Ζήτημα «Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας» ἀπειλεῖ τίς ἐκλογές;

Εἶναι λίγες ἡμέρες μόνον ποὺ ἔγραφα πὼς τὸ ἀλεξέι εἶναι ἀνακουφισμένο ποὺ (ἐπὶ τέλους) θὰ φύγη καὶ θὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν παρουσία του. Καί, βεβαίως, δὲν εἶναι ἀνακουφισμένο ποὺ χάνει τὴν ἐξουσία (καὶ ὅλα τὰ …προνόμιά της!!!) ἀλλὰ διότι ἔπονται σοβαρὲς ἐξελίξεις, κυρίως στὰ Ἐθνικά μας ζητήματα, ποὺ οὐδὲ ἔνα ἀλεξέι θὰ ἢθελε νὰ χρεωθῇ. Ἔτσι κι ἐτοῦτο τὸ ἄτομον… Ἀκριβῶς ἔτσι…

Κῦττα φίλε μου τί γίνεται τώρα… Τώρα ποὺ ἔχουν καταλάβη ὅλες τὶς θέσεις ἐξουσίας, ποὺ ἡ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη δουλεύει γιὰ τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα, ποὺ ὅλες οἱ νευραλγικὲς θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ προσκυνοῦν τὴν «πανσοφία» τοῦ ἀλεξέι… 
…ἦλθαν οἱ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) εὐρω-ἐκλογὲς γιὰ νὰ χώσουν τὶς ἀπαραίτητες σφαλιάρες καὶ νὰ ἀποφασισθοῦν ἐπὶ πλέον καὶ (μποῦ χὰ χὰ χά..!!!) βουλευτικὲς (ἢ ἄλλως, λέει, ἐθνικές), ἐκλογές…

Τί πράγματα εἶναι αὐτά; Γιατί νά μήν ἐξαντλήσουν τίς τετραετίες (καὶ ὅσον ἀκόμη χρόνο θὰ γουστάρουν) πρό κειμένου νά μᾶς κομμουνιστικοποιήσουν ἐπισήμως καί πλήρως, ἀν τί νά παραδώσουν στό κούλι τήν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) σκυτάλη;

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν τὰ (ἐπισήμως) τΣΥΡΙΖΑιόπανα (ἀνεπισήμως μΠατΣοΚαρίες) θὰ ἤθελαν νὰ ἀνεβάσουν κατὰ πολὺ ἤ, τέλος πάντων, κάπως περισσότερο τὰ ποσοστά τους, θεωρητικῶς ἔπρεπε νὰ ἐξαντλήσουν τὴν τετραετία τους. Θεωρητικῶς καὶ μόνον. Θὰ ἔπρεπε δῆλα δὴ  νὰ ἀφήσουν τὰ ἐπιδόματα νὰ …εὐαρεστήσουν τὸ πόπολο, νὰ ἀνακοινώσουν νέα μέτρα ἐλαφρύνσεως καί, τέλος πάντων, νὰ ἔχουν μερικοὺς μῆνες ἐμπρός τους γιὰ νὰ προλάβουν νὰ ἀλλάξουν κάτι ὑπέρ τους.
Ἀν τί αὐτοῦ ὅμως τὸ ἀλεξέι ἀποχωρεῖ, γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς τσακίζεται νὰ ἐξαφανισθῇ!!!
(Τὸν νοῦ μας!!! τὸ νὰ μὴν προλάβῃ εἶναι δικό μας χρέος!!!)

Θέλετε ἀληθοφανεῖς ἀπαντήσεις ἤ ἀληθεῖς ἀπαντήσεις;
Νὰ μοῦ τὸ διευκρινίσετε αὐτό… Διότι οἱ ἀληθοφανεῖς ἀπαντήσεις ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν στὰ πρόσφατα (ἐπίσημα) ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Οἱ ἀληθεῖς ἀπαντήσεις ὅμως χρειάζονται σκαλίσματα καὶ μὲ αὐτὰ δὲν τὸ ἔχουμε. Σωστά;

Γιὰ νὰ λέμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μία εἶναι ἡ ἀλήθεια. Δὲν πηγαίνουν σὲ ἐκλογὲς διότι τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα τοὺς ταρεκούνησαν. Ἄλλες …«καυτὲς πατάτες» θέλουν νὰ ἀποφύγουν. Κι αὐτὲς οἱ …«καυτὲς πατάτες» ἢδη μᾶς εἶναι γνωστές, ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συνδέουμε μεταξύ τους γεγονότα, πληροφορίες καὶ (ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδεικνύεται) εἰλημμένες ἀποφάσεις.

Ἔρχεται λοιπόν πόλεμος; Ἀπό ποῦ; Μέ ποῖον; Γιατί; Μέ πρόσχημα τά πετρέλαια; Μέ ἀφορμή τους S 400; Μέ νέο προγεφύρωμα, ἐπισήμως, τῶν ΝΑΤΟϊκῶν δυνάμεων κατά τῆς Ῥωσσίας;

Τί νά σᾶς πῶ ἐγώ; Αὐτὰ τὰ ἀφήνω στοὺς εἰδήμονες ἀναλυτές. Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ἐδῶ καὶ καιρό, θέλουμε δὲν θέλουμε, ὁ πόλεμος μᾶς κτυπᾶ τὴν πόρτα, ἀλλὰ ἐμεῖς στρέφουμε τὸ βλέμμα μας καὶ σφραγίζουμε τὰ αὐτάκια μας.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑιοκαμμενιστὰν ὅλες οἱ δυνατότητες ἀντιστάσεώς μας ἐξηντλήθησαν ἔως κι ἀκυρώθησαν…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐπὶ αὐτῶν εἰδικῶς (ἀλλὰ ὄχι μόνον) μετετράπησαν τὰ σύνορά μας σὲ κόσκινα διάτρητα καὶ οἱ ἀκριτικές μας γραμμὲς σὲ σημεῖα συγκεντρώσεως, συνηρήσεως καὶ ἐξοπλισμοῦ ἐχθρικῶν δυνάμεων…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ (ἐπισήμως πετρελαϊκὰ) συμφέροντα τοῦ Ἰσραὴλ πρέπει νὰ διαφυλαχθοῦν…
Κι ἀκριβῶς διότι ἡ Τουρκία μπαίνει στὸ …«μάτι» τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ πλέον ἐλέγχει (ἐπιχειρηματικῶς βεβαίως βεβαίως) ἤδη τὴν Κύπρο καὶ τὴν Κρήτη…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ ἀμερικανὰ καὶ τὸ ΝΑΤΟ θὰ σπεύσουν, πάσῃ δυνάμει, νὰ στηρίξουν τὰ (ἐπιχειρηματικὰ βεβαίως βεβαίως) συμφέροντα τοῦ Ἰσραήλ…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πρέπει νὰ …«δικαιολογηθοῦν» πολλὲς συνοριακὲς ἀνατροπές, ποὺ θὰ προκύψουν στὴν περιοχή μας (κι ὄχι μόνον…!!!)…
…ἤδη ἀποχωροῦντος τοῦ καμμένου καὶ λόγῳ ἀνακηρύξεως ἐκλογῶν, κάποιοι «νίπτουν τὰς χείρας τους», ἐφ΄ ὄσον πράγματι ἔστρωσαν καὶ χαλιὰ καὶ διαδρόμους καὶ …κ@λους, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ξεσκίσουν ὅλα τὰ τρωκτικὰ τοῦ κόσμου τους, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.

Θά ἔχουμε καί «ἐθνικές ἐκλογές»;

Αὐτὰ λοιπόν, μαζὺ μὲ κάτι ἄλλα, ἔγραφα πρὸ ἡμερῶν, δηλώνοντας δημοσίως πὼς κατ’ ἐμὲ οὐδέποτε θὰ εἶχε λόγο ἀναχωρήσεως ἡ ἐν λόγῳ σαπροφυτικὴ συμμορία, ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ μόνον, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις, μία χαρὰ χαίρονται ποὺ ἀποχωροῦν τρέχοντας. Κι ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἐνυπάρχει στὸ ὑφάκι τοῦ ἀλεξέι, τὴν νύκτα τῶν εὐρωεκλογῶν, ποὺ δὲν τὸ λὲς καὶ …ἀπογοητευμένο. Μᾶλλον σὲ ἀνακουφισμένο φέρνει… Πολὺ ἀνακουφισμένο θὰ ἔλεγα… Ἔως καὶ χαρούμενο κι εὐτυχισμένο…

Τὸ ἄτομον τὸ βάζει στὰ πόδια κι ἐμεῖς χαζολογοῦμε, ἀν τί νὰ προετοιμαζόμεθα. Τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται βέβαια ὁ καθεὶς ἐξ ἠμῶν τὴν προετοιμασία, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις…

Καί, προσέθετα λίγο παρακάτω:

Κάποτε σᾶς ἔλεγα γιὰ τὸ GAPατο, ποὺ ἐτοιμαζόταν νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς νέος «σωτήρ» μας…
Λησμονήσαμε ὅμως τὴν χαρά του ὅταν …ἀπηλευθερώθη…

…Λυπᾶμαι ἀγαπητοί μου συμπολίτες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, μὲ αὐτὸ τὸ χαμόγελο καὶ αὐτὴν τὴν τόσο χαλαρὴ στάσι, μοῦ ἀποδεικνύει ἀπλούστατα πὼς ἔκλεισε ἕναν κύκλο κι ἑτοιμάζεται γιὰ κάποιον ἄλλον στὸ μέλλον. 

Ἀπόδειξις;

Προσέξτε τὶς διαδικασίες ποὺ συμβαίνουν στὸ μΠΑτΣΟΚ τὸν τελευταῖον καιρό. 

Παρατηρῆστε τοὺς καυγᾶδες καὶ τὴν κούρσα γιὰ τὴν διαδοχή. 

Καταγρᾶψτε τὶς προσπάθειές του νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία, ἐς τῳ κι ὡς πρόσωπο τοῦ περιθωρίου γιὰ μερικὰ χρόνια. 

Ἐν ὁλίγοις, κάτι τοῦ ἔχουν τάξει. 

Καὶ φυσικὰ θὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ τὸ πάρῃ….»

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

Ἔ, ἀκριβῶς αὐτὸ αἰσθάνεται τὸ ἀλεξέι σήμερα. Πιστεύει πὼς θὰ προλάβη νὰ διαφύγῃ.

Θά ἔχουμε καί «ἐθνικές ἐκλογές»;

Ἐλλοχεύει ὅμως πράγματι Ἐθνικὸς κίνδυνος καὶ τὸ  γνωρίζουμε. Ἐλλοχεύει καὶ ἐθνικὴ καταστροφὴ καθὼς καὶ ἀπώλεια Ἐθνικῶν ἐδαφῶν. Καί, ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ πὼς ὅλα αὐτὰ ξεκίνησαν μὲ οἰκονομικὰ προσχήματα, καλὸ θὰ εἶναι, κατὰ νοῦ μας νὰ ἔχουμε πὼς πάλι μὲ οἰκονομικά, ἐπισήμως, προσχήματα θὰ κλείσουν. Πρὸς τοῦτον καὶ τὸ ἀλεξέι ἀναφέρεται τόσο συχνὰ στὰ «οἰκονομικὰ ἐπιτεύγματα» καὶ στὶς λοιπὲς ἀρλουμπολογίες. Ὅμως πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἔχει στηθῆ σκηνικὸ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήση στὸ νὰ ὑποφέρουμε πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε.
Τὰ δὲ ἐθνικὰ θέματα θὰ μᾶς κτυπήσουν συντόμως κώδωνες καὶ καμπανάκια… 

Δύσκολη περίοδος ξεκινᾶ γιὰ τὴν χώρα…

Γιατί λοιπόν τό ἀλεξέι τσακίζεται νά ἀποχωρήσῃ πανευτυχές, ἐνᾦ, θεωρητικῶς, οὐδέποτε θά ἄφηνε ἀπό τά χέρια του τήν ἐξουσία;
Γιατί ἐπιμένει στά τῆς οἰκονομίας προσχήματα, ἐνᾦ ἤδη τά ἐθνικά μας ζητήματα τσούζουν καί τσουρουφλίζουν;
Γιατί ἐνᾦ γνωρίζει (ναί, τὸ γνωρίζει!!!) πώς αὐτός καί ἡ συμμορία του εἶναι μία ἀπό τίς πλέον ἀνίκανες, ἄχρηστες καί ἀνθελληνικές ἐκδοχές τοῦ σαπροφυτισμοῦ στήν ἱστορία τῆς χώρας, νά ἐπιμένῃ νά μᾶς …καθησυχάζῃ;

Γιατί; Γιὰ πολλοὺς λόγους μά, κυρίως, διότι οἱ ἐθνικὲς καταστροφές, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ δημοκρατικοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, δὲν ἔπρεπε (καὶ δὲν πρέπει καὶ δὲν θὰ πρέπη) νὰ ἔχουν ὑπευθύνους «δημοκρατικῶς ἐκλεγμένους ἡγέτες». Στὴν δημοκραία, κατὰ σημίτη, δὲν ὑπάρχουν ἀτομικὲς εὐθῦνες. Ἂς τὸ ἐπεξεργασθοῦμε γιὰ νὰ κατανοήσουμε σὲ βάθος τὸ τὶ μᾶς ἔλεγε τὸ ἄτομον.

Ἀκριβῶς λοιπὸν ἐπεὶ  δὴ σχεδιάζεται (ἐδῶ καὶ  καιρὸ) ἐθνικὴ καταστροφή δὲν θὰ ἔχουμε τὴν …«τιμή», νὰ μᾶς «κυβερνᾷ» «δημοκρατικῶς ἐκλεγμένος ἡγέτης». Πρὸς τοῦτον τὸ  ἀλεξέι ἀνεκοίνωσε ἐκλογές. Τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, ἐὰν κι ἐφ΄ ὄσον εἶναι ἀληθές, οὐδέποτε θὰ τὸν ἀπασχολοῦσε, ὅπως ἀκριβῶς δὲν τὸν ἀπησχόλησε (ἐπισήμως) καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος.
Ἀφ΄ ἑνὸς βιάζεται γιὰ νὰ ἀπαγκιστρωθῇ ἀπὸ «θέσεις εὐθύνης», πρὸ κειμένου νὰ «κρατήσῃ τὸ ὄνομά του καθαρὸ» καί, ἀφ΄ ἐτέρου ἡ ἐπομένη περίοδος, μὲ τὶς «ἐκλογὲς» καὶ τὶς «ἐντολὲς ἀναθέσεως σχηματισμοῦ κυβερνήσεως» θὰ πάρουν κάποιον χρόνο…
…κι ἐπὶ  πλέον διότι ὅλα αὐτά, τὰ πρὸ καιροῦ πρό-καλό-σχεδιασμένα, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ξεκίνησαν μὲ οἰκονομικὰ προσχήματα, ὅπως ἔχουμε πολλάκις ἀναφέρη…
…καλὸ θὰ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς πρῶτα θὰ «κλείσουν» μὲ τὸν κύκλο τῶν «οἰκονομικῶν προσχημάτων» καὶ μετά, ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ «κλεισίματος» θὰ πᾶμε γιὰ ἄλλα.

Ἔως τότε, ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, καλὸ εἶναι νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ πολλὰ χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ (ἀκόμη καὶ ἡ πλέον ἀχαλίνωτος) φαντασία μας μᾶς ὑπαγορεύει.
Κατὰ τὸ γνωστόν: «ἐνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται». Συνεπῶς ἑνὸς κακοῦ («δημοκρατία τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν») μύρια δεινὰ ἔπονται.

Τὸν νοῦ μας λοιπόν. Τὸν νοῦ μας. Καλλίτερα φτωχοὶ καὶ  ζωντανοί, παρὰ …βολεμένοι (καὶ ἐν μέρει οἰκονομικῶς ἀνεξάρτητοι ἀλλὰ καὶ πολὺ προσκυνημένοι ἤ ἀκόμη καὶ) πλούσιοι, ἀλλὰ πρῶτα στὴν λίστα ἐξιλαστήρια θύματα.
Τὸν νοῦ μας. Ὁ σκοπός μας πρέπει νὰ εἶναι κοινὸς καὶ μόνον ἡ διάσωσις τῆς φυλῆς.
Τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ ἀνακαλύψουμε, ἔνα πρὸς ἔνα, στὴν πορεία.

Φιλονόη 

Υ.Γ. Δὲν ξέρω ἐὰν θὰ προλάβουν τὰ ζητήματα Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας νὰ ἀπειλήσουν τὶς ἐκλογές, ἀλλά, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, μᾶλλον λίγο θὰ καθυστερήσουν, ἴσα νὰ προλάβῃ τὸ  νούμερο νὰ πάῃ στὸ σπίτι του.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *