Γιατί προωθεῖται καί προστατεύεται ἡ μετανάστευσις;

Γιατί προωθεῖται καί προστατεύεται ἡ μετανάστευσις;Περὶ λαθρομεταναστών:

Ἂν κλείσουμε τὰ σύνορα … οἱ καταπιεσμένοι λαοὶ τῆς Ἀσιὰς καὶ τῆς Ἀφρικῆς θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἐξεγερθοῦν στὶς πατρίδες τους καὶ νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὴν ἐξουσία καί τὶς ἐγκαταστάσεις ἐκμεταλλεύσεως φυσικοῦ πλούτου, τῶν σιωνιστῶν ἐπικυριάρχων, στὶς κατεχόμενες χῶρες τους. Φανταστεῖτε πεινασμένοι λαοὶ νὰ ἐπιτεθοὺν σὲ πετρελαιοπηγές, σὲ χρυσωρυχεῖα, ἀδαμαντωρυχεῖα ἢ φυτεῖες ὀπιούχου παπαρούνας.
Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ αὐτὸς ὁ κίνδυνος καὶ γιὰ νὰ ἐκτονώνεται ἡ ἔνταση στὶς χῶρες ποὺ ληστεύουν οἱ τοκογλύφοι…
…στήνουν δίκτυα λαθρομεταναστεύσεως ποὺ καλλιεργοῦν μεγάλες προσδοκίες, ληστεύουν τοὺς φτωχούς, ποὺ θὰ θελήσουν νὰ ζήσουν τὸ ὄνειρο τῆς Δύσεως καὶ τοὺς στέλνουν πρὸς τὰ μέρη μας, ὥστε νὰ ἐπωμιστοῦμε ἐμεὶς οἱ φορολογούμενοι τῆς Δύσεως τὸ κόστος τῆς προνοίας τῶν μεταναστῶν.
Ἔτσι οἱ ἐπικυρίαρχοι, ὄχι μόνον ληστεύουν τὶς πάμπλουτες χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ τῆς Ἀσίας …ἀλλὰ ληστεύουν καὶ τοὺς κατοίκους τους, ποὺ θὰ θελήσουν νὰ βρεθοῦν στὸν Εὐρωπαϊκὸ «παράδεισο», μὲ τὰ κυκλώματα δουλεμπόρων ποὺ χαίρουν προστασίας σὲ ὄλες τις χῶρες.

Κάτι παρόμοιο ἔγινε καὶ μὲ τὴν ἐπέλαση τῆς Νέας Τάξεως στὴν Ἀλβανία.
Ἀντὶ οἱ Ἀλβανοὶ νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων τους καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας τους …τὴν ἐγκατέλειψαν πανικόβλητοι, ἀφήνοντας ἀνενοχλήτους τοὺς εἰσβολεῖς να καταλάβουν τὰ πάντα.
Ἡ καταστροφὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ κράτος καὶ τῆς κοινωνικῆς προνοίας τοὺς ἀνάγκασε νὰ ἀναζητήσουν μεροκάματο ὡς μετανάστες σὲ γειτονικὲς χῶρες.

Βέβαια οἱ ἐπικυρίαρχοι ἔχουν στήσει καὶ δίκτυα στις χῶρες ὑποδοχῆς, ὥστε νὰ διατηροῦνται οἱ πόρτες ἀνοικτὲς .

Γνωστοὶ πράκτορες στήνουν ὁλοκλήρους στρατούς, ἀλλὰ καὶ μηχανισμοὺς προπαγάνδας, ὥστε ἡ ἀνάληψη τοῦ κόστους προνοίας γιὰ τοὺς μετανάστες εἴτε νὰ γίνεται μὲ «αὐθόρμητη» συμφωνία τοῦ λαοῦ …εἴτε μὲ ἀπροκάλυπτη τρομοκρατία καὶ ἀπειλὴ ἐπεισοδίων.
Ἔτσι τὸ κράτος, μὴ ἔχοντας ἅλλην ἐπιλογή, προσαρμόζει τοὺς νόμους, ἐγκρίνει κονδύλια, αὐξάνει τοὺς φόρους …καὶ οἱ ἐπικυρίαρχοι συνεχίζουν ἀνενόχλητοι νὰ ληστεύουν τις χῶρες προελεύσεως τῶν μεταναστῶν.
Ἀνοικτὰ σύνορα καὶ δίκτυα δουλεμπορίας ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἐξάγουν τοὺς ἀπελπισμένους…  ἐνῶ μαιμοῦ «ἀντιρατσιστικές» ὀργανώσεις καὶ ΜΚΟ, ἀπὸ τὴν δικὴ μας πλευρά, εἰσάγουν τοὺς ἀπελπισμένους, ὥστε οἱ ἐπικυρίαρχοι νὰ μὴν ἐπιβαρυνθοῦν καθόλου μὲ τὶς ἀπάνθρωπες αὐτὲς μετακινήσεις πληθυσμῶν.

Ἐννοεῖται ὅτι τὰ συνθήματα ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ …ἀφοροῦν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στοὺς μετανάστες ὅταν ΗΔΗ βρίσκονται στὴν χώρα μας καὶ ΚΑΝΕΝΑΣ δὲν στοχοποιεῖ τὴν ΑΙΤΙΑ γιὰ τὴν ὁποία ὁλόκληρες οἰκογένειες πνίγονται στὰ ἀνοικτὰ τοῦ Αἰγαίου.
Κανεὶς δὲν βάζει στὸ «κάδρο» τὸ ΝΑΤΟ ἣ τοὺς τοκογλύφους, ποὺ βομβαρδίζουν καὶ ληστεύουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς λαούς. Εἴτε γιατὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι βασικὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ ΝΑΤΟ, εἴτε γιατὶ εἶναι σχετικὰ πολύπλοκο νὰ ἀναλύσῃς σ’ ἔναν οὐρακοτάνγκο τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Ἀσιάτες … ἐπιλέγουν νὰ πνιγοῦν στο Αἰγαῖο, ἀντὶ νὰ παραμείνουν στὶς πατρίδες τους.
Κανεὶς δὲν προσέχει ὅτι ΑΚΡΙΒΩΣ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στην Ἑλλάδα …καὶ λόγῳ τῆς λῃστείας που ὑφιστάμεθα… γινόμαστε οἱ ἴδιοι μετανάστες σὲ χῶρες μὲ αὐξανομένη ἀνεργία, ὅπου οἱ κάτοικοι ἤδη δὲν ἀντέχουν τὴν ὑπεροφορολόγηση καὶ μᾶς βλέπουν μὲ μισὸ μάτι.

Οἱ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ …διοργανώνουν σεμινάρια «ἀνοχῆς» καὶ «ἀντιρατσισμού», ΚΥΡΙΩΣ στὴν ἐπαρχία, ὅπου δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ἀσφαλείας, ὅπου  τὰ ἀνοιχτὰ σύνορα… δὲν προκαλοῦν ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἐκτὸς Ἀθηνῶν.
Ἔτσι ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῶν ἐκλογῶν …οἱ κάτοικοι τῆς ἐπαρχίας θὰ θεωρήσουν αὐτονόητο νὰ ψηφίσουν γιὰ μία χαλαρὴ πολιτικὴ στὸ μεταναστευτικὸ καὶ νὰ ἀκυρώσουν τὴν προσπάθεια τῶν Ἀθηναίων ποὺ ζοῦν μὲ τὸ πρόβλημα κι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταθοῦν οἱ ἔλεγχοι στὰ σύνορα.
Σκεφθεῖτε ὅτι ἀποδυναμώσαμε τὴν ἄμυνα τῆς χώρας καταστρέφοντας ὅλα τὰ ναρκοπέδια …γιὰ νὰ μὴν κινδυνεύουν οἱ μετανάστες περνῶντας τὰ σύνορα!!!

Μὲ παρόμοιο σκεπτικὸ δροῦν μὲ τὸ Μακεδονικό…
Τὰ ἴδια κέντρα προπαγανδίζουν τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς FYROM, ΚΥΡΙΩΣ στὴν Ἀθῆνα, ὡς ἕνα γελοῖο θέμα ἐθνικισμοῦ, χωρὶς οὐσιαστικὴ σημασία για τὰ συμφέροντα τῆς χώρας.
Ὅταν ἔρθει ἡ στιγμὴ τῶν ἀποφάσεων ἡ χαλαρὴ στάση τῶν Ἀθηναίων ἀπέναντι στὸ Σκοπιανό, ποὺ εἶναι ὑπόθεση μακρινὴ καὶ ἐκτὸς τῆς καθημερινότητός τους …θὰ ἀκυρώσῃ τὴν προσπάθεια τῶν Μακεδόνων νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ζωτικά τους συμφέροντα, ποὺ σχετίζονται ἀκόμα καὶ μὲ θέματα ἐμπορικὰ (πχ. εἴδη μὲ Προστασία Ὀνομασίας Προελεύσεως).

Τὰ συμφέροντα εἷναι τεράστια …οἱ μετανάστες θεωροῦνται ἀναλώσιμο εἶδος.
Ἐμεὶς ἐπίσης γίναμε ἀναλώσιμο εἶδος, μετὰ τὴν τελευταία ἐπίθεση ποὺ δεχθήκαμε ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους. Καὶ ἡ παραστάσῃ συνεχίζεται γιατὶ ὑπάρχει ἄκομα «ψωμί» γιὰ τοὺς βρικόλακες.

Μὲ προβοκάτσιες καὶ συγκεκριμένες δράσεις… δημιουργοῦνται δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα στὴν μεγάλη παραστάση.

Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ… «Ἀριστεροί» πράκτορες, ποὺ καθοδηγοῦν τοὺς μετανάστες νὰ διαδηλώσουν γιὰ ἰθαγένεια καὶ δικαιώματα καὶ ποὺ ἐμφανίζονται ὡς «ἀνθρωπιστές» καὶ «ὑπερασπιστές» τῶν ἀδυνάτων.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη …μαιμοῦ «ἐθνικιστές» πράκτορες, ποὺ μαχαιρώνουν μετανάστες ἄσκοπα κι ἄστοχα, ὥστε νὰ ἔχουν ἐξασφαλισμένο ῥόλο ὑπάρξεως οἱ «προστάτες» καὶ «ὑπερασπιστές» τους ἀπὸ τὴν «ἀριστερά».

Ἡ κάθε πλευρὰ ἐξασφαλίζει καὶ κάνει ἀπαραίτητη τὴν ὑπάρξη τῆς ἄλλης.
Στὴν μέση οἱ κακόμοιροι μετανάστες… ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργαλεῖο πιέσεως ὅποτε κρίνεται ἀπαραίτητο, ἀπὸ τοὺς ἐπικυριάρχους.
Καὶ κάπου ἐκεῖ καὶ οἱ φορολογούμενοι πολῖτες, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ πληρώνουν τὰ εἰκονικὰ δάνεια τῶν τοκογλύφων, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναλάβουν καὶ τὸ κόστος φιλοξενίας τῶν θυμάτων τῶν τοκογλύφων ἀπὸ ἄλλες χῶρες.

Πάντως χώρους ὑποδοχῆς μεταναστῶν στα Βόρεια Προάστια, στὴν Πάρο καὶ τὴν Μύκονο … δὲν θὰ δοῦμέ ποτέ, …γιὰ εὐνοήτους λόγους!

«Σίγμα»

Υ.Γ.Καὶ αὐτὸ ποὺ λέγαμε γιὰ τὴν παραπλάνηση τῶν ἐπαρχιωτῶν, σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῶν μεταναστῶν στὴν Ἀθῆνα… Στήνονται πυρῆνες παντοῦ.
Ἑτοιμάζονται σὲ ὅλη τὴν χώρα θύλακες μὲ «pitbull» ποὺ θὰ «συνετίζουν» ὅποιον σηκώσει κεφάλι …ἀφοῦ πρῶτα θὰ τοῦ κολλήσουν τὴν ταμπέλα τοῦ φασίστα καὶ τοῦ ναζὶ …

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ με Π. Κωνσταντίνου και Σπ. Μαρκέτο για τον ρατσισμό Γιατί προωθεῖται καί προστατεύεται ἡ μετανάστευσις;2

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ- ΔΥΝΑΤΟ ΚΙΝΗΜΑ”
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 – 6 – 2013
ΩΡΑ 06:30 μ.μ.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Εισηγητές:
·    Πέτρος Κωνσταντίνου
            Συντονιστής «Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α.» – Δημ. Σύμβ. Αθήνας
·    Σπύρος Μαρκέτος

καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

χρονικά

(Visited 52 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί προωθεῖται καί προστατεύεται ἡ μετανάστευσις;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Εὐρώπη τῶν ἐπιστατῶν καὶ τῶν δούλων καὶ ὁ ἐγκλωβισμὸς τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν στὸν Νότο. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί προωθεῖται καί προστατεύεται ἡ μετανάστευσις; - Περίεργα και ΠαράξεναΠερίεργα και Παράξενα

Leave a Reply