Γιατί ἡ ἀριστερά ἀπαιτεῖ ἀπό τούς Ἕλληνες νά ὑποταγοῦν σέ κάθε ἐχθρό τους;

Καί γιατί μονίμως πράττει ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιά νά προκαλέσῃ δολιοφθορές σέ ἐμᾶς εἰδικῶς;

Θὰ παρακάμψουμε τὴν λατρεία τῆς ἀριστερᾶς (ΚΚΕ, τΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡCIA, μΠατΣοΚ, ΝΔ) πρὸς τοὺς λαθροεισβολεῖς, ἐφ΄ ὅσον εἶδαν φρέσκο ἐκλογικὸ σῶμα καὶ ἔπεσαν μὲ τὰ μοῦτρα νὰ τὸ μοιρασθοῦν μεταξύ τους.
Θὰ παρακάμψουμε καὶ τὶς θέσεις τῆς ἀριστερᾶς γιὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐφ΄ ὅσον ἰδεολογικῶς καὶ μόνον (ἂς ποῦμε) λειτουργήσαμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες (κατ’ αὐτοὺς πάντα) ὡς ἰμπεριαλιστές. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ Λένιν κι ὁ Κεμὰλ ἦσαν τότε κολλητάρια.
Θά μποροῦσαν τά ἀνόητα καί φανατικά αὐτά κομματόσκυλα νά πράξουν διαφορετικά;
Θά μποροῦσαν οἱ καλοπληρωμένοι διαφωτιστές τους νά δράσουν ὑπέρ μας;
Δὲν νομίζω…

Ὅμως στό Ἀλβανικό μέτωπο; Ἐκεῖ πού ἐμεῖς γίναμε δέκτες ἐπιθέσεως γιατί ἐξηκολούθησε νά ἀντιμετωπίζῃ τούς παπποῦδες μας ὡς ἐχθρούς της; Γιατί ἔβγαζε κορῶνες καί ἀνακοινώσεις γιά νά ἁδρανοποιηθῇ ὁ στρατός μας; Γιατί διενεργοῦσε δολιοφθορές μέσα στό στράτευμά μας;

 

Τήν ἀντίστασιν κατά τῶν κατακτητῶν δέν ὑποτίθεται πώς πρεσβεύει; ἤ μήπως ὄχι;

Εἶναι πράγματι ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα.
Τὴν μία μᾶς θεωρεῖ ἰμπεριαλιστὲς καὶ τὴν ἄλλην ἐπίσης.
Στὴν πραγματικότητα τὴν μία, στὴν Μικρὰ Ἀσία, τὸ κόμμα ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ δολιοφθορές.

Τὴν ἄλλην, στὴν Ἀλβανία, ἐφ΄ ὅσον θὰ μᾶς ἐπιτίθετο ἡ σύμμαχος τῆς Σοβιετίας Γερμανία, ἐπίσης ἐντολὴ γιὰ δολιοφθορὲς ἔδωσε. 

Ναί, τὰ ἀριστερὰ κόμματα (ΚΚΕ μόνον τότε, μΠατΣοΚ, τΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡCIA, ΝΔ σήμερα), ὡς ἔμμισθοι πράκτορες, ἱερότατόν τους χρέος εἶχαν τὸ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ συμφέροντα τῶν ἐργοδοτῶν τους. Διότι, πῶς νά τό κάμομεν ἄλλως τέ; Πλὴν ἐλαχίστων πλανεμένων, ἡ πλειοψηφία τῶν καθοδηγητῶν τους ἔμμισθοι πράκτορες ξένων δυνάμεων ἦσαν καὶ παραμένουν.

Ἡ ἀριστερά, ὄχι μόνον ἐδῶ, δημιούργημα τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν σιωνιστῶν ἑβραίων τοῦ πλανήτου, ἦσαν καὶ παραμένουν ἕνα καὶ τὸ αὐτό.
Σήμερα ἀλήθεια ποιές νά εἶναι οἱ ἐντολές τους;
Θά ζήσουμε γιά νά τίς μάθουμε;

Φιλονόη

 

Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὴν σελίδα του Ἰωάννου Μπουγᾶ καὶ οἱ λοιπὲς εἰκόνες ἀπὸ παλαιώτερες ἔρευνές μας στὴν ἐτικέττα ΚΚΕ

Leave a Reply