Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (γ)

Γράφαμε λοιπὸν γιὰ τὸν «μεγάλο» Ἀνδρέα Παπανδρέου.

Ἀνδρέας Παπανδρέου, τραπεζίτης Κυριάκος Βαρβαρέσος καὶ Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (α)

Γράφαμε καὶ γιὰ τὸν ἄλλον «μεγάλο», συνομήλικό του, Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη.

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (β)

Κι ἔχουμε κι ἄλλους πολλούς, πάρα πολλούς, νὰ «μελετήσουμε» διεξοδικῶς ἐν καιρῷ.
Ὅμως σήμερα θὰ κάνουμε μίαν …παρενθεσούλα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε πὼς ἄλλο «ἡγέτης», ποὺ μετὰ λύσσας μᾶς «φοροῦν» τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ ἂλλο τὸ τὶ πράγματι εἶναι τὸ κάθε πολυδιαφημιζόμενον αὐτὸ πρόσωπο. Ἐπὶ πλέον, ὅταν συζητᾶμε γιὰ τόσο προβεβλημένες προσωπικότητες, γενικῶς καὶ εἰδικῶς, ἂς «κρατᾶμε μικρὸ καλάθι», περὶ τοῦ πόσα ἐκ τῶν ὅσων τοὺς ἀφοροῦν ἀληθεύουν.

Τέτοιο παράδειγμα εἶναι ὁ «μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης». Ἕνας σκέτος μουσικοσυνθέτης ποὺ ἐταὐτίσθη, λανθασμένως, μὲ τὸ «ἰδεολογικό» καὶ τὸ «ἐπαναστατικό» καὶ τὸ «πρωτοπόρον» στὶς συνειδήσεις μας καὶ ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν μὲ τὴν πραγματικότητα ἔχει κάτι τέτοιο. Ἕνας Μίκης πού, τοὐλάχιστον ἐπισήμως, ἦταν ὀλίγον …«πτερὸ στὸν ἄνεμον», ὅσον ἀφορᾶ στὸ κομμάτι τῆς ἰδεολογίας του, τῶν θέσεών του καὶ τῶν ὅσων, πράγματι, σχετίζονται μὲ τὶς δικές μας ἀνάγκες. Τὶς ἀληθεῖς ἀνάγκες κι ὄχι τὶς πλαστὲς καὶ τὶς εἰκονικές, ποὺ ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ συστηματικὴ ἐκπαίδευσις ἔχωσε στὰ κεφάλια μας, «πείθοντάς» μας πὼς πρόκειται γιὰ …«προσωπικὲς ἐπιλογές» μας. Διότι καὶ ὁ Μίκης, καθὼς φυσικὰ καὶ κάθε ἀντίστοιχος «Μίκης» οὐδέποτε ἐξέφραζε τὸν Ἕλληνα, ἀλλὰ κάποιες θέσεις δικές του, ποὺ συνολικῶς στρέφονται κατὰ τοῦ Ἕλληνος. 

Θέλετε παραδείγματα διά τοῦ λόγου τό ἀληθές;
Ἂς ξεκινήσουμε μὲ τὰ γνωστὰ κι ἐπίσημα, κυρίως πρόσφατα, μήπως καὶ μπορέσουμε νὰ «δοῦμε» κι ἀπὸ πίσω, στὰ «ἀνεπίσημα»…

Ὅταν ὁ Μίκης καλοῦσε τὸν «ἐθνάρχη»!

Μέ ποιόν κριτήριον ἕνας ἁπλός μουσικοσυνθέτης ἀναλαμβάνει τέτοιον ῥόλο;
Κάποιοι, ἐπ΄ ἀφορμῆς αὐτῆς του τῆς παραδοχῆς, ἰσχυρίζονται πὼς ἐπρόκειτο γιὰ τὸν πραγματικὸ καὶ κρυφὸ ἀρχηγὸ τοῦ Κ.Κ.Ε.. Ἐγὼ δὲν υἱοθετῶ τέτοιες ἀπόψεις, ἀλλὰ παραμένω μὲ τὴν ἀπορία.
Ὅμως… Μπορῶ νὰ σταθῶ σὲ κάποιες φράσεις του-σταθμούς, γιὰ νὰ ἀντιληφθῶ πολλὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φαίνονται.

«…Ὁ Μίκης καὶ ἡ σπίθα, κατ’ ἐμέ, ἐκπροσωποῦν τὸ παλαιὸ ποὺ σάπισε καὶ πρέπει νὰ φύγῃ γιὰ πάντα ἀπό τὸν τόπο. Μισή ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, μισή ἑλληνικὴ κοινωνία, μισὴ ἀντιληπτικὴ ἱκανότης… Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν σημερινή μας πραγματικότητα. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ φύγῃ γιὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ καθαρίσῃ ὁ τόπος μας μία καὶ καλὴ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὸν κόβουν στὰ δύο καὶ ἀλλοιώνουν στοὺς ἀνθρώπους του τὶς ὀπτικές τους, ἀποκρύπτοντας τὶς πραγματικές τους ἀνάγκες καὶ δημιουργῶντας πλαστὲς εἰκόνες εἰκονικῆς πραγματικότητος….»

Μίκης-Καραμπελιᾶς, σημειώσατε τί;

«…Ξέρεις κάτι Μίκη; Κίνημα πολιτν πο βασίζεται στν μεσο Δημοκρατία, δν μπορε ν δέχεται πό τν «γέτη» του φράσεις το τύπου:

«…. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις καλά, εσύ και όσοι σε ακολουθούν, ότι δημιουργώντας μέσα από το τίποτα το Άλφα, είχα από την αρχή μέσα στη σκέψη μου το Ωμέγα και όλη τη διαδρομή που θα πρέπει να διανύσουμε γράμμα-γράμμα, βήμα-βήμα για να φτάσουμε στο στόχο μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο ρόλος μου δεν σταματά στο «ο Εμπνευστής» όπως με αποκαλείς αλλά ίσα-ίσα τώρα αρχίζει. Και είμαι αποφασισμένος να παίξω αυτόν τον ρόλο με σιδερένια πίστη και θέληση….»

Δν εναι φράσεις κάποιου πο θέλει ν στήσ Δημοκρατία λλά κάτι πό ατά πο δη χουμε. Δλα δή, μία πό τ δια. Δλα δή, ατά πο θέλουμε ν δειάσουμε πό τν τόπο μας γι πάντα!! Φράσεις σν ατήν:

«…Θέλω να ελπίζω ότι με κατάλαβες και θα προσπαθήσεις να προσαρμοστείς στις ιδέες και τις μεθόδους που προτείνω για να πάμε μπροστά όλοι μαζί σαν ενιαίο σύνολο…..»

Δεικνύουν πλς κάποιον κεντρικόν ρχοντα πο ποφασίζει κα διατάζει. Δ τί διαφέρει συμπεριφορά σου πό αὐτὴν τοῦ ΓΑΠ; πό κάθε λλον κομματικό ἀρχηγό; Φράσεις σν ατήν:

«…Σε πληροφορώ ότι το οργανωτικό το ανέλαβα εγώ με βασικό συνεργάτη μου τον κ. Δημητροκάλλη….»

μο ποδεικνύουν πώς Δημητροκάλλης δν παίζει μόνος του λλά παίζετε παρεούλα…»

Ἔως ἐδῶ Μίκη! Ἀπό ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΙ μας!

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς βάσει δικῶν του δηλώσεων ἦταν μέλος τῆς ΟΠΛΑ…
ποὺ ἐσφαγίαζε ἀδιακρίτως κάθε ἕναν ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συντάξῃ ἀντίλογον στὴν Κόκκινη Τρομοκρατία τοῦ ΕΑΜ/ΚΚΕ…
…τότε ἀδυνατῶ νὰ ἀποφύγω τοὺς συνειρμούς, ποὺ οἱ σχετικὰ πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του ἐπισύρουν.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ πὼς λίγο πρὶν ἦταν ἔνθερμο μέλος τῆς «νεολαίας Μεταξᾶ»…

…πὼς ἔγραφε τοὺς ὕμνους της…
…Τί ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ γιά τόν ἐν λόγῳ «ἐθνοσωτήρα»;

 • Ἡ ἄποψίς του γιὰ τὴν «μισή μας ἱστορία» διαιωνίζει τὶς διαχωριστικὲς τάσεις καὶ καλλιεργεῖ συστηματικὰ κλίμα ἐμφυλίου.
 • Ἡ ἄρνησίς του στὸν ἀντίλογο, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ μονομέρειά του, δηλώνουν ἀδιαπραγμάτευτες γραμμές, πολιτικο-κοινωνικῶν τοποθετήσεων, ποὺ ὅμως ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ φαινόμενον «κομματικὴ γραμμή», ποὺ ἤδη γευθήκαμε, ὡς κοινωνία, μὲ τὶς γνωστὲς πλέον καταστροφικὲς συνέπειες.
 • Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ σχεδίου του, γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ κόμματος/κινήματός του, βάσει αὐτοῦ «ποὺ εἶχε δομηθῇ στὸ βουνό, ἀπὸ τὸ Ἄλφα ἔως τὸ Ὠμέγα», ἐν συνόλῳ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, δὲν ἀποδεικνύει νεωτερισμὸ ἀλλὰ προσκολλήσεις καί, κυρίως, μισὲς ἀλήθειες, ἐφ΄ ὅσον ἡ «ἀριστερὰ ἄποψις» (ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ «δεξιὰ ἄποψις») εἶναι τμῆμα αὐτοῦ ποὺ πράγματι χρειαζόμεθα, ἐνᾦ κατὰ κύριον λόγο βασίζεται σὲ παραμυθολογίες καὶ πλαστογραφημένες «ἁγιογραφίες».

Αὐτὰ ὅμως εἶναι πολὺ γενικὰ καί, λίγο ἔως πολύ, εἶναι ἀρκετοὶ αὐτοὶ ποὺ εἴτε τὰ ἀντιλαμβάνονται, εἴτε τὰ ὑποψιάζονται σήμερα. Καὶ μπορεῖ ὁ ὑπέργηρος Μίκης πλέον νὰ θεωρεῖται, ἐπισήμως, «παρῳπλισμένος», ἀλλὰ σαφῶς εἶναι ἀρκετοὶ οἱ θαυμαστές του καὶ οἱ υἱοθετοῦντες/παπαγαλίζοντες ἀκρίτως τὰ τῶν λόγων του. Ἐπὶ πλέον εἶναι ἄκρως παράλογον τὸ νὰ θεωροῦμε κάποιον προβεβλημένο κι ἐπιτυχημένο ἐπαγγελματία, ἱκανὸ κι ἄξιο νὰ διαμορφώνῃ πολιτικο-κομματικὲς γραμμές, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἐπαγγελματική του ἀναγνώρισις δὲν συνιστᾶ καὶ ὀρθῶς σκεπτόμενον πολιτικὸ ὄν (κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη πάντα!).
Μὲ αὐτὴν τὴν λογικὴ ἕνας καλὸς χειρουργὸς
δὲν σημαίνει πὼς εἶναι καὶ καλὸς σιδερᾶς ἢ σακχαροπλάστης (καὶ τὸ ἀνάποδον βέβαια…!!!). Τὸ φυσικό του ταλέντο στὴν χειρουργικὴ δὲν ἐγγυᾶται καὶ φυσικὸ ταλέντο στὴν σιδηρουργικὴ ἢ στὴν σακχαροπλαστική. Πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν ἐγγυᾶται καὶ ὀρθὴ πολιτικὴ ἀντίληψιν, σκέψιν, κρίσιν. Τὸ ὀρθῶς πολιτικῶς σκέπτεσθαι εἶναι ἀποτέλεσμα πολλῶν ἄλλων παραμέτρων καὶ οὐδέποτε τῆς ἐπαγγελματικῆς ἰδιότητος συνεπαγόμενον, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, τῆς κοινωνικῆς του ἀναγνωρίσεως.
Ἡ ἐν λόγῳ λεπτομέρεια ὅμως συνιστὰ «ἀγκάθι» γιὰ ὅλους μας, ἐφ΄ ὅσον τὸ νὰ παπαγαλίζουμε (μερικῶς ἢ συνολικῶς) μᾶς μετατρέπει σὲ μαζανθρώπους, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ σκεφθοῦν, νὰ ζυγίσουν καὶ νὰ κρίνουν, υἱοθετώντας «ὅ,τι νἄναι», ἔτσι, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ὑπάρχουν.

Ὅμως…
Ὁ ἐν λόγῳ, κατὰ κύριον λόγο καλλιτέχνης, δὲν διαθέτει καὶ τὴν πλέον ξεκάθαρο ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα περὶ πολιτικῆς.
Ἀπὸ τὴν νεολαία Μεταξᾶ, ὅπου ἔγραφε ποιηματάκια καὶ ὕμνους…

εἰκόνα ἀπὸ τὴν σελίδα 641, τοῦ περιοδικοῦ «ἡ Νεολαία», τεῦχος 17ης Φεβρουαρίου 1940

εἰκόνα ἀπὸ τὴν σελίδα 1665, τοῦ περιοδικοῦ «ἡ Νεολαία», τεῦχος 28ης Σεπτεμβρίου 1940

…τρέχοντας πίσω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ…

 

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

….ἔως, κατὰ δήλωσίν του, τὴν περίοδο ἐκείνη ποὺ ἦταν ἐνεργὸ μέλος τῆς ΟΠΛΑ… Μίας ΟΠΛΑ ποὺ συνήθιζε, ὡς ἄλλος ISIS, νὰ λειτουργῇ ὡς χασάπης-τρομοκράτης, κατὰ κάθε πιθανοῦ ἀντιλόγου…
…ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς δημοκρατικούς, ποὺ συνιστοῦσαν καὶ τὸν κύριον ἀντίπαλό της.
(Ξεχᾶστε τὸ τὶ σήμερα ἰσχυρίζονται οἱ ὑμνητές της. Τὰ κονσερβοκούτια δὲν …ἔτυχαν!!! Ἐπέτυχαν!!!)

Ἑλένη Παπαδάκη: μία γυναίκα μάρτυς τῆς κτηνωδίας τοῦ ΚΚΕ.

Ἐὰν ὅμως ἦταν μέλος τῆς ΟΠΛΑ, ὅπως παλαιώτερα ἐδήλωνε ὁ ἴδιος, τότε τί ἀκριβῶς εἶχε κατά νοῦ ὅταν ἐξεκίνησε τίς «σπίθες»; Κάτι ἀνάλογον;
Ἀπὸ τὴν ἄλλην μὲ «ψευτικα καὶ μεγάλα λόγια», ἢ ὀρθότερα πράξεις, δὲν σημαίνει πὼς ἐκφράζεται καὶ τὸ δίκαιον.
Κατὰ δικήν του παραδοχὴ ἡ αἱματοβαμμένη σημαία ποὺ κρατοῦσε…
…ἦταν ἀπὸ τὸ αἷμα κάποιων σκοτωμένων, πού, ὅταν τὸ εἶδε, ἀπεφάσισε νὰ ἐμβαπτίσῃ σὲ αὐτὸ τὴν σημαία…
Φαντάζομαι πὼς δὲν εἶχε λόγους …συναισθηματικῆς φορτίσεως ἡ πράξις του…
…ὅπως φυσικὰ δὲν εἶχε σημασία τὸ ἐὰν τὸ αἷμα ἦταν ἑλληνικό, ἀγγλικὸ ἢ ἰνδικό…
…ὅπως ἐπίσης δὲν εἶχε σημασία τὸ ἐὰν τὸ αἷμα ἦταν συντρόφων του ἢ ταξικῶν του ἐχθρῶν…
Ἔ;;;

σέ ποιῶν τό αἷμα τήν ἐνεβάπτισε;

εἰκόνα

Δὲν θέλω νὰ κινδυνολογῶ… Οὔτε καὶ νὰ συνωμοσιολογῶ…
Αὐτὸ ποὺ θέλω ὅμως εἶναι νὰ ξεκαθαρίζουμε μέσα μας τὸ ποιὸς εἶναι ποιός.
Κι ὁ «μεγάλος» μίκης δὲν εἶναι …τυχαῖος.
Ἄλλως τέ… πρόκειται γιὰ τοὺς ὑμνητὲς καὶ πρωτεργάτες τῆς «Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» καὶ πρὸς τοῦτον εἶναι ἀπὸ τοὺς βαβευθέντες μὲ τὸ «βραβεῖο Ἰπεκτσί», μαζὺ μὲ τὴν μαργκερὶτ τὴν παπανδρέου καὶ μαζὺ μὲ πολλοὺς ἀκόμη «ἐκλεκτούς»…

Βραβεῖα Ἰπεκτσί!

Τὸ βραβεῖο Ἰπεκτσί καὶ ἡ «ἑλληνοτουρκική φιλία»!

Ψιλὰ γράμματα…
Τὸ κορυφαῖον ὅλων τὸ ἐντοπίζουμε στὸ ἴδιο τὸ …βιογραφικό του (!!!), ἀπὸ ὅπου  ὁ Γεώργιος Μεταξᾶς, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, συνέλεξε «διαμάντια»:

«…Διατείνεται ὅτι μάχεται τὴν «Νέα Τάξη Πραγμάτων», ποὺ ὅμως ὁ ἴδιος ὑπηρετεῖ. Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ κείμενο, στάθηκε ἡ νέα συνέντευξις τοῦ Μίκη Θεοδωράκη (μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ ἀδυνατῶ νὰ τὸν ἀποκαλέσω «κύριο», δεδομένου ὅτι κάθε ἄλλο παρὰ «κύριος» εἶναι) στὸ περιοδικὸ Hellenic Nexus (τὸ ὁποῖο ἐλέγχεται βέβαια γιὰ τὸ ποιὰ συμφέροντα ἐξυπηρετεῖ), βάσει τῆς ὁποίας ἐμφανίζεται ὡς νέος ἐθνοσωτήρ. Στὸ μυαλό μου ὅμως, ἐπανῆλθε ἔνα σημαντικὸ θέμα: τὸ πραγματικὸ βιογραφικό του, ἀλλὰ καὶ μία ῥῆσις τοῦ μεγάλου μας συνθέτου, Μάνου Χατζηδάκι, ὁ ὁποῖος ἐπὶ λέξει εἶχε πῇ:

«γιὰ νὰ εἶσαι ἐπιτυχημένος στὴν Ἑλλάδα, θὰ πρέπῃ ἢ ὁμοφυλόφιλος νὰ εἶσαι ἢ κομμουνιστής…
Ἐγὼ πάντως …κομμουνιστὴς δὲν εἶμαι…». 

Πόσο δίκαιον εἶχε…!!!

Τί γίνεται ὅμως ὄταν κάποιος εἶναι… δῆθεν κομμουνιστής;
Μιλᾶμε γιὰ τὸν Μίκη Θεοδωράκη.
Ποιός εἶναι; Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ, ὡς νεολαῖος τῆς ΕΟΝ.

Στὴν συνέχεια, εὑρέθη στὴν αὐλὴ τοῦ Κωνσταντίνου νὰ συνθέτῃ τοὺς ὕμνους τοῦ βασιλέως καὶ νὰ παριστάνῃ τὸν αὐλοκόλακα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, κι ἐνῶ ἡ βασιλεία ἦταν σὲ φθίνουσα κατάσταση, ἐμφανίζεται νὰ δηλώνῃ κομμουνιστής.

Τὴν ἴδια ἐποχή, ἐκδηλώνεται ἡ ἀποσταCIA τοῦ Κώστα Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μεταπηδᾶ ἀπὸ τὴν Ἕνωση Κέντρου, στὴν ΕΡΕ.

Παράλληλα, ἐμφανίζεται ἡ ὑπόθεσις «Ἀσπίδα», ὅπου συμμετεῖχαν ὁ Στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Στὴν ὑπόθεση «Ἀσπίδα» ἐμφανίζεται ἐμπλεγμένος κι ὁ ἴδιος ὁ Μίκης Θεοδωράκης, δηλώνοντας ἐνεργὸ στέλεχος τῆς ΕΔΑ.

Ἐπὶ 7ετίας, «ἐξορίζεται» στὴν Μακρόνησο, ἀπ’ ὅπου… αὐτοεξορίζεται στὸ …Παρίσι…(!!!).

Ἐπὶ Νέας Δημοκρατίας, ἀναλαμβάνει Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἄνευ Χαρτοφυλακίου καὶ ζητᾶ, μετὰ παῤῥησίας, τὴν …«δημιουργία Ὁμοσπόνδου Κράτους Ἑλλάδος – Τουρκίας»!!!

Τὰ παράδοξα στὴν ὅλη ὑπόθεση;

 1. Τὸ 1943, συλλαμβάνεται ἀπὸ Ἰταλοὺς καί… «διαφεύγει»(!!!)
 2. Τὸ 1947 διώκεται ἀπὸ τὴν Χωροφυλακή, συλλαμβάνεται, ἐξορίζεται σὲ Ἰκαρία καὶ Μακρόνησο, ἀλλὰ τὸ 1950 ἀποφοιτᾶ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ὠδεῖο μὲ δίπλωμα στὴν ἁρμονία, ἀντίστιξη καὶ φούγκα. (!!!)
 3. Τὸ 1963, ὁ πρῴην βασιλικὸς καὶ ΕΟΝίτης, εὑρίσκεται ὀργανωμένος στὴν ἀριστερὰ ΕΔΑ καὶ μάλιστα καταλαμβάνει καὶ βουλευτικὴ ἔδρα ὄντας πρόεδρος τῆς «Νεολαίας Λαμπράκη». (!!!)
 4. Τὸ 1970, εὑρίσκεται καὶ πάλι «ἐξόριστος» στὴν Μακρόνησο, ἡ ὁποία ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἐξέδιδε πέντε ἐφημερίδες πανελληνίου κυκλοφορίας!!! Σὰν κύριος, ἀποφυλακίζεται λόγῳ τῶν «πιέσεων» τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ παγκοσμίου στερεώματος, μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας του. Ὁ βαρειὰ ἄῤῥωστος Μίκης Θεοδωράκης, ἀντὶ γιὰ τὸ νοσοκομεῖο, προτιμᾶ νὰ κάνῃ συναυλίες σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀσία…!!! Τόσο ἄῤῥωστος ἦταν.
  (Σημείωσις: ὁ Παττακὸς μοῦ εἶχε ἐκμυστηρευθῇ, ὅτι ὁ Θεοδωράκης εἶχε «ἐξορισθῇ», πρὸ κειμένου νὰ τὸν γλυτώσουν ἀπὸ τὰ «νύχια» τῶν ἀριστερῶν ποὺ δὲν τὸν ἐχώνευαν)
 5. Τὸ 1972, πραγματοποιεῖ συναυλίες στὸ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ δίδεται ἀπὸ τὴν Ἰσραηλινὴ Κυβέρνηση μήνυμα τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ μεταφέρῃ στὸν Γιάσερ Ἀραφὰτ (!!!). Ἀλήθεια… γιατί οἱ Ἑβραῖοι τόν ἐμπιστεύονταν τόσο;;; Δὲν συνηθίζουν νὰ δίδουν ὅπου να ‘ναι τὰ «μηνύματά» τους, παρὰ μόνον στὰ ἐντεταλμένα τους ὄργανα. Ἑπομένως, ὁ Μίκης Θεοδωράκης εἶναι ἐντεταλμένο ὄργανο τοῦ Ἑβραιοσιωνιστικοῦ Λόμπυ!
 6. Τὸ 1974, ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα, μαζὺ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε στενὲς ἐπαφὲς στὸ Παρίσι.
  Ἀπορία: Ἡ Μεγάλη ἐν Παρισίοις Ἀνατολή… γιατί τόν εἶχε μέχρι πρόσφατα ἐγγεγραμμένο στούς καταλόγους της ὡς «πρεσβευτή»;
 7. Φθάνουμε στὴν 1η Δεκεμβρίου 2010, ὅπου ἀνακοινώνει τὴν ἴδρυση τοῦ Κινήματος Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν μὲ τὴν ὀνομασία «Σπίθα». Ἐδῶ ἀρχίζουν ἄλλα …«χαρᾶς εὐαγγέλια»…!!!

Στὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸ Hellenic Nexus (τεῦχος 51, Ἀπρίλιος 2011, σελ. 34), δηλώνει «Ἕλληνας μὲ τὴν βούλα καὶ ἀποδείξεις».
Μᾶς τὸ δηλώσατε καὶ μὲ τὸ παραπάνω Θεοδωράκη τὸ 1972 σὰν πρεσβευτὴς τοῦ Ἰσραῆλ στὴν Παλαιστίνη καὶ ὡς Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἄνευ Χαρτοφυλακίου μὲ τὴν ΝΔ ὅταν ζητήσατε «Ὁμόσπονδο Κράτος Ἑλλάδος – Τουρκίας»…

…Φυσικά, ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ θέμα τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀποφεύγει νὰ ἀπαντήσῃ, λέγοντας ὅτι τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ συζήτηση… Θέλει νά μᾶς πῇ ὅτι τόσα χρόνια, ἀκόμη δὲν ἔχει βγάλῃ συμεράσματα γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες. Ἔ;
Γιά τόσο ἠλιθίους μᾶς περνᾶ ὁ Θεοδωράκης;….»

Θεοδωράκης καὶ Σπίθα: ἡ ἀνθελληνικὴ συνωμοσία!

Τὰ περὶ Δημητροκάλλη (ἢ καὶ …Γλέζου) τὰ ἔχουμε ἀναλύσῃ διεξοδικῶς ἤδη.
Τὰ περὶ τῆς σχέσεως Δημητροκάλλη μὲ τὸ μητσοτακέικο ἐπίσης…

Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη!

Μὴ πουλᾶτε δημόσια γῆ! Ξεπουληθεῖτε ἐσεῖς!

Τὰ περὶ τῆς σχέσεως θεοδωράκη – μητσοτάκη (ἀλλὰ καὶ καραμανλῆ) ἐπίσης τὰ ἔχουμε πολλάκις ἀναλύσῃ.

Τὰ περὶ τῶν σχεδίων τους καὶ τῶν ὀνείρων τους, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» ἐταὐτίζοντο (καὶ ταὐτίζονται) μὲ τὰ σχέδια τῆς Νέας (καὶ Παλαιᾶς) Τάξεως Πραγμάτων, περὶ καθολικῆς κομμουνιστικοποιήσεως μας, μὲ πρόσχημα τὶς «ἀμεσοδημοκρατίες» (τοῦ πSoros), μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα, ἐπίσης τὰ ἔχουμε ἀναλύσῃ διεξοδικῶς…
…καὶ δημητροκαλληκῶς ἐπίσης!!!

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Τὸ ὅτι μίαν …ἀγάπη τὴν ἔτρεφε καὶ ὁ θεοδωράκης πρὸς τὸ μητσοτακέικο, τὸ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ἐμπεδώσῃ…
Ἄλλώς τε… εἴπαμε, Δημητροκάλλης σημαίνει  μητσοτακέικο…
…καὶ μητσοτακέικο σημαίνει βενιζελικοὶ ἀπόγονοι…


…καὶ βενιζελικοὶ ἀπόγονοι σημαίνει κομματικὰ μαγαζάκια, κάθε «ἰδεολογίας» καὶ «γούστου»…
…καὶ κομματικὰ μαγαζάκια κάθε «ἰδεολογίας» καὶ «γούστου» σημαίνει μάντρωμα γιὰ τοὺς ψηφοφόρους…
…καὶ ψηφοφόροι σημαίνει θύματα…
…καὶ θύματα σημαίνει κορόιδα…
…διότι αὐτὸ ἤμασταν, εἴμαστε καὶ παραμένουμε!!!

Βέβαια… Ὅλα τὰ παραπάνω προεξοφλοῦν κάτι ἀκόμη, ποὺ σπανίως θέλουμε νὰ τὸ συνειδητοποιοῦμε: χρῆμα!!! Χρῆμα ἐκ τῶν δημοσίων ταμείων, ποὺ μὲ κάθε πρόσχημα καὶ δικαιολογία ἐκταμιεύεται γιὰ νὰ τροφοδοτῇ τοὺς «σωτῆρες» μας… Πολὺ χρῆμα… Πάρα πολύ… διαρκῶς….

«Τί ἔγινε Μίκη; Ἔμαθα πὼς τὸ ὄνομά σου εἶναι μέσα στὰ ὑπόλοιπα, ἐκείνων τῶν 800 μπατίρηδων συνταξιούχων βουλευτῶν ποὺ ζητοῦν αὐξήσεις καὶ ἀναδρομικά… Τί ἔγινε λοιπόν; Δὲν βγαίνεις; Δὲν σοῦ βγαίνουν τὰ κουκιά;

Ξαφνικὰ σοῦ πέρασε ὁ πόνος γιὰ τὸν «ταλαίπωρο» λαό; Ξαφνικὰ δὲν εἶναι ταλαίπωρος αὐτὸς ὁ λαός; Δὲν εἶναι ὁ λαὸς ποὺ μαζί του θὰ ξεκινήσῃς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Πατρίδος; Τώρα εἶναι ὁ μπαταξής λαὸς ποὺ σοῦ ἔφαγε τὶς αὐξήσεις Μίκη;

Ὣςτε θέλετε αὐξήσεις; Ὅταν ὁ λαὸς (ποὺ ὑποτίθεται) «ὑπερασπίζεσαι» κόβει ἀπὸ παντοῦ! Αὐξήσεις τὰ πουλάκια μας! Ἐσεῖς ποὺ φέρατε τὸν τόπο σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασι! Ἐσύ Μίκη, ναὶ ἐσύ ποὺ ὑπέγραψες καὶ ψήφιζες κάποια ἀπὸ τὰ νομοσχέδια ποὺ ἔκλεβαν κομμάτι κομμάτι τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἐσὺ ποὺ ψεύδεσαι σήμερα, λέγοντας πὼς ἦλθες νὰ μᾶς σώσῃς!  Νὰ ἀλλάξῃς τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα μὲ βάσι καὶ στήριξι καὶ σύμμαχο τὸν λαό! Τὸν λαὸ ποὺ (ὑποτίθεται πάντα) συμπονᾶς καὶ νοιάζεσαι! Καὶ ἔρχεσαι ἐσὺ μὲ τὸ σινάφι σου νὰ τὸν ταλαιπωρήσετε λίγο ἀκόμη; Νὰ χαρῶ ἐγώ ἕναν ἀκόμη «σωτήρα»…»

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

Ποῦ λοιπόν εἶναι τό λάθος; Πῶς μποροῦμε νά τό ἐντοπίσουμε καί νά παύσουμε νά τό ἐπαναλαμβάνουμε; Γιατί τέλος πάντων χρειάζεται κάθε φορά νά «σκαλίζουμε» πίσω ἀπό τίς γραμμές καί τούς λόγους καί τίς σκιές, μήπως καί ἐπιτύχουμε νά διακρίνουμε μέρος τῆς ἀληθείας;
Μήπως ἁπλῶς γιατί ἀγνοοῦμε τήν Ἱστορία μας; Καί, μήπως, τελικῶς ὅλοι αὐτοί, «μικροί» καὶ «μεγάλοι» εἶναι τελικῶς πλευρές τοῦ ἰδίου νομίσματος;

Λέω τώρα…

Φιλονόη

Σημείωσις

Λέγεται πὼς ἀκόμη καὶ τὸν ὕμνο τῆς δικτατορίας ὁ Θεοδωράκης τὸν ἔγραψε. Ἀληθεύει ἄρα γέ; Προσωπικῶς δὲν τὸ πιστεύω διότι ἄλλοι ὑπογράφουν.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply