Θά ἔχουμε καί «ἐθνικές ἐκλογές»;

Κῦττα φίλε μου τί γίνεται τώρα… Τώρα ποὺ ἔχουν καταλάβη ὅλες τὶς θέσεις ἐξουσίας, ποὺ ἡ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη δουλεύει γιὰ τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα, ποὺ ὅλες οἱ νευραλγικὲς θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ προσκυνοῦν τὴν «πανσοφία» τοῦ ἀλεξέι…
…ἦλθαν οἱ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) εὐρω-ἐκλογὲς γιὰ νὰ χώσουν τὶς ἀπαραίτητες σφαλιάρες καὶ νὰ ἀποφασισθοῦν ἐπὶ πλέον καὶ (μποῦ χὰ χὰ χά..!!!) βουλευτικὲς (ἢ ἄλλως, λέει, ἐθνικές), ἐκλογές…

Τί πράγματα εἶναι αὐτά; Γιατί νά μήν ἐξαντλήσουν τίς τετραετίες (καὶ ὅσον ἀκόμη χρόνο θὰ γουστάρουν) πρό κειμένου νά μᾶς κομμουνιστικοποιήσουν ἐπισήμως καί πλήρως, ἀν τί νά παραδώσουν στό κούλι τήν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) σκυτάλη;

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν τὰ (ἐπισήμως) τΣΥΡΙΖΑιόπανα (ἀνεπισήμως μΠατΣοΚαρίες) θὰ ἤθελαν νὰ ἀνεβάσουν κατὰ πολὺ ἤ, τέλος πάντων, κάπως περισσότερο τὰ ποσοστά τους, θεωρητικῶς ἔπρεπε νὰ ἐξαντλήσουν τὴν τετραετία τους. Θεωρητικῶς καὶ μόνον. Θὰ ἔπρεπε δῆλα δὴ  νὰ ἀφήσουν τὰ ἐπιδόματα νὰ …εὐαρεστήσουν τὸ πόπολο, νὰ ἀνακοινώσουν νέα μέτρα ἐλαφρύνσεως καί, τέλος πάντων, νὰ ἔχουν μερικοὺς μῆνες ἐμπρός τους γιὰ νὰ προλάβουν νὰ ἀλλάξουν κάτι ὑπέρ τους.
Ἀν τί αὐτοῦ ὅμως τὸ ἀλεξέι ἀποχωρεῖ, γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς τσακίζεται νὰ ἐξαφανισθῇ!!!
(Τὸν νοῦ μας!!! τὸ νὰ μὴν προλάβῃ εἶναι δικό μας χρέος!!!)

Θέλετε ἀληθοφανεῖς ἀπαντήσεις ἤ ἀληθεῖς ἀπαντήσεις;
Νὰ μοῦ τὸ διευκρινίσετε αὐτό… Διότι οἱ ἀληθοφανεῖς ἀπαντήσεις ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν στὰ πρόσφατα (ἐπίσημα) ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Οἱ ἀληθεῖς ἀπαντήσεις ὅμως χρειάζονται σκαλίσματα καὶ μὲ αὐτὰ δὲν τὸ ἔχουμε. Σωστά;

Γιὰ νὰ λέμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μία εἶναι ἡ ἀλήθεια. Δὲν πηγαίνουν σὲ ἐκλογὲς διότι τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα τοὺς ταρεκούνησαν. Ἄλλες …«καυτὲς πατάτες» θέλουν νὰ ἀποφύγουν. Κι αὐτὲς οἱ …«καυτὲς πατάτες» ἢδη μᾶς εἶναι γνωστές, ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συνδέουμε μεταξύ τους γεγονότα, πληροφορίες καὶ (ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδεικνύεται) εἰλημμένες ἀποφάσεις.

Ἔρχεται λοιπόν πόλεμος; Ἀπό ποῦ; Μέ ποῖον; Γιατί; Μέ πρόσχημα τά πετρέλαια; Μέ ἀφορμή τους S 400; Μέ νέο προγεφύρωμα, ἐπισήμως, τῶν ΝΑΤΟϊκῶν δυνάμεων κατά τῆς Ῥωσσίας;

Τί νά σᾶς πῶ ἐγώ; Αὐτὰ τὰ ἀφήνω στοὺς εἰδήμονες ἀναλυτές. Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ἐδῶ καὶ καιρό, θέλουμε δὲν θέλουμε, ὁ πόλεμος μᾶς κτυπᾶ τὴν πόρτα, ἀλλὰ ἐμεῖς στρέφουμε τὸ βλέμμα μας καὶ σφραγίζουμε τὰ αὐτάκια μας.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑιοκαμμενιστὰν ὅλες οἱ δυνατότητες ἀντιστάσεώς μας ἐξηντλήθησαν ἔως κι ἀκυρώθησαν…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐπὶ αὐτῶν εἰδικῶς (ἀλλὰ ὄχι μόνον) μετετράπησαν τὰ σύνορά μας σὲ κόσκινα διάτρητα καὶ οἱ ἀκριτικές μας γραμμὲς σὲ σημεῖα συγκεντρώσεως, συνηρήσεως καὶ ἐξοπλισμοῦ ἐχθρικῶν δυνάμεων…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ (ἐπισήμως πετρελαϊκὰ) συμφέροντα τοῦ Ἰσραὴλ πρέπει νὰ διαφυλαχθοῦν…
Κι ἀκριβῶς διότι ἡ Τουρκία μπαίνει στὸ …«μάτι» τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ πλέον ἐλέγχει (ἐπιχειρηματικῶς βεβαίως βεβαίως) ἤδη τὴν Κύπρο καὶ τὴν Κρήτη…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ ἀμερικανὰ καὶ τὸ ΝΑΤΟ θὰ σπεύσουν, πάσῃ δυνάμει, νὰ στηρίξουν τὰ (ἐπιχειρηματικὰ βεβαίως βεβαίως) συμφέροντα τοῦ Ἰσραήλ…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πρέπει νὰ …«δικαιολογηθοῦν» πολλὲς συνοριακὲς ἀνατροπές, ποὺ θὰ προκύψουν στὴν περιοχή μας (κι ὄχι μόνον…!!!)…
…ἤδη ἀποχωροῦντος τοῦ καμμένου καὶ λόγῳ ἀνακηρύξεως ἐκλογῶν, κάποιοι «νίπτουν τὰς χείρας τους», ἐφ΄ ὄσον πράγματι ἔστρωσαν καὶ χαλιὰ καὶ διαδρόμους καὶ …κ@λους, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ξεσκίσουν ὅλα τὰ τρωκτικὰ τοῦ κόσμου τους, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.

Λέτε νά ὑπάρχουν κάποιοι ἄλλοι λόγοι; Μόνον τὴν χαρὰ τοῦ κουδουνισμένου νὰ διακρίνετε, στὴν ἐξαγγελία του, καὶ πολλὰ περισσότερα θὰ καταλάβετε.

Τὸ ἄτομον τὸ βάζει στὰ πόδια κι ἐμεῖς χαζολογοῦμε, ἀν τί νὰ προετοιμαζόμεθα. Τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται βέβαια ὁ καθεὶς ἐξ ἠμῶν τὴν προετοιμασία, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις…

Φιλονόη

Σημείωσις

Θά προλάβουν νά γίνουν ἐκλογές;
Τί νά σᾶς πῶ… Κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς ὄχι. Καλοῦ κακοῦ ὅμως ἂς τὶς ἀναμένουμε μὲ …χαρά, διότι ὅπως ἔχουν τὰ πράγματα σήμερα, δὲν ἔχουμε ἄλλους τρόπους διασκεδάσεως.

Σᾶς εἶχα πῆ κάτι γιά τό πόσο μπατριωτικά εἶναι τά ἐγχώρια σιωνιστοκρατούμενα κόμματα καί ἰδίως ὁ τΣΥΡΙΖΑ;

Γνωρίζατε πώς ὁ τΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἕνα βαθύτατα πατριωτικό κόμμα;

Κάποτε σᾶς ἔλεγα γιὰ τὸ GAPατο, ποὺ ἐτοιμαζόταν νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς νέος «σωτήρ» μας…
Λησμονήσαμε ὅμως τὴν χαρά του ὅταν …ἀπηλευθερώθη…

…Λυπᾶμαι ἀγαπητοί μου συμπολίτες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόσωπο, μὲ αὐτὸ τὸ χαμόγελο καὶ αὐτὴν τὴν τόσο χαλαρὴ στάσι, μοῦ ἀποδεικνύει ἀπλούστατα πὼς ἔκλεισε ἕναν κύκλο κι ἑτοιμάζεται γιὰ κάποιον ἄλλον στὸ μέλλον. 

Ἀπόδειξις;

Προσέξτε τὶς διαδικασίες ποὺ συμβαίνουν στὸ μΠΑτΣΟΚ τὸν τελευταῖον καιρό. 

Παρατηρῆστε τοὺς καυγᾶδες καὶ τὴν κούρσα γιὰ τὴν διαδοχή. 

Καταγρᾶψτε τὶς προσπάθειές του νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία, ἐς τῳ κι ὡς πρόσωπο τοῦ περιθωρίου γιὰ μερικὰ χρόνια. 

Ἐν ὁλίγοις, κάτι τοῦ ἔχουν τάξει. 

Καὶ φυσικὰ θὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ τὸ πάρῃ….»

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

Ἔ, ἀκριβῶς αὐτὸ αἰσθάνεται τὸ ἀλεξέι σήμερα. Πιστεύει πὼς θὰ προλάβη νὰ διαφύγῃ.

(Visited 154 times, 1 visits today)
One thought on “Θά ἔχουμε καί «ἐθνικές ἐκλογές»;

  1. Παραλείψατε το ότι το Τσιπρί δεν έχει και πολύ μυαλό, το έρμο. Άρα, την απάντηση-επιλογή στο του άζματος δίλημμα: “- Γιά πες μου, θες να μείνω, ή να φύγω; Γιά πες μου, πριν μας εύρει το πρωΐ!” την υπαγόρευσε (την διέταξε, ακριβέστερον) στο Τσιπρί ο “κύριος” πρέσβυς.

    (Έ, όχι και “- Ποιάς χώρας ο πρέσβυς;”!)

Leave a Reply