Βασίλω-μίκυς…!!!

…κι ἄλλα χαριτωμένα!

Ἔχω λοιπὸν ἕναν ἐξάδελφο τῆς μητέρας μου ποὺ τὸν ἀποκαλοῦμε «Βασίλω», ξεχνώντας συχνὰ πυκνὰ τὸ πραγματικό του ὄνομα.
Τὸ «Βασίλω» τοῦ θείου μου προέρχεται ἀπὸ τὴν συμπεριφορά του καὶ βασίζεται στὸ «ὅπου γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη». Κοινῶς, ὅπου γάμος, γλέντι, διασκέδασις, παρέα, χορός, κρασοκατάνυξις, οὐζοκατάνυξις, τσιπουροκατάνυξις, γκομενοκατάνυξις ἡ …«Βασίλω» μας πρώτη καὶ μὲ διαφορά. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τὴν …«Βασίλω» μας, ἐὰν θέλουν νὰ περάσουν καλά.

Σήμερα ὅμως δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν θεῖο μου, ἀλλὰ θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν «ἐθνική» μας «Βασιλω-μίκυ»…
Δῆλα δῆ θὰ μιλήσουμε γιὰ ἕνα πρόσωπο ποὺ πολλοὶ σέβονται καὶ τιμοῦν καὶ ἀκολουθοῦν…
Δῆλα δὴ θὰ μιλήσουμε γιὰ ἕνα ἀκόμη προσωπεῖο αὐτοῦ ποὺ ἐμφανίζεται πάντα ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸν …σπέρνουν!!!
Δῆλα δή…
Θὰ θυμηθοῦμε τὸ ἀπὸ ποῦ ἔχει περάση καὶ τὸ πῶς ἐμφανίζεται σήμερα…

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…

«…Ὁ γνωστὸς συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, ξαφνικὰ θυμήθηκε ὅτι… ἐπαναστατεῖ ἐνάντια… ἐεεεέ… Ἐδῶ εἶναι τὰ δύσκολα…!!!

Διατείνεται ὅτι μάχεται τὴν «Νέα Τάξη Πραγμάτων», ποὺ ὅμως ὁ ἴδιος ὑπηρετεῖ. Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ κείμενο, στάθηκε ἡ νέα συνέντευξις τοῦ Μίκη Θεοδωράκη (μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ ἀδυνατῶ νὰ τὸν ἀποκαλέσω «κύριο», δεδομένου ὅτι κάθε ἄλλο παρὰ «κύριος» εἶναι) στὸ περιοδικὸ Hellenic Nexus (τὸ ὁποῖο ἐλέγχεται βέβαια γιὰ τὸ ποιὰ συμφέροντα ἐξυπηρετεῖ), βάσει τῆς ὁποίας ἐμφανίζεται ὡς νέος ἐθνοσωτήρ. Στὸ μυαλό μου ὅμως, ἐπανῆλθε ἔνα σημαντικὸ θέμα: τὸ πραγματικὸ βιογραφικό του, ἀλλὰ καὶ μία ῥῆσις τοῦ μεγάλου μας συνθέτου, Μάνου Χατζηδάκι, ὁ ὁποῖος ἐπὶ λέξει εἶχε πῇ:

«γιὰ νὰ εἶσαι ἐπιτυχημένος στὴν Ἑλλάδα, θὰ πρέπῃ ἢ ὁμοφυλόφιλος νὰ εἶσαι ἢ κομμουνιστής…
Ἐγὼ πάντως …κομμουνιστὴς δὲν εἶμαι…». 

Πόσο δίκαιον εἶχε…!!!

Τί γίνεται ὅμως ὄταν κάποιος εἶναι… δῆθεν κομμουνιστής;
Μιλᾶμε γιὰ τὸν Μίκη Θεοδωράκη.
Ποιός εἶναι; Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ, ὡς νεολαῖος τῆς ΕΟΝ.

Μεταξᾶς καὶ ….Μίκης! Κατὰ τὰ ἄλλα τὸν πολεμοῦσες τὸν Μεταξᾶ Μίκη;

Στὴν συνέχεια, εὑρέθη στὴν αὐλὴ τοῦ Κωνσταντίνου νὰ συνθέτῃ τοὺς ὕμνους τοῦ βασιλέως καὶ νὰ παριστάνῃ τὸν αὐλοκόλακα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, κι ἐνῶ ἡ βασιλεία ἦταν σὲ φθίνουσα κατάσταση, ἐμφανίζεται νὰ δηλώνῃ κομμουνιστής.

Τὴν ἴδια ἐποχή, ἐκδηλώνεται ἡ ἀποσταCIA τοῦ Κώστα Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μεταπηδᾶ ἀπὸ τὴν Ἕνωση Κέντρου, στὴν ΕΡΕ.

Παράλληλα, ἐμφανίζεται ἡ ὑπόθεσις «Ἀσπίδα», ὅπου συμμετεῖχαν ὁ Στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Στὴν ὑπόθεση «Ἀσπίδα» ἐμφανίζεται ἐμπλεγμένος κι ὁ ἴδιος ὁ Μίκης Θεοδωράκης, δηλώνοντας ἐνεργὸ στέλεχος τῆς ΕΔΑ.

Ἐπὶ 7ετίας, «ἐξορίζεται» στὴν Μακρόνησο, ἀπ’ ὅπου… αὐτοεξορίζεται στὸ …Παρίσι…(!!!).

Ἐπὶ Νέας Δημοκρατίας, ἀναλαμβάνει Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἄνευ Χαρτοφυλακίου καὶ ζητᾶ, μετὰ παῤῥησίας, τὴν …«δημιουργία Ὁμοσπόνδου Κράτους Ἑλλάδος – Τουρκίας»!!!

Τὰ παράδοξα στὴν ὅλη ὑπόθεση;

 1. Τὸ 1943, συλλαμβάνεται ἀπὸ Ἰταλοὺς καί… «διαφεύγει»(!!!)
 2. Τὸ 1947 διώκεται ἀπὸ τὴν Χωροφυλακή, συλλαμβάνεται, ἐξορίζεται σὲ Ἰκαρία καὶ Μακρόνησο, ἀλλὰ τὸ 1950 ἀποφοιτᾶ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ὠδεῖο μὲ δίπλωμα στὴν ἁρμονία, ἀντίστιξη καὶ φούγκα. (!!!)
 3. Τὸ 1963, ὁ πρῴην βασιλικὸς καὶ ΕΟΝίτης, εὑρίσκεται ὀργανωμένος στὴν ἀριστερὴ ΕΔΑ καὶ μάλιστα καταλαμβάνει καὶ βουλευτικὴ ἔδρα ὄντας πρόεδρος τῆς «Νεολαίας Λαμπράκη». (!!!)
 4. Τὸ 1970, εὑρίσκεται καὶ πάλι «ἐξόριστος» στὴν Μακρόνησο, ἡ ὁποία ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἐξέδιδε πέντε ἐφημερίδες πανελληνίου κυκλοφορίας!!! Σὰν κύριος, ἀποφυλακίζεται λόγῳ τῶν «πιέσεων» τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ παγκοσμίου στερεώματος, μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας του. Ὁ βαρειὰ ἄῤῥωστος Μίκης Θεοδωράκης, ἀντὶ γιὰ τὸ νοσοκομεῖο, προτιμᾶ νὰ κάνῃ συναυλίες σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀσία…!!! Τόσο ἄῤῥωστος ἦταν.
  (Σημείωσις: ὁ Παττακὸς μοῦ εἶχε ἐκμυστηρευθῇ, ὅτι ὁ Θεοδωράκης εἶχε «ἐξορισθῇ», πρὸ κειμένου νὰ τὸν γλυτώσουν ἀπὸ τὰ «νύχια» τῶν ἀριστερῶν ποὺ δὲν τὸν ἐχώνευαν)
 5. Τὸ 1972, πραγματοποιεῖ συναυλίες στὸ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ δίδεται ἀπὸ τὴν Ἰσραηλινὴ Κυβέρνηση μήνυμα τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ μεταφέρῃ στὸν Γιάσερ Ἀραφὰτ (!!!). Ἀλήθεια… γιατί οἱ Ἑβραῖοι τόν ἐμπιστεύονταν τόσο;;; Δὲν συνηθίζουν νὰ δίδουν ὅπου να ‘ναι τὰ «μηνύματά» τους, παρὰ μόνον στὰ ἐντεταλμένα τους ὄργανα. Ἑπομένως, ὁ Μίκης Θεοδωράκης εἶναι ἐντεταλμένο ὄργανο τοῦ Ἑβραιοσιωνιστικοῦ Λόμπυ!
 6. Τὸ 1974, ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα, μαζὺ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε στενὲς ἐπαφὲς στὸ Παρίσι.
  Ἀπορία: Ἡ Μεγάλη ἐν Παρισίοις Ἀνατολή… γιατί τόν εἶχε μέχρι πρόσφατα ἐγγεγραμμένο στούς καταλόγους της ὡς «πρεσβευτή»;
 7. Φθάνουμε στὴν 1η Δεκεμβρίου 2010, ὅπου ἀνακοινώνει τὴν ἴδρυση τοῦ Κινήματος Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν μὲ τὴν ὀνομασία «Σπίθα».

Ἐδῶ ἀρχίζουν ἄλλα …«χαρᾶς εὐαγγέλια»…!!! Στὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸ Hellenic Nexus (τεῦχος 51, Ἀπρίλιος 2011, σελ. 34), δηλώνει «Ἕλληνας μὲ τὴν βούλα καὶ ἀποδείξεις».

Μᾶς τὸ δηλώσατε καὶ μὲ τὸ παραπάνω Θεοδωράκη τὸ 1972 σὰν πρεσβευτὴς τοῦ Ἰσραῆλ στὴν Παλαιστίνη καὶ ὡς Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἄνευ Χαρτοφυλακίου μὲ τὴν ΝΔ ὅταν ζητήσατε «Ὁμόσπονδο Κράτος Ἑλλάδος – Τουρκίας».

Τὸ παραλήρημα τοῦ ἐπικινδύνου ἀνθέλληνος, συνεχίζεται: θυμᾶται τὴν δράση του γιὰ τὰ… «ἀνθρώπινα δικαιώματα» στὴν Ἀλβανία τὸ 1990 – 1992! Ὁ «ἀνιδιοτελής» ῥουφιάνος τῶν Ἑβραίων, δηλώνει: «…ἐμεῖς δὲν φοβόμαστε νὰ δείχνουμε τὰ πρόσωπά μας, γιατὶ κάνουμε ἔναν τίμιο ἀγῶνα, μόνον καὶ μόνον ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό.»
Ἀλήθεια… πόση ἀγάπη μπορεῖ νά ἐγκρύπτῃ αὐτή ἡ μανία σας γιά ἐξέγερση τοῦ λαοῦ κι ἐπανάσταση;…»

Θεοδωράκης καὶ Σπίθα: ἡ ἀνθελληνικὴ συνωμοσία

«…Ξαφνικὰ σοῦ πέρασε ὁ πόνος γιὰ τὸν «ταλαίπωρο» λαό; Ξαφνικὰ δὲν εἶναι ταλαίπωρος αὐτὸς ὁ λαός; Δὲν εἶναι ὁ λαὸς ποὺ μαζύ του θὰ ξεκινήσῃς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Πατρίδος; Τώρα εἶναι ὁ μπαταξής λαὸς ποὺ σοῦ ἔφαγε τὶς αὐξήσεις Μίκη;

Ὣςτε θέλετε αὐξήσεις; Ὅταν ὁ λαὸς (ποὺ ὑποτίθεται) «ὑπερασπίζεσαι» κόβει ἀπὸ παντοῦ! Αὐξήσεις τὰ πουλάκια μας! Ἐσεῖς ποὺ φέρατε τὸν τόπο σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασι! Ἐσύ Μίκη, ναὶ ἐσύ ποὺ ὑπέγραψες καὶ ψήφιζες κάποια ἀπὸ τὰ νομοσχέδια ποὺ ἔκλεβαν κομμάτι κομμάτι τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἐσὺ ποὺ ψεύδεσαι σήμερα, λέγοντας πὼς ἦλθες νὰ μᾶς σώσῃς!  Νὰ ἀλλάξῃς τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα μὲ βάσι καὶ στήριξι καὶ σύμμαχο τὸν λαό! Τὸν λαὸ ποὺ (ὑποτίθεται πάντα) συμπονᾶς καὶ νοιάζεσαι! Καὶ ἔρχεσαι ἐσὺ μὲ τὸ σινάφι σου νὰ τὸν ταλαιπωρήσετε λίγο ἀκόμη; Νὰ χαρῶ ἐγώ ἕναν ἀκόμη «σωτήρα»….»

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

«…Δεικνύουν πλς κάποιον κεντρικόν ρχοντα πο ποφασίζει κα διατάζει. Σ τί διαφέρει συμπεριφορά σου πό αὐτὴν τοῦ ΓΑΠ; πό κάθε λλον κομματικό ἀρχηγό; Φράσεις σν ατήν:

«…Σε πληροφορώ ότι το οργανωτικό το ανέλαβα εγώ με βασικό συνεργάτη μου τον κ. Δημητροκάλλη….»

μο ποδεικνύουν πώς Δημητροκάλλης δν παίζει μόνος του λλά παίζετε παρεούλα…»

πό τν πρώτη στιγμή μς «ξήγησες» μ τς πράξεις σου τος στόχους σου…. πό τν πρώτη στιγμή, χρησιμοποίησες τ θέμα Δραγώνα γι ν προσεταιρισθς τος πελπισμένους, πό τος κομματικούς μηχανισμούς, πατριτες. ως δ λοιπόν Μίκη….»

Ἔως ἐδῶ Μίκη! Ἀπό ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΙ μας!

σέ ποιῶν τό αἷμα τήν ἐνεβάπτισε;

Πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ τὸ κέντρον έλέγχου τῆς Σπίθας;

«…Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς βάσει δικῶν του δηλώσεων ἦταν μέλος τῆς ΟΠΛΑ…
ποὺ ἐσφαγίαζε ἀδιακρίτως κάθε ἕναν ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συντάξῃ ἀντίλογον στὴν Κόκκινη Τρομοκρατία τοῦ ΕΑΜ/ΚΚΕ…
…τότε ἀδυνατῶ νὰ ἀποφύγω τοὺς συνειρμούς, ποὺ οἱ σχετικὰ πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του ἐπισύρουν…»

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (γ)

Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Ὅταν ὁ Μίκης καλοῦσε τὸν «ἐθνάρχη»!

Βραβεῖα Ἰπεκτσί!

«…Ὁ Μίκης καὶ ἡ σπίθα, κατ’ ἐμέ, ἐκπροσωποῦν τὸ παλαιὸ ποὺ σάπισε καὶ πρέπει νὰ φύγῃ γιὰ πάντα ἀπό τὸν τόπο. Μισή ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, μισή ἑλληνικὴ κοινωνία, μισὴ ἀντιληπτικὴ ἱκανότης Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν σημερινή μας πραγματικότητα. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ φύγῃ γιὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ καθαρίσῃ ὁ τόπος μας μία καὶ καλὴ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὸν κόβουν στὰ δύο καὶ ἀλλοιώνουν στοὺς ἀνθρώπους του τὶς ὀπτικές τους, ἀποκρύπτοντας τὶς πραγματικές τους ἀνάγκες καὶ δημιουργῶντας πλαστὲς εἰκόνες εἰκονικῆς πραγματικότητος….»

Μίκης-Καραμπελιᾶς, σημειώσατε τί;

«…Τὸ σημαντικότερον εἶναι στὸ ποιός ἦταν ὁ Ἰπεκτσί καὶ πῶς ἐννοοῦσε τὴν «ἑλληνοτουρκική φιλία»… Κάτι σὰν ἕνα Αἰγαῖο μισό μισό… Κάτι σὰν συνεκμεταλλεύσεις… Κάτι σὰν ὄξω οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Θράκη…

Ἡ μεγάλη εἰρωνία; Προσέξτε τὶς ἡμερομηνίες.. Καὶ παρατηρεῖστε τὰ ὅσα γίνονται τώρα στὸ Αἰγαῖον, στὴν Θράκη καὶ στοὺς οὐρανούς μας! Καὶ μετὰ ἐλατε νὰ μοῦ μιλήσετε γιὰ ἀφέλειες καὶ γιὰ μεθοδεύσεις…».

Τὸ βραβεῖο Ἰπεκτσί καὶ ἡ «ἑλληνοτουρκική φιλία»!

Καλὲς ὅμως οἱ ἀναμνήσεις…
Ἀκόμη καλλίτερες, δυστυχῶς, οἱ ἀγνοημένες, ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο, πληροφορίες, ποὺ ἀποδεικνύουν τὸν …μπατριωτισμὸ τοῦ «Βασίλω-μίκυ» μας.
Αὐτὲς οἱ εἰκόνες:

…ἔκαναν τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου, ἀποδεικνύοντας πὼς τὸ «ἀγαπημένο» μας ΚΕΕΡΦΑ, τοῦ ὁποίου φέρεται ὡς ἐπὶ κεφαλῆς ὁ «ἀγαπημένος» μας Πέτρος Κωνσταντίνου, δὲν ἀγαπᾶ καὶ τόσο πολὺ τοὺς Ἕλληνες.
Αὐτό, λίγο ἔως πολύ, ἦταν γνωστό…

ΚΕΕΡΦΑ κατά Ἑλλάδος;

Ὁ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!!!

Ἀποκεφαλιστὲς κι …«ἀνθρωπιστές» κατὰ προσφύγων!!!

Ἐγκλήματα δίχως …ἐνόχους!!!

Ὑπάρχουν τζιχαντιστές στήν Ἑλλάδα;

Γιατί προωθεῖται καί προστατεύεται ἡ μετανάστευσις;

Κρατῆστε τό ὄνομα Κωνσταντίνου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)

Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν ἦταν γνωστὸ ἦταν πὼς στὸ ἐν λόγῳ (ἂς ποῦμε) κίνημα συμμετέχει κι ἀκόμη ἕνας «ἀγαπημένος» μας, ὁ Γρηγόρης Βαλλιανᾶτος… Καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος.
Σύσσωμος ἡ οἰκογένεια Θεοδωράκη ἐμφανίζεται στὴν ἱδρυτική του διακήρυξιν:

Τὴν ἀποκάλυψιν ἔκανε τὸ ἱστολόγιον «ὁ παιδαγωγός» ἐδῶ.
(Ἔκαναν κι ἄλλες ἀποκαλύψεις, σχετικὰ μὲ τοὺς «ῥοταριανοὺς συντρόφους» Γεώργιο Πατούλη καὶ Φρᾶγκο Φραγκούλη, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὸν διεθνιστὴ μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο…
…ἀλλὰ αὐτὰ δὲν εἶναι τῆς παρούσης!)

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Οὐδὲ μία κίνησις ἔμεινε ἔξω ἀπὸ τὰ ἐνδιαφέροντά του. Κάθε πολιτικοκοινωνικὴ κατάστασις ἦταν μία πρόκλησις γιὰ αὐτόν. Ἀπὸ μεταξᾶδες ἔως τσιπραίους κι ἀπὸ μητσοτακαίους ἔως ΚΕΕΡΦΑδες. Ἀπὸ νεοδημοκρατικὸς χειροκροτητής, ἔως «ἀγανακτισμένος» σπιθαῖος. Ἀπὸ βουλευτὴς τῆς νεολαίας Λαμπράκη ἔως σύντροφος τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Βαλλιανάτου. Ἀπὸ ἐχθρὸς τῆς (ἐπισήμου) ἀριστερᾶς ἔως διαφημιστής της. Ἀπὸ ἀνέντακτος ἔως μετέχων τῆς ΟΠΛΑ (=οἱ ἀποκεφαλιστὲς μὲ τὰ κονσερβοκούτια τοῦ ΕΑΜ/ΚΚΕ).
Οἱ πορείες του πολυ-πρόσωπες, ἀσύνδετες λογικὰ καὶ πάντα μέσα στὴν …ἐπικαιρότητα. «Ἀριστερά», «δεξιά», «δικτατορική», «κεντρώα», «δημοκρατική», «ἀμεσοδημοκρατική», «ἐπαναστατική», «δολοφονική», «ἀγανακτισμένη», «καραμανλική», «μητσοτακική», «ἀντιστασιακή», ΣΥΡΙΖΑιϊκή, «ἀντεθνική», «διεθνικιστική», ἀνθελληνική, «ἑλληνοτουρκική» εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ πού, κατὰ καιρούς, τὶς χαρακτηρίζουν.
Πάντα ὅμως, μὰ πάντα, λόγῳ τῆς προπαγάνδας, ἐμεῖς ἀν τὶ νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει, ἀσχολούμεθα μὲ τὸ …λειασμένο κομμάτι τῆς εἰκόνος του.
Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ πῶς θὰ ἀπαντήση στοὺς συντρόφους του στὸ ΚΕΕΡΦΑ, ποὺ χαρακτηρίζουν ὡς ἐθνικιστικὸ τὸ αὐριανὸ συλλαλητήριο.

Ἐκτὸς κι ἐὰν δὲν χρειάζεται νὰ ἀπαντήσῃ κάτι, διότι…
…δὲν ξέρω…!!!
Ἂς ἀπαντήσετε ἐσεῖς.

Ἐν ὁλίγοις… Παρὰ τοῦ ὅ,τι γνωρίζουμε ἅπαντες τὸ ποιὸς πράγματι εἶναι, ἀρνούμεθα ἀκόμη καὶ νὰ τὸ …ψιθυρίσουμε στοὺς ἑαυτούς μας. Ἀν τὶ ἐμεῖς νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ποιὸς εἶναι πραγματικὰ ὁ ἐν λόγῳ «ἐθνοσωτήρ», κυττᾶμε μόνον τὶς μουσικές του. Ἀν τὶ νὰ σκαλίζουμε τὸ παρελθόν του καὶ νὰ ξενιζόμεθα ἀπὸ τὶς τόσες κομματικές, «ἰδεολογικές», κοινωνικὲς κυβιστήσεις του, ἑστιάζουμε μόνον στὸ μουσικό του ἔργο κι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ διαγράφουμε (στὸ συνειδητό μας) ὅλα τὰ ἄλλα. Ἀν τί νὰ βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες, παπαγαλίζουμε τὶς προπαγάνδες τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως.
Καὶ μετὰ (ὅπως συμβαίνει κάθε φορὰ ποὺ ἐξαπατούμεθα) κλαῖμε μὲ μαῦρο δάκρυ…!!!

Ἂς μὴ θυσιάσουμε λοιπὸν σὲ κάθε ἀνθέλληνα τὴν αὐριανή μας συμμετοχὴ στὸ συλλαλητήριο.
Τὸ συλλαλητήριο εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Γιὰ κάθε κομματικῆς, ἰδεολογικῆς, ἰδεοληπτικῆς, ὁπτικῆς, ἀντιληπτικότητος, συνειδητότητος Ἕλληνες. Τὸ συλλαλητήριο δὲν εἶναι ἀφορμὴ  γιὰ νὰ προβατοποιηθοῦμε ἀκόμη μίαν φορά, ἀλλὰ αἰτία γιὰ νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ πρόσωπα τύπου «Βασίλως».

Φιλονόη

Σημειώσεις

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ κάθε λογῆς καπελωτές.
Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ πράκτορες, οἱ ἀνθέλληνες, οἱ μπατριῶτες, οἱ «περιφρουρητές», οἱ αὐτεπάγγελτοι «ἐθνοσωτῆρες», οἱ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες, οἱ πολυεθνικὲς ἐπιχειρήσεις, οἱ ἐγχώριοι καὶ διεθνεῖς δουλέμποροι καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ ὁποιουδήποτε.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν τὸ συλλαλητήριο θὰ ἐλέγχεται καὶ θὰ περιφρουρεῖται ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς CIA ἢ τῆς Mossad καὶ τὰ ἐδῶ τσιράκια τους.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν κάποιοι θέλουν νὰ καταλάβουν τὴν βο(υ)λὴ καὶ  νὰ γίνουν χαλίφηδες στὴν θέσιν τῶν χαλίφηδων.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ πῶς, τὸ τὶ καὶ τὸ μὲ ποιὸν τρόπο ἐπιχειρεῖται νὰ ἐλεγχθῇ καὶ νὰ χειραγωγηθῇ ὁ κόσμος ποὺ θὰ συμμετάσχη, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἐὰν θὰ προσπαθήσουν κάποιοι νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν εἰς βάρος μας.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν καραμανλικο-μητσοτακικοὶ συναγωνίζονται μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἐξαργυρώση περισσότερα ψηφαλάκια.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει γενικῶς τὸ παρασκήνιον, οἱ βιτρίνες, οἱ χρηματοδότες, οἱ πραγματικὲς προθέσεις, τὰ σκοτεινὰ συμφέροντα καὶ οἱ κάθε λογῆς προπαγάνδες.

Μὲ ἐνδιαφέρει μόνον ὁ κάθε Ἕλλην ποὺ θὰ συμμετάσχῃ συνειδητῶς γιὰ νὰ προασπίσῃ τὰ Ἐθνικά μας θέματα.
Ἐγὼ θὰ συμμετάσχω μόνον γιὰ νὰ εἶμαι δίπλα στὸν κάθε ἀνώνυμο Ἕλληνα κι ὄχι γιὰ νὰ συνεργήσω στὰ εἰς βάρος μας σχέδια.
Ἐγὼ θὰ εἶμαι ἐκεῖ ἀνωνύμως, δίχως διαθέσεις γιὰ προβολὲς καὶ γιὰ καπελώματα.
Ἐγὼ  θὰ εἶμαι ἐκεῖ γιὰ νὰ βοηθήσω καὶ νὰ βοηθηθῶ στὸ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς ῥουφιάνους κι ὄχι γιὰ νὰ μετατραπῶ σὲ μοχλὸ ἐξυπηρετήσεως τῶν κάθε λογῆς σιτιζομένων ἐκ τῶν γνωστῶν δικτύων διεθνιστῶν.

Τὸ αὐριανὸ συλλαλητήριον εἶναι ἡ ἀρχὴ μίας δύσκολης πορείας, μὲ πολλὲς ἀνατροπές, πρὸς τὴν Ἐλευθερία τοῦ Ἕλληνος ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἀνθρωπότητος.
Μίας πορείας ποὺ θὰ διανύσουμε, θέλουμε δὲν θέλουμε.
Μίας πορείας σκληρῆς, ἀνηφορικῆς, μὰ ἀναγκαίας.

Γνωρίζω πὼς κάποιοι θὰ παρασυρθοῦν σὲ χειροκροτήματα καὶ σὲ κραυγές.
Δὲν πειράζει… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντα λίγοι ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἐπάλευαν γιὰ τὰ πραγματικὰ ἰδανικά. Οἱ πολλοί, συνήθως, ἀκολουθοῦσαν τὴν μυρωδιὰ τοῦ …χρήματος καὶ  τῶν ὑποσχέσεων. Μὰ κι αὐτὸ εἶναι λίγο πλέον σήμερα, ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτὰ τὰ κολπάκια, τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, ταχύτατα καταπίπτουν, γιὰ νὰ μείνουν, ὅπως πάντα, οἱ πολλοὶ ξέπνοοι, μόνοι καὶ προδομένοι. Μόνον ποὺ τώρα οἱ διαδικασίες τῶν διαπιστώσεων ἔχουν ἐπιταχυνθῆ τόσο πολύ, ποὺ  ὅταν συνειδητοποιοῦν, ἀκόμη καὶ οἱ ἀφελεῖς, τὸ ἀδιέξοδον τῶν ἐπιλογῶν τους, ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ τοὺς τρόμαζαν.
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπιβιώσεως βλέπετε εἶναι ἡ πιὸ ἰσχυρὰ δύναμις στὸν πλανήτη μας.
Εἶναι αὐτὴ ποὺ λίγο λίγο μᾶς ὠθεῖ στὸ νὰ κάνουμε τὶς ἐπιλογές μας.
Καὶ αὐτὸ τώρα πιὰ ξεκίνησε καὶ δὲν ἀλλάζει!!! 

Ὅλη ἡ ἱδρυτικὴ διακήρυξις τοῦ ΚΕΕΡΦΑ:

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply