Διαστρεβλωτικὴ κι ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα στὴν Σάμο

Θὰ ἔπρεπε νὰ προσθέσω στὸν τίτλο καὶ τὶς λέξεις «δουλεμπορική», «μισάνθρωπος», «τοκογλυφική» ἀλλὰ θὰ ἦταν τεράστιος καὶ θὰ ἐνοχλοῦσε ὁπτικῶς.

Εἶχε ὀργανωθῇ στὴν Σάμο μία συγκέντρωσις, γιὰ τὶς 22 τρέχοντος, κατὰ τῆς λαγνομεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς Ἡνωμένης μας Εὐρώπης καὶ τοῦ ἐδῶ προτεκτοράτου της, ἀπὸ ἐντοπίους, κυριολεκτικῶς ὑπὸ ἐξαφάνισιν, ἰθαγενεῖς. Ἡ ὀργάνωσις «Σάμος SOS» πρωτοστατούσα, ἐπέτυχε νὰ παρακάμψῃ τὶς δολιοφθορὲς καὶ νὰ στηριχθῇ ἡ συγκέντρωσις ἀκόμη κι ἀπὸ …μετανάστες, πού, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενον, σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν  παγίδα ποὺ τοὺς ἔστησαν οἱ δουλέμποροι καὶ οἱ Μ.Κ.Ο. τους, ποὺ συστηματικῶς χρηματοδοτῶνται καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros καὶ τῶν ὁμοίων του.

Μία συγκέντρωσις ὅμως ποὺ τὴν ὑπεστήριξαν καὶ …μετανάστες, μὰ καὶ κάποιοι πολιτικοὶ ταγοί, ὅπως ὁ Νότης Μαριᾶς (Σημείωσις: δὲν ἀλλάξαμε ἐμεῖς ὁπτικὴ ἀπέναντί του…).

Ἡ ἐπιτυχία τῆς συγκεντρώσεως ἦταν καλή, ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου ἱκανοποιητικὴ καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐτέθησαν, δημοσίως, ὅπως πάντα, καίρια καὶ οὐσιώδη. Τὸ ἐὰν ἐλήφθη, ἤ ὄχι, τὸ μήνυμα ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) ἀρχὲς τοῦ τόπου ὅμως εἶναι ἄλλον, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι αὐτοί, γιὰ …«ἰδεολογικούς» λόγους, ἐπιλέγουν νὰ ὑποστηρίζουν τὶς δουλεμπορικὲς κι ἀποικιοκρατικὲς τῶν μεντόρων τους.

Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως παρασκήνιον, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἦταν πὼς …«γνωστοί-ἄγνωστοι» ἐπεχείρησαν νὰ ἀνακόψουν καὶ νὰ περιορίσουν τὴν συμμετοχὴ τοῦ κόσμου, περιοδεύοντας στὰ χωριὰ τῆς νήσου καὶ μοιράζοντας διάφορα ἔντυπα, ποὺ ἂν καί, φαινομενικῶς, προήρχοντο ἀπὸ διαφορετικὲς …πηγές, ἐν τούτοις ἦσαν πανομοιότυπα.
Μᾶς ἐνημερώνει ὁ φίλος Ἰγνάτιος Σίμος:

Αὐτὸ τὸ κείμενο μοιραζόταν ἀπὸ …ἀγνώστους ἐχθὲς τὸ βράδυ (ἐννοεῖ στὶς 21 Ὀκτωβρίου), κρυφά, στὰ χωριὰ τῆς Σάμου, γιὰ νὰ σαμποτάρουν τὴν σημερινὴ συγκέντρωση.

Σχεδὸν τὸ ἰδιο κείμενο, σὰν δελτίο τύπου, μοίρασαν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΠΑΣΟΚ μαζύ, πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες!

Τὰ συμπεράσματα δικά σας!!!

ΥΓ. Τελικὰ ὅμως ὁ εὐρωβουλευτὴς Νότης Μαριᾶς, ὁ ἀντιπεριφερειάρχης Σάμου Νῖκος Κατρακάζος, ὁ θεματικὸς ἀντιπεριφερειάρχης Διὰ Βίου Μαθήσεως, Ἀπασχολήσεως καὶ Ἐμπορίου Β. Αἰγαίου, πρόεδρος Ἐπιμελητηρίου Σάμου, Γιῶργος Κυριαζής, ἀρκετοὶ δημοτικοὶ σύμβουλοι, ἡ Ἐκκλησία καὶ πολλοὶ μετανάστες ἦσαν παρόντες στὴν συγκέντρωση τῆς …«ῥατσιστικῆς», «ἀκραίας» κι «ἐθνικιστικῆς» ὀργανώσεως «Σάμος SOS»!!!

Ἑπομένως κι αὐτοὶ εἶναι ἀκραῖοι ἐθνικιστὲς καὶ ῥατσιστές….

Ἰγνάτιος Σῖμος

(Ὅλες οἱ παραπάνω εἰκόνες, καθὼς κι αὐτὲς ποὺ ἀκολουθοῦν, ἀπὸ τὸν Ἰγνάτιο Σῖμο, ἀπὸ τὸ «Σάμος SOS» κι ἀπὸ τοὺς «Σαμιῶτες Ἀκρίτες Πολῖτες».)

This slideshow requires JavaScript.

Καὶ τὸ ἐρώτημα, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἐδῶ καὶ χρόνια: πόσα χρήματα κερδίζουν ὅλοι αὐτοί οἱ «ἀνθρωπιστές» ἀπό τό δουλεμπόριον; Πόσο …χορτάτοι εἶναι γιά νά λειτουργοῦν τόσο …ἀπελπισμένα τώρα πιά; Τί τούς ταΐζουν οἱ ἐργοδότες τους;

Ναί, ξέρω… ἐθνομηδενιστές, προδότες, ἐξαγορασμένοι, ἀνθέλληνες, ἀσυνείδητοι καὶ κυρίως μισάνθρωποι εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα.. Ναί, ξέρω… μόνον στὶς σκιὲς μποροῦν πλέον νὰ κινηθοῦν, ἔχοντας πάντα ὑψηλὴ προστασία, ἀκόμη καὶ σὲ δικαστήρια …ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (βλέπε καὶ …ῥοζενστάιν!!!). Ναί, ξέρω, μὲ τὸ χρῆμα ποὺ ἁρπάζουν ἀπὸ ἐμᾶς μποροῦν καὶ ἐξαγοράζουν ὅ,τι ἐξαγοράζεται…
…ἀλλά, θέλουμε δὲν θέλουμε, ἡ βασιλεία τους ἔχει ἡμερομηνία λήξεως.

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply