Μινωϊκὴ Παντοκρατορία

Ὅταν τὰ Μινωικὰ καράβια ἀνεκάλυπταν τὸν πλανήτη, ἔπλεαν καὶ ἔφθαναν σὲ προορισμοὺς μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια! Στὸν Καναδᾶ καὶ στὶς ΗΠΑ, στὴν κεντρικὴ Ἀμερικὴ καὶ παρακάτω, ἔπλεαν στοὺς μεγάλους ποταμοὺς τῆς Ἀφρικῆς, διέσχιζαν τὸν Ἰνδικὸ καὶ ἀποίκιζαν τὴν Ἀσία!

Εὐχὴ γὶ αὐτὰ ὑπῆρχε καὶ στὸν δίσκο τῆς Φαιστοῦ, ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ ἐσωτερικὴ σπείρα καὶ ἀνοίγει ἡ περιφέρεια τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου! Ἐκεῖ ποὺ ὑπονοεῖ δηλαδή, τὸ ἄνοιγμα στὰ πέρατα τοῦ πλανήτου.

Τὰ ΚΑΡΑΒΙΑ μας, ὅταν ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ στὶς θάλασσες, ΦΩΤΙΖΕ τὰ ΚΥΡΙΕ, ΖΩΟΔΟΤΗ, ΑΙΩΝΙΕ ποὺ ὅλα τὰ βλέπεις. ΕΣΥ πού……………

Χιλιάδες χρόνια βέβαια μετά, οἱ δυτικοὶ ξαναανεκάλυψαν τὸν πλανήτη!
Μετέφεραν «πολιτισμὸ» ἐξολοθρεύοντας τοὺς ἰθαγενεῖς ὅπου τους εὕρισκαν.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply