Χορτάσαμε «ἧττες» λόγῳ προσκυνημένων…

«Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν», βάσει τῶν ἀπόψεων τοῦ πολιτικοκομματικοῦ διῳρισμένου προσωπικοῦ τῶν τοκογλύφων. Παπανδρέου καὶ καραμανλῆς δὲν ἔχαναν εὐκαιρία νὰ τὸ δηλώνουν αὐτό… Καὶ δὲν τοὺς ἀρκοῦσε στὸ νὰ τὸ δηλώνουν, ἀλλὰ τὶς κρίσιμες ἡμέρες τοῦ θέρους τοῦ 1974 ἔπραξαν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ πράξουν, πρὸ κειμένου νὰ ἐγκαταλειφθοῦν στὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων, Τούρκων καὶ ΟΗΕδων, οἱ ἐλάχιστοι συνειδητοποιημένοι ὑπερασπιστὲς τῆς Μεγαλονήσου μας…

Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὰ Καραμανλή(δικα)

Γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε δὲ πόσο κουτορνίθια εἴμαστε, ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, ἀρκεῖ μόνον νὰ ξαναθυμηθοῦμε αὐτό:

Ἡ καφρίλα τοῦ νεο-Ἕλληνος…

Δημοκρατίας πανηγυρισμοί;1Πανηγυρίζουν τὴν πτώση τῆς χούντας στὴν ἈΘῆνα, ἐνᾦ ταύτοχρόνως οἱ Τοῦρκοι ἑνώνουν, παρελαύνοντας, τὸ προγεφύρωμά τους μὲ τὸν τουρκικὸ τομέα τῆς Λευκωσίας!

Δημοκρατίας πανηγυρισμοί;2

Δημοκρατίας πανηγυρισμοί;

Ὅμως γιὰ νὰ φθάσουμε ἐμεῖς, τὰ χαχολοπρόβατα, νὰ πανηγυρίζουμε, κάποιο δίκτυο πρακτόρων, ὁπωσδήποτε ἀνθελλήνων, ὑποστηριζόμενον ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ξεκίνησαν μίαν προπαγάνδα τέτοια, ποὺ ἐπέβαλε στὶς μάζες νὰ συμμετέχουν σὲ ἕναν ἀνισόῤῥοπο πανηγυρισμό, τὴν ὥρα ποὺ τὰ παιδιά μας, τὰ ἀδέλφια μας, οἱ σύζυγοί μας, οἱ πατεράδες μας στὴν Κύπρο σφαγιάζοντο. 

Βέβαια ὁ ῥόλος τοῦ Μακαρίου σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν εἰσβολὴ ἔχει πλέον ἀποσαφηνισθῆ καὶ ὅσοι, ἐπὶ τέλους, ἀπεφάσισαν νὰ ἀναζητήσουν τὴν ἀλήθεια, εὔκολα κατάλαβαν πὼς οἱ Τοῦρκοι δὲν ἦλθαν μόνοι τους. Ἕνας μακάριος τοὺς ἔφερε. Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι πὼς πάντα ὑπάρχουν μακάριοι γιὰ νὰ φέρουν τοὺς (κάθε λογῆς) Τούρκους μέσα στὸ κέντρο τῶν Πατρίδων μας… Πάντα ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν μακάριοι ποὺ ἀνοίγουν Κερκόπορτες. Πάντα ὑπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν, ἔως νὰ ἀλλάξῃ κάτι ὁριστικῶς, πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ μέσα στοὺς κόλπους τῶν κοινωνιῶν μας, ποὺ θὰ δροῦν, ἀνοικτὰ ἢ κρυφά, κατὰ τῶν κοινωνιῶν μας. Καί, δυστυχῶς μας, ὄταν θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, θὰ εἶναι καὶ πάλι ἀργά…

Κύπρος λοιπὸν καὶ πάλι… Κύπρος 2019. Ἕνα παλληκαρόπουλο 16 ἐτῶν κατέβασε τουρκικὴ σημαία. Ἔσπευσαν νὰ τὸ καταδικάσουν ἅπαντες οἱ πολιτικῶς ὀρθοί, μὰ πάντα ἐπίσημοι ἀντιπρόσωποι τῶν τοκογλύφων. Ἔσπευσαν νὰ τὸ τρομοκρατήσουν τὸ παιδὶ καὶ μαζύ του κάθε ἄλλο παιδὶ ποὺ θὰ τολμοῦσε στὸ μέλλον νὰ σκεφθῇ κάτι ἀνάλογον.
Καί, φυσικά, ἅπαντες οἱ συμβατοὶ μὲ τὰ μισάνθρωπα σαπρόφυτα ποὺ ἐξουσιάζουν τὸν κόσμο μας, ἔπαιξαν καὶ παίζουν τὸ σχετικὸ θέατρον τοῦ παραλόγου, πρὸ κειμένου ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι, νὰ γονατίσουν πανικόβλητοι..

Ἐπιστολὴ λοιπὸν δηλώσεως μετανοίας ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ 16χρονου:

Προεστοὶ καὶ κοτζαμπάσηδες

Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγαλύτερο κακό… Ὄχι τόσο οἱ σύγχρονοι προεστοὶ καὶ οἱ κοτζαμπάσηδες, μὰ τὰ τσιράκια τους, ποὺ ἐπὶ πλέον σήμερα, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως φροντίζουν νὰ φιμώσουν κάθε πιθανὸ ἀντίλογο. Ὅλοι μας πρέπει νὰ εἴμαστε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο: χαχολομαζάνθρωποι. Καί, τελικῶς, γιὰ νὰ μὴν διαφύγῃ κάποιος κατ’ ἐξαίρεσιν, τέτοια περιστατικὰ εἶναι «βούτυρο στὸ ψωμί τους», ἐφ΄ ὅσον δὲν θὰ τολμήσουν, μετὰ ἀπὸ τόσο κυνηγητὸ καὶ τρομοκρατία, ἄλλοι δεκαεξάχρονοι νὰ διανοηθοῦν κάτι ἀνάλογον.

Ὅμως τελικῶς ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, συνολικῶς, εὔκολα συνειδητοποιοῦμε πὼς γιὰ ὅλες τὶς ἧττες μας πάντα ὑπῆρξαν πρόθυμοι, πάρα πολλοὶ πρόθυμοι, ποὺ εἶτε θὰ ἄνοιγαν Κερκόπορτες, εἶτε θὰ ἔσπρωχναν τὰ πλήθη στὸ νὰ πανηγυρίζουν τὸν …θάνατό τους εἶτε θὰ προσκυνοῦσαν ἀνοικτὰ τοὺς δεσμῶτες μας, πάντα εἰς βάρος δικό μας καὶ ὄφελος δικό τους.

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλᾶ καὶ ἡ Ἱστορία βρίθει ἀπὸ ἐπιβεβαιώσεις τοῦ συλλογισμοῦ μου.
Ἐλάχιστες (ἐὰν ὄχι ἀνύπαρκτες), ἧττες δίχως προθύμους προσκυνημένους.
Καὶ μόνον ὅταν οἱ προσκυνημένοι, οἱ πρόθυμοι, οἱ ἐξαγορασμένοι, οἱ πράκτορες, οἱ μισάνθρωποι, οἱ ἀνθέλληνες περιορίζοντο ἢ ἐξετοπίζοντο, εἴχαμε νὰ δώσουμε ἀγῶνες ἐπὶ ἴσοις ὅροις καὶ νὰ νικήσουμε (ἢ νὰ χάσουμε), διότι πολεμήσαμε δίχως προδοσίες.

Συνεπῶς; Συνεπῶς ξέρουμε… Βέβαια ἀπὸ τὸ ξέρουμε ἔως τὸ πράττουμε ὑπάρχει μία ἀπόφασις δρόμος καί, φυσικά, μία ἐξαιρετικὰ δύσβατος κι ἀνηφορικὴ  διαδρομὴ ξεκαθαρίσματος.
Γιὰ τὴν ὤρα, πρὸ κειμένου νὰ κάνουμε (ἐπὶ  τέλους) μίαν καλὴ ἀρχή, ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς (σχεδὸν) κάθε «ἧττα» ποὺ χρεωνόμεθα ἐμεῖς, κρύβει πίσω της ἕνα ὁλόκληρο παρασκήνιο διαπλοκῆς, ἀσυδοσίας καὶ μισανθρωπισμοῦ.

Φιλονόη

Leave a Reply