Ὥρα μας νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρός…

Διότι ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι τὸ κάθε τσιπροκαμμενικό, ἢ σαμαροβενιζελικὸ ἢ GAPοπαπαδημιακὸ νούμερο, ἀλλὰ κάτι πολὺ εὑρύτερο καὶ βαθύ. Ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ φαίνεται, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ περιφρουροῦν τὴν ἐξουσία του, ὅλα αὐτὰ ποὺ τὸν στηρίζουν, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους, γιὰ νὰ ἀποκρύβεται ὁ πραγματικὸς ἐξουσιαστής.
Ὁ πραγματικὸς ὅμως ἐξουσιαστής, αὐτὸς δῆλα δὴ ποὺ κινεῖ τὰ νήματα κρυμμένος στὶς σκιές, ἐπίσης δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ φανταζόμεθα, ἀλλὰ κάτι ἄλλο, πιὸ …κοντινό μας!!!

Ὁ ἐχθρός, ἂν καὶ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπόμακρος, ἀπρόσβλητος καὶ ἀτιμώρητος, ἐν τούτοις στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτά. Εἶναι καὶ στοχευμένος καὶ εὐκολοπρόσβλητος καί, κυρίως, καταδικαστέος καὶ τιμωρούμενος.
Βλέπουμε, τὸ πολύ, ὡς ἐχθρό μας, τὸν πραιτωριανό,
τὸν κομματάρχη, τὸν πολιτικό, τὴν πολυεθνική, τὸν τοκογλῦφο, τὸν τραπεζίτη… Πόσο ἐχθροί μας ὅμως εἶναι ὅλοι αὐτοί; Πραγματικοί μας ἐχθροί…
Μήπως ἁπλῶς παραμένουν βιτρίνες καί τίποτα περισσότερο;

Θὰ μιλήσουμε λοιπὸν μὲ παραδείγματα.
Ὅταν ἐγὼ εἶμαι καταναλωτὴς καὶ ἀγοράζω προϊόντα πολυεθνικῶν, ἀν τὶ γιὰ τοπικὰ προϊόντα, καθίσταμαι ἤ ὄχι ἐχθρός τοῦ συνόλου; Συνυπολογίζοντας ἐπὶ  πλέον πὼς αὐτὲς οἱ ἴδιες πολυεθνικές, τῶν ὁποίων ἐγὼ εἶμαι πιστὸς πελάτης, διὰ τῶν ἐκπροσώπων τους ἀπαιτοῦν νὰ διαβιῶ μὲ μόλις 300 εὐρῶ μηνιαίως, τότε μήπως κάτι ἔχω ἀντιληφθῆ λάθος;

Ποιές εἶναι οἱ 11 πολυεθνικές πού ζητοῦν δούλους γιά νά «ἐπενδύσουν»;

Ἐν τάξει… Πράγματι οἱ πολυεθνικές, καθὼς καὶ ὅλα τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, μὲ θέλουν ὑποτελή τους. Ἐγώ τί κάνω γιά νά μήν μετατρέπομαι σέ δοῦλο τους;
Ἀρνήθηκα νά εἶμαι πελάτης τους; Ἀρνήθηκα νά εἶμαι ἀντικείμενον τῆς πωλησιακῆς τους προπαγάνδας; Ἀρνήθηκα νά συνεργῶ στό νά μεγαλουργοῦν;
Ὄχι φυσικά… Εἶμαι ἐδῶ, εἶμαι πελάτης τους πιστός, σπεύδω κάθε φορὰ ποὺ κάνουν …«προσφορές» νὰ προλάβω πρωτιὲς καταναλώσεως καί, φυσικά, οὐδέποτε θὰ μποροῦσα νὰ συνειδητοποιήσω πὼς κάθε μου ὀβολὸς στὶς δικές τους τσέπες, σημαίνει κι ἕνας δικός μου βαθμὸς ἐλευθερίας θυσιασμένος ἀπὸ …ἐμέναν!!!
Μήπως δέν γνωρίζω; Γνωρίζω. Μήπως θέλω νά ξεχνῶ; Θέλω καὶ ξεχνῶ.
Συνεπῶς ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός; Αὐτοί πού μέ θέλουν δοῦλο ἤ ἐγώ πού προσφέρομαι ὡς δοῦλος;

Θέλετε ἄλλο παράδειγμα;
Ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς οἱ τράπεζες-τοκογλῦφοι ἐλέγχουν τὴν οἰκονομία. Τί κάνω ἐγώ γιά νά διατηρήσω τούς βαθμούς Ἐλευθερίας μου; Ἔχω ἐπιτύχη τήν αὐτάρκειά μου; Ἔχω οἰκοδομήση τομεῖς ἀνταλλακτικότητος γιά νά ἀπεγκλωβισθῶ ἀπό τά δίκτυά τους; Ἔχω ἀπαλλαγή ἀπό νομισματικές ἐξαρτήσεις;
Ὄχι… Οὒτε ποὺ περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό μου κάτι τέτοιο. Καλὴ ἡ αὐτάρκεια, ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι παιδὶ τῆς πόλεως. Τὰ παιδιὰ τῆς πόλεως ἀρέσκονται στὸ νὰ θυσιάζουν τοὺς πλείστους τῶν βαθμῶν ἐλευθερίας τους στὸν βωμὸ τῆς βολῆς τους, τῆς ἀσφαλείας τους καὶ τῆς ἁδρανείας τους.
Συνεπῶς ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός; Οἱ Τραπεζῖτες καί οἱ τοκογλῦφοι ἤ  ἐγώ πού ἀποδέχομαι τήν ἐξουσία τους ἐπάνω μου;

Τὸ χείριστον ὅλων τῶν παραδειγμάτων ὅμως εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει ὅταν πλησιάσουμε, μὲ κάποιον, τυχαῖο ἢ μή, τρόπο, τὴν ἐξουσία ἢ τὸ χρῆμα. Πόσοι ἀπό ἐμᾶς δέν …ἀναβαπτίζονται αὐτομάτως σέ δημίους τῶν συμπατριωτῶν μας; Πόσοι ἀπό ἐμᾶς δέν λησμονοῦν κι ἀρχές κι ἀξίες κι ὅρια, πρό κειμένου νά μήν ἀπωλέσουμε τά ψευδο-προνόμιά μας;

Ἀμέτρητες εἶναι οἱ ἐκφράσεις τῆς δικῆς μου συνενοχῆς καὶ συμμετοχῆς, καθημερινῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.
Τὸ χειρότερον ὅλων ὅμως δὲν εἶναι πὼς καθημερινῶς ἀποποιοῦμαι βασικὲς Ἐλευθερίες μου… Τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς διαρκῶς ἑστιάζω ἔξω ἀπὸ ἐμέναν καὶ οὐδέποτε μέσα μου. Οὐδέποτε προβληματίζομαι γιὰ τὸ ἐὰν ἐγὼ παραιτοῦμαι ἀπὸ τὰ αὐτονόητα ἢ γιὰ τὸ ἐὰν ἐγὼ προσφέρω τὸν χῶρο ποὺ ἀπαιτοῦν οἱ (φερόμενοι ὡς) δυνάστες μου, ὑποχωρώντας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, σὲ ὅλο καὶ  πιὸ στενὰ περιθώρια.

Ὁ ἐχθρός, στὴν πραγματικότητα φίλοι μου, εἶναι μέσα μας φωλιασμένος καὶ πρέπει ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ξεῤῤιζώσουμε τοὺς πυλῶνες του, γιὰ ἀρχή. Ἐὰν δὲν ἀποφασίσουμε, ἕνας-ἕνας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι μας σιγά-σιγά, νὰ ξεῤῥιζώσουμε ἀπὸ μέσα μας συνήθειες, ἀπόψεις, ὀπτικές, ἀντιλήψεις, προσκολλήσεις καὶ ἐλπίδες αἰώνων, οὐδέποτε θὰ ἀλλάξη κάτι στὸν κόσμο μας. Ἐὰν δὲν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ βαρίδια μας, ὅλοι μας, ἀλλὰ σὲ ἀπολύτως ἀτομικὸ ἐπίπεδον ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν, οὐδέποτε θὰ ὑπάρξη πρόοδος στὰ θέλω μας. Στατικότητες, στασιμότητες, γενοκτονίες θὰ βιώνουμε…
Ἄλλως τὲ μόνοι μας θέτουμε τοὺς ἑαυτούς μας ὡς σφάγια στὴν κάθε θυσία. Ἐν γνώσει μας ἢ ἐν ἀγνοίᾳ μας…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὥρα μας νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρός…

    • Γιατί; Κᾶτσε νὰ ξεμπροστιασθοῦν καὶ οἱ τωρινοὶ ὑπερ-μ-πατριῶτες καὶ μετά, μὴν σκιάζεσαι… Φυσικὴ Ἐξέλιξις λέγεται αὐτό!

  1. Συμπληρωματικῶς: Πράγματι, ὅ,τι περισσότερο φοβοῦνται εἶναι το μποϋκοτάζ. Ἔτσι ἀνέβηκε τὸ Ἰσλὰμ στὴν Τουρκία – παρὰ τὸν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἰουδαιοκίνητων κεμαλιστῶν διωγμό του: Δημιούργησαν δικά τους δίκτυα ἐμπορίου καὶ χρηματικῶν παροχῶν. (Βέβαια, μετὰ μέρος τους περιῆλθε στὴν ἐπιρροὴ τῶν -σταθερῶς- ἰουδαιοκίνητων Ἀμερικανῶν (ἰδέα τῆς Χίλλαρυ Κλίντον). Καὶ τώρα ὁ Ἐρντογὰν προσπαθεῖ νὰ μαζέψη τὰ σπασμένα…

Leave a Reply