

εἰκόνα

Οὔτε κατήγγειλε τὰ ἐγγλήματα τοῦ ΚΚΕ/ΕΑΜ, κατὰ Ἑλλήνων, καθὼς καὶ τὴν ἐγκληματικὴ δράσιν αὐτῶν για ἐκσλαυοποίησιν τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ποὺ ἀπήχθησαν, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων σὲ Μακεδονία καὶ Θράκη.

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Οὔτε φυσικὰ ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ τῶν Rothschild, γιὰ νὰ μᾶς δόσῃ ἕνα ἔμπρακτον στίγμα …μεταμελείας.
Οὔτε κατεδίκασε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ  τὸν τΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν φιλομνημονιακή του πολιτικὴ (9 Φεβρουαρίου 2015). 

Βαρουφάκης ὁ ἀπολύτως μνημονιακός!!!

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ γλέζος, ὁ «πολίτης τοῦ κόσμου» μας, παρεμέρισε τὴν …ἀπόγονο, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιδείξῃ τὴν ὀπτικὴ τῆς συγχωρήσεως. Κι ἔως ἐδῶ καλῶς.

Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ ὅμως αὐτή ἡ νέα …«ἡρωοποίησις»;
Ἐφ΄ ὅσον ὁ πρέσβυς κατέθεσε στεφάνι ἐκ μέρους τῆς Γερμανίας, εἶναι λογικὸν καὶ αὐτονόητον νὰ δεχθοῦμε, ὡς λαός, τὴν μεταμέλειά τους.
Διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται.
Φυσικά, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐκπρόσωπος τῆς Γερμανίας μεταμελεῖ καὶ καταθέτει στεφάνι σὲ μνημεῖον θυμάτων ἀπὸ ἐγκλήματα τῶν συμπατριωτῶν του καὶ  προγόνων του. Ἁπλῶς τώρα χρειάζεται καὶ λίγος ἀκόμη, μεταξύ μας, διαχωρισμός/διάσπασις/ἐμφυλιοπολεμιακὸ κλίμα, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν μελλοντικὰ σχέδια τῶν τοκογλύφων εἰς βάρος μας.

Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα σκηνικὸν ὅπου πρωταγωνιστεῖ ὁ γλέζος καὶ ἡ κωνσταντοπούλου.
Ἔχουμε στὴν πραγματικότητα ἕνα σκηνικὸ ὅπου (κυριολεκτικῶς ὅμως) τὸ διαρκὲς ἔγκλημα πολέμου κατὰ ἀμάχων μετατρέπεται/δὲν μετατρέπεται σὲ χρηματικὴ ἀποζημίωσιν.
Ἔχουμε τελικῶς μίαν …ἀπόγονο, νὰ μᾶς ἐπαναλαμβάνῃ (ἐμμέσως πλὴν σαφῶς) πὼς ἐὰν πληρωθοῦμε ὅλα …θὰ ἔχουν καλῶς, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὺς χειροκροτητές της.
Ἔχουμε, ἐπισήμως, δύο γραμμὲς ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως: δικαιοῦνται ἤ ὄχι οἱ Γερμανοί νά μεταμελοῦν, ἐφ΄ ὅσον δέν ἔχουν πληρώση;  (Δῆλα δή, ἐάν πληρώσουν δέν θά θεωρεῖται ἔγκλημα τό ἔγκλημα;)
Ἔχουμε πραγματικὸ διαχωρισμὸ πολιτῶν σὲ δύο ὁμάδες: αὐτοὺς ποὺ δέχονται τὴν -σὲ ἠθικὸ καὶ ἱστορικὸ – ἐπίπεδον μεταμέλεια καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ μεταφράζουν τὴν μεταμέλεια σὲ χρῆμα καί, κατ’ ἐπέκτασιν, δὲν ὑπάρχει μεταμέλεια!
Ἔχουμε κατ’ οὐσίαν μίαν γενικοτέρα ἐνασχόλησίν μας μὲ τὸ ἐὰν ἐξαγοραζόμεθα ἤ ὄχι.
Ἔχουμε, συμπερασματικῶς, ὡς κοινωνίες καταντήση νὰ ἐκτιμοῦμε κάτι ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ μεταφράζεται σὲ ἀπολαβὲς εἰς εἶδος.
Ἔχουμε ξεχάση τελικῶς τὴν ἱστορία καὶ ἐνασχολούμεθα μὲ τὸ πῶς θὰ ἐξαργυρώσουμε (ἢ ὄχι) πρὸς ὄφελός μας ἐγκλήματα.
(Ὁλίγον πατριδοκαπηλικὸ κι αὐτό, ἐφ΄ ὅσον τὰ πραγματικὰ θύματα δὲν ἀπολαμβάνουν κάτι. Θὰ ἀπολαύσουν ὅμως οἱ συντοπίτες, μαζὺ μὲ ἀκόμη μίαν ὁμάδα ἐγκληματιῶν, ποὺ συμμετεῖχαν καὶ συμμετέχουν σὲ ἀντεθνικὲς δράσεις.)
Ἔχουμε παγιδευθῆ στὴν «λογική» τοῦ «ὅλα εἶναι χρῆμα»…
Κι ἐπὶ αὐτοῦ καὶ μόνον οὐδεὶς κατέθεσε τὶς σκέψεις του, τὴν φαιά του οὐσία καὶ τὸν …«πατριωτισμό» του.

«…Ὅσο τὸ πρόβλημά μας παραμένει τὸ χρῆμα, πσῶῤῥες καὶ ὁ κακός μας ὁ καιρὸς θὰ ἔρχονται….»

Κοπιᾶσθε πεινασμένοι!

Ἀλήθεια, σέ τί διαφέρει αὐτή ἡ προπαγάνδα, ἀπό τήν προπαγάνδα πσῶῤῥα, πού ἐπίσης, μὲ πρόσχημα τὸ χρῆμα, ἐπέδραμε ὡς …«ἐθνοσωτήρ» εἰς βάρος μας;

Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!

Ὑπόλογοι Ἐθνικῆς Προδοσίας οἱ πσωῤῥοπληγμένοι!!!

Καί γιατί ἡ προπαγάνδα πσῶῤῥα εἶναι κακή, ἀλλά τῆς …ἀπογόνου καλή;
Καί γιατί ἀποδεχόμεθα (μερικῶς) τήν μεταμέλεια τοῦ προσώπου ἀλλά ὄχι τοῦ λαοῦ;
Καί γιατί συζητᾶμε τό ἐάν δικαιοῦται ἤ ὄχι ὁ Γερμανός πρέσβυς νά καταθέσῃ στεφάνι γιά τά θύματα;

Νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους; Ἤ μήπως νά ἐξακολουθήσουμε νά κρυβόμεθα πίσω ἀπό τό δάκτυλό μας;
Τὸ παραπάνω σκηνικὸ ἦταν μία παράστασις γιὰ τοὺς χαχόλους, ποὺ δὲν τοὺς φθάνουν τὰ βάσανά τους, ἀλλὰ ἐπιζητοῦν ἐπὶ πλέον κι ἕναν ἐμφύλιο, στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων, ἐνᾦ ἤδη ἔχουν ἀποτιμήση τὰ πάντα σὲ χρῆμα.
Διότι αὐτὸ ἀποκρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ παράστασιν.

Παραλλήλως…

  • Τὰ ἐγκλήματα τῶν ναζὶ κατὰ τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης παραμένουν καὶ ἀτιμώρητα καὶ διαρκῆ.
  • Τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ὄχι μόνον δὲν ἀποτιμῶνται, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἀκόμη κι ἐὰν ὑπάρξουν χρηματικὲς ἀποζημιώσεις, στὶς συνειδήσεις παραμένουν αἰωνίως ὡς πληγές. Διότι δὲν ἐξαγοράζεται ὁ πόνος καὶ ἡ ἀδικία καὶ οἱ γενοκτονίες μὲ ὅλα τὰ ἑκατομμύρια τοῦ πλανήτου.
  • Ἡ στοχοποίησις καὶ μόνον τῶν Γερμανῶν, γιὰ τὰ ἐγκλήματα ἐκείνης τῆς περιόδου, ἐξακολουθεῖ νὰ στοχεύῃ κυριολεκτικῶς σὲ ἐμᾶς, παραποιώντας γεγονότα, ἱστορία καὶ ἀλλοιώνοντας τὶς ἀντιλήψεις μας ἀλλὰ καὶ τὶς συνειδήσεις μας, ἐφ΄ ὅσον ἀποσιωπᾶται ὁ ῥόλος τῶν τοκογλύφων, τῶν …«συμμάχων» μας ἀλλὰ καὶ τῶν Ῥώσσων/ΚΚΕ/ΕΑΜ, γιὰ τὴν ἀποκοπὴ τῆς Μακεδονίας, τὴν δημιουργία «μακεδονικῆς μειονότητος» καὶ ἐκσλαυοποίησιν χιλιάδων συμπατριωτῶν μας, μὲ κύριον στόχο τὴν ὁλοκληρωτική μας ἐξάρτησιν ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ἀλλὰ καὶ δευτερεύοντα τὴν μετατροπὴ τῆς Μακεδονίας σὲ ἑβραϊκὸ προτεκτοράτο.
  • Ἡ ἀλλοίωσις (ἀκόμη καὶ μέσῳ τῆς ἀποσιωπήσεως) τῆς Ἱστορίας, συνιστᾶ διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ὑπάρχουν πάντα πρόθυμοι πραιτωριανοὶ γιὰ νὰ γλείψουν πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν καὶ νὰ γλύψουν ὅ,τι καὶ ὅποιον τοὺς ὑποδειχθῇ.
  • Ἡ μετατροπὴ τοῦ πλαστοῦ «χρέους» σὲ κάτι ὑπαρκτὸν (γερμανικὲς ἀποζημιώσεις), συνιστᾶ ἐπὶ πλέον διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τοῦ λαοῦ μας καὶ τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἔγκλημα στὸ ὁποῖον συνεργοῦν συστηματικὰ καὶ ἡ …ἀπόγονος καὶ ὁ γλέζος.
  • Οὐδεὶς ἐκ τῶν μετεχόντων, ἀλλὰ καὶ τῶν παπαγάλων, ἀνεφέρθη στὸ ἐὰν ἐνεπλάκη (ἢ κι ἐμπλέκονται ἀκόμη καὶ σήμερα) τὸ ΚΚΕ/ΕΑΜ/τΣΥΡΙΖΑ/ΜΜΕ (γλέζος καὶ κωνσταντοπούλου) σὲ ἀμέτρητα ἐγκλήματα κατὰ τοῦ Ἔθνους μας καὶ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ ἑστιάζουν σὲ μίαν καὶ μόνον αἰχμὴ τοῦ (φαινομενικοῦ) προβλήματος, ποὺ πάλι οἱ τοκογλῦφοι ἔστησαν, γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες καὶ τοὺς πραγματικούς τους σχεδιασμούς, ἐνᾦ παραλλήλως «ἡρωοποιεῖται» γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἕνας συνεργὸς τῶν ἐθνοπροδοτῶν ἐγκληματιῶν.

Καὶ σᾶς διαβεβαιῶ πὼς γνωρίζουν ὅλοι καὶ τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς μεθοδεύσεις καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς (πραγματικές) εἰς βάρος μας γενοκτονίες, σὲ ἐπίπεδον ἱστορικῆς, ἠθικῆς καὶ συνειδησιακῆς βάσεως.
Ἀλλὰ ὅλοι παίζουν τοὺς ἀναγκαίους ῥόλους…
…γιὰ νὰ βλέπουμε ἐμεῖς τὶς βιτρίνες, νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμεθα τὸ νέο, εἰς βάρος μας, ἔγκλημα καὶ νὰ μὴν συνειδητοποιήσουμε τὴν νέα γενοκτονία ποὺ  μᾶς ἑτοιμάζουν.

Ἡ παράστασις ἔλαβε τέλος καὶ ἐμεῖς ἔχουμε ἀκόμη ἕναν λόγο νὰ φαγωνόμεθα μεταξύ μας.
Οἱ πραγματικοὶ ἐγκληματίες παρέμειναν στὸ ἀπυρόβλητον κι ἐμεῖς ἐνασχολούμεθα μὲ τὸ ἐὰν εἶναι …παλαβὴ (ἢ ὄχι) ἡ …ἀπόγονος καὶ μὲ τὸ ἐὰν εἶναι …ὑπὲρ ἄνω (ἢ ὄχι) ὁ …«ἥρως».
Τὸ πραγματικό μας πρόβλημα παρέμεινε ἐκτὸς «κάδρου» καὶ μετεκινήθη στὸ ἐὰν θὰ (ἢ δὲν θά) πληρώσουν οἱ Γερμανοί.

Καί…
…στὸ μεταξύ…
Στρατιὲς πρακτόρων ἑτοιμάζουν ἕναν (πραγματικό) διαμελισμὸ τῆς Μακεδονίας…
Στρατιὲς παπαγάλων προπαγανδίζουν τὸ «ἀδιαπραγμάτευον» δικαίωμα τῶν Σλαύων νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Μακεδόνες» (κι ἂς ἐδόθη ἐντολὴ διαλύσεως τῶν Σκοπίων), γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἐπισήμως πλέον ἡ Μεγάλη Μακεδονία τῆς ἑβραϊκῆς Θεσσαλονίκης ἢ Σαλόμ..
Στρατιὲς χειροκροτητῶν ἔχουν ἐντέχνως τοποθετηθῆ ἔνθεν κακεῖθεν γιὰ νὰ μᾶς αἱματοκυλήσουν ἐκ νέου, ἀποκρύβοντας (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) τὸ πόσο χρήσιμοι εἴμαστε στὸ νὰ ὑπηρετοῦμε, ἂνευ ἀντιῤῥήσεων καὶ προβληματισμῶν, πιστὰ διαρκῶς, τοὺς τοκογλύφους.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κι ἐκεῖ ποὺ λέμε πὼς ἡ Ἐθνικὴ Κυριαρχία εἶναι Συνείδησις πρωτίστως, ἔρχεται ἡ στρατιὰ τῶν προθύμων γιὰ νὰ μᾶς ξανα-ἀπασχολήσῃ μὲ ὅλα τὰ ἄσχετα.

Ἡ «Καθημερινή»/παπαχελᾶς/ΕΛΙΑΜΕΠ/Μπίλντεμπεργκ (κυρίως, ἀλλὰ ὄχι μόνον) ἔδωσε τὴν …γραμμὴ τοῦ …σεβασμοῦ!!!

πηγὴ

Συζητᾶμε γιὰ τὸν κύριο ποὺ ἔχει κάνει …δεύτερό του σπίτι τὰ στέκια τῶν τοκογλύφων καὶ τὶς λέσχες τους
Πρῶτο τραπέζι πίστα, ἕνα πρᾶγμα…

Σέ διεθνῆ συνέδρια τοῦ σιωνισμοῦ συχνάζουν οἱ …«ἐκπρόσωποί» μας;

Καὶ ποὺ πρὸ μερικῶν ἐτῶν μᾶς ὑπεδείκνυε πὼς πρέπει νὰ …ξεχάσουμε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας γιὰ τὰ Σκόπια, ἐφ΄ ὅσον ἦταν θέμα …ἐγωϊσμοῦ μας.

Αὐτόκλητοι καὶ καλὰ ἀμειβόμενοι …«προστάτες»!

Ὁ …«ἅγιος» Βουρλούμης!!!

Γουστάρουμε ψέμμα σὲ λέω…
Τσούζει, ἀλλὰ μᾶς ἀρέσει…
Σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης ἀποκαλεῖται αὐτό;

Leave a Reply