Χρειάζεται καὶ τὸν …«Τοῦρκο» του ὁ «ὑγιὴς πατριωτισμός»!!!

Μητσοτάκης:

«Ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται πάνω ἀπ’ ὅλα «νὰ ξαναπιάσει τὸ νῆμα τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ».

Μάλιστα. Δηλαδὴ ὑγιὴς πατριωτισμὸς εἶναι νὰ ἔχῃς στὰ ψηφοδέλτιά σου στὴν Ξάνθη ἕναν ποὺ δηλώνει Τοῦρκος, ὅπως ὁ Χατζημεμὶς Τουρκές.

Πρὶν ἀπὸ τρεῖς (3) μῆνες σὲ μία συνέντευξή του, στὴν Ξάνθη, εἶχε πῇ γιὰ τὴν εἰλημμένη ἀπόφασή του νὰ δημιουργήσῃ «Μουσουλμανικὸ Συμβούλιο παρὰ τῷ Πρωθυπουργῶ».

Στὴν ἀρχή, μὰ καὶ πρὶν νὰ συνειδητοποιήσῃς τὸ τί εἶπε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς λές: «μήπως καί δέν ἄκουσα καλά»;
Μόλις ὅμως τὸ ξανακούσης γιὰ δευτέρα φορὰ λές: «μά καλά, τί εἶπε τώρα;».
Ἀμέσως, μετὰ στὴν τρίτη καὶ φαρμακερὴ ποὺ τὸ ξανακοῦς, λές: «δὲν πρέπει νὰ εἶναι στὰ καλά του ὁ φουκαρᾶς!»

Εἶπε κι ἄλλες, πολλὲς «ὀμορφιές», σὲ ἐκείνη τὴν συνέντευξη. Μίλησε γιὰ διδασκαλία τουρκικῶν καὶ δίγλωσσο παιδεία στὴν Θρᾴκη. Πρέπει νὰ δείξουμε ἀνοικτὸ πνεῦμα.
Καταλάβατε;

Νὰ ὑπενθυμήσουμε στὸν Κούλη ὅτι στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) ἀναγνωρίζεται ἀποκλειστικὰ μουσουλμανικὴ μειονότης στὴν Θρᾴκη, καὶ ὄχι τουρκικὴ μειονότης μὲ τουρκικὰ ἐθνικὰ χαρακτηριστικά.

Αὐτὰ εἶναι λοιπὸν τὰ μεγαλοεπίβολα σχέδια τοῦ Κούλη. Νὰ στηθῇ ἕνα φιλοτουρκικὸ παραμάγαζο («Μουσουλμανικὸ συμβούλιο») ποὺ θὰ γίνη θεσμικὸ ὄργανο καί, τελικῶς, θὰ μεταφέρη τὶς ἐντολὲς τοῦ Τούρκου «σουλτάνου» κατ’ εὐθείαν μέσα στὸ Μέγαρο Μαξίμου!

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply