Μᾶτ σὲ πιόνια δὲν εἶναι νίκη

Ἂν ἕνας οὐδέτερος παρατηρητὴς κατέγραφε τὶς ἀντιδράσεις γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας, καὶ δὲν ἤξερε τὸν λόγο αὐτῶν τῶν ἀντιδράσεων, θὰ θεωροῦσε ὅτι «Πρέσπες» εἶναι κάποιο νομοσχέδιο τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως στὸ ὁποῖο ἀντιτίθενται οἱ Ἕλληνες. Ἔχει ἀρχίση πλέον νὰ χάνεται ἡ μπάλα ὅσον ἀφορᾶ στὴν οὐσία τοῦ ζητήματος. Δείχνουμε σὰν παῖκτες τοῦ σκάκι ποὺ προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε ΜΑΤ τὰ «στρατιωτάκια Ἀλέξης καὶ Κούλης», δείχνοντας πλήρη ἄγνοια τῶν κανόνων τοῦ παιχνιδιοῦ, δηλαδὴ ὅτι νίκη εἶναι τὸ ΜΑΤ στὸν βασιλιά, ὄχι στὰ στρατιωτάκια!!!

Ἂς ξαναδοῦμε ὅλη τὴν σκακιέρα.
Τί εἶναι τό Σκοπιανὸ ζήτημα;;;
Τὸ Σκοπιανὸ δὲν εἶναι νομοσχέδιο τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ τὸ κορυφαῖο γεωπολιτικὸ παίγνιο τοῦ βαθέως Δυτικοῦ συστήματος στὰ Βαλκάνια – μακρὰν σημαντικότερό του Κοσσόβου – καὶ προωθεῖται σταθερὰ καὶ μὲ σχέδιο ἐπὶ τριάντα (30) χρόνια!!! (Ἂν ὄχι ἀπὸ τὶς 27.10.1912 !!!) Οἱ κινοῦντες τὰ νήματα ἀπὸ τὸ παρασκήνιο ὡς μαῦρα ἄλογα, ἀξιωματικοὶ καὶ πύργοι στὴν σκακιέρα (Σόρος κλπ), ἔχουν ἐπενδύση ἀμύθητα ποσὰ γιὰ πολιτικὴ ἐπιῤῥοή, νάρκωση καὶ καταστολὴ τῆς κοινῆς γνώμης, ἐξαγορὰ πολιτικῶν, πανεπιστημιακῶν καὶ ΜΜΕ, ὥστε ἡ ἐπίτευξις τοῦ στόχου τους, δηλαδὴ ἡ ᾖττα ἠμῶν τῶν «λευκῶν», νὰ ἐπέλθῃ εὔκολα μὲ μία ὑπογραφὴ τῶν προθύμων μαύρων πολιτικῶν πιονιῶν τοὺς Τσίπρα – Ζάεφ.

Ποιὲς δυνάμεις ἀπεφάσισαν τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; (ἢ ποιοὶ ἔχουν τὸν ῥόλο τοῦ μαύρου βασιλέως;;;):

  1. Εἶναι τὸ βαθὺ Ἀμερικανικὸ κράτος (σήμερα ὄχι ἀπολύτως ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὸν Τρὰμπ)
  2. Ἡ Γερμανία (ὡς κυβέρνησις καὶ βιομηχανικὸ κεφάλαιο)

Αὐτοὶ ἀποφασίζουν τί γίνεται, τί ὑπογράφεται, τί ἀκυρώνεται ἀπὸ τὰ «στρατιωτάκια»!!
Οἱ «πρωθυπουργοὶ» Τσίπρας, Ζάεφ, Κούλης εἶναι ἁπλὰ πιόνια, ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν ἀποφάσεων τῶν βασιλέων. Πόσο μᾶλλον στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα ποὺ μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας στοὺς δανειστές, ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι ἐντολοδόχος ξένων, κάτι ἐπισήμως κατοχυρωμένο στὴν διεθνῆ συμφωνία τῶν μνημονίων.

Ἂς ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι στὴν παρτίδα μᾶς κλέβουν, ἀφοῦ οἱ μαῦροι βασιλεῖς ὅσα «στρατιωτάκια» καὶ νὰ τοὺς κάψουμε, βγάζουν ἀπὸ τὴν ἀποθήκη νέα. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἄνεσις μὲ τὴν ὁποία ἀντικατέστησαν τὸ καμένο πιόνι «Τσίπρας» μὲ τὸ φρέσκο πιόνι «Κούλης». Καὶ ὅταν θὰ φθαρῆ καὶ τὸ «Κούλης» θὰ ῥίξουν στὴν σκακιέρα τὸ πιόνι «Γιάνης» ἢ ὅποιο θὰ ἔχουν στὸκ γιὰ σερβίρισμα.

Χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ὁποιαδήποτε στρατηγική, ὅλος ὁ ἀγὼν περὶ Μακεδονικοῦ μέχρι σήμερα ἦταν, καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι μία προσπάθεια πολιτικῆς φθορᾶς στὰ ἀναλώσιμα «μαῦρα πιόνια», ἀπὸ τὰ ὁποία ἀπαιτοῦμε νὰ ἐνεργήσουν ὡς βασιλεῖς (δηλαδὴ ὡς ἔχοντες τὴν ἐξουσία νὰ ἀποφασίζουν) καὶ νὰ ἀκυρώσουν αὐτὰ ποὺ οἱ πραγματικοὶ βασιλεῖς ἀπεφάσισαν καὶ ποὺ τὰ ἴδια τὰ στρατιωτάκια ὑπέγραψαν, καὶ σέβονται!!.

Συμπέρασμα: Μήπως δέν ξέρουμε σκάκι;;;

Σὲ αὐτὴν τὴν ὑπερτάτη Ἐθνικὴ μάχη ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα ἐκρύφθησαν, τῶν αὐτὸ-ἀποκαλουμένων «πατριωτικῶν» συμπεριλαμβανομένων, ἀφήνοντας πολιτιστικοὺς συλλόγους νὰ βγάλουν τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα. Εἶναι πρὸς τιμὴν τῶν Θεσσαλονικέων πατριωτῶν περὶ τὸν Ὀθωνα Ἰακωβίδη ποὺ ὀργάνωσαν τὸ πρῶτο συλλαλητήριο στὴν Θεσσαλονίκη ποὺ κινητοποίησε κάπου 1.000.000 Ἕλληνες. Ὅπως ὀρθότατα ὀργανώθηκε ἀπὸ τὶς Μακεδονικὲς τὸ δεύτερο στὴν Ἀθήνα μὲ τὰ 2.000.000 Ἑλλήνων!! παρὰ τὶς ποσότητες τῶν χημικῶν της ἀριστερᾶς, ποὺ ἀπὸ νωρὶς ἐρίφθησαν, πρὸ κειμένου νὰ ἀποτρέψουν κόσμο νὰ πλησιάσῃ, ὅπως διεπίστωσα καὶ ὁ ἴδιος.

Ἡ συγκέντρωσις αὐτὴ ἦταν ἕνα ἐπίτευγμα τῶν Ἑλλήνων. Ἔφερε τo 20% τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἑλλήνων σὲ μία πλατεία καὶ τοὺς γύρω δρόμους!!! Ἂν ὑπολογίσῃ κάποιος καὶ ὅσους ἀδυνατοῦσαν νὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ λόγους ἡλικίας, ὑγείας, οἰκονομικοὺς ἐν μέσῳ μνημονίων, ἐπαγγελματικοῦ καθήκοντος, ἢ διότι εἶναι κάτοικοι ἐξωτερικοῦ, τότε τὸ συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν ἦταν τὸ πλέρον ζωντανὸ Δημοψήφισμα, μία πηγαία ἔκφρασις τῆς λαϊκῆς βουλήσεως ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας. Ἀπέδειξε ἕναν βαθμὸ λαϊκῆς συσπειρώσεως, ποὺ εἶναι σὰν νὰ ἔκαναν οἱ Ἀμερικανοὶ συλλαλητήριο μὲ 60.000.000 κόσμο !!! ἢ οἱ Κινέζοι μὲ 200.000.000!!! Νὰ θυμήσουμε ὅτι στὴν ἴδια πλατεία ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὄντας κυβερνὸν κόμμα ἔκανε κεντρικὴ προεκλογικὴ συγκέντρωση μὲ 10.000 ἄτομα!!! Γιὰ ὅσους μποροῦν νὰ ἀντιλαμβάνονται πολιτικὰ μεγέθη τὰ 2.000.000 Ἑλλήνων εἶναι τρομερὴ πολιτικὴ ἰσχύς!!!

Ὅμως στὰ πλαίσια μίας στρατηγικῆς πρὸς τὴν νίκη, δὲν χρησιμοποιεῖς αὐτὴ τὴν πολιτικὴ ἰσχὺ ὡς ἁπλῆ ἀπειλὴ πολιτικῆς φθορᾶς τοῦ πιονιοῦ «Τσίπρας». Ἐὰν αὐτὸ κάνῃς – καὶ οἱ «πολιτιστικοὶ ἡγήτορες» αὐτὸ βλακωδῶς ἔκαναν – τότε ἔχεις ἀποδειχθῆ κατώτερος τῶν ἱστορικῶν στιγμῶν μὴ ἀντιλαμβανόμενος τί ἰσχύος πολιτικὰ πυρομαχικὰ ἔβαλε ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στὰ κανόνια σου.

Ἀδέλφια,
μὲ συγκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια μόνον, δὲν κερδίζει μάχες οὔτε ἐργατικὸ σωματεῖο. Αὐτὰ εἶναι μόνο ἐπίδειξις ἰσχύος, καὶ ὡς τέτοια πρέπει νὰ γίνονται. Ἀλλὰ μέχρι ἐκεῖ. Ὄχι μὲ τὴν ψευδαίσθηση νικηφόρου ἐργαλείου. Ἀκόμη καὶ γιὰ ἐργατικὸ σωματεῖο τὴν νίκη του δὲν τὴν φέρνει ἡ συγκέντρωσις, ἀλλὰ ἡ ἀπεργία !!! Γιατί;;; Διότι μόνο ἡ ἀπεργία ἐπιφέρει κόστος στὸν ἐργοδότη!!! Καὶ αὐτὸς ὅταν δῇ ὅτι ἡ ζημία ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν ἀπεργία εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ τὰ κέρδη τῆς ἀρνήσεως τῶν αὐξήσεων, τότε ἀποδέχεται τὶς αὐξήσεις διότι τὸν συμφέρουν, ὡς τὸ λιγότερο κακὸ γὶ αὐτόν.

Πρὶν τὴν ἀπεργία τὸ ἐὰν οἱ ἐργάτες διεμαρτύροντο σὲ ἕναν τοπικὸ ἀτζέντη του οὐδόλως τὸν ἀπασχολεῖ ἢ τοῦ ἀλλάζει τὶς ἀποφάσεις του. Τὸ πολὺ πολὺ νὰ ἀλλάξῃ ἀτζέντη γιὰ νὰ παραμυθιάσῃ κάποιους ἐργάτες. Οὐρὰ περιμένουν οἱ ὑποψήφιοι ἀτζέντηδες.

Ἑπομένως ἡ συγκέντρωσις τῶν Ἀθηνῶν ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ἐπίδειξις ἰσχύος πρὸς τοὺς βασιλεῖς, ὄχι πρὸς τὰ πιόνια!!! Καὶ πρὶν προλάβουν κάποιες πρεσβεῖες βασιλέων νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὸ μήνυμα τῶν Ἀθηνῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς σταλῇ τὸ ἑπόμενο μήνυμα μὲ μία …εὐφυῆ ἐπιλογὴ διεθνῶν συνομιλητῶν τῆς ἡγεσίας τοῦ Πατριωτικοῦ κινήματος!!!

Νὰ ἀρχίσουν νὰ αἰσθάνονται οἱ βασιλεῖς ὅτι οἱ Πρέσπες τοὺς ἐπιφέρουν κόστος, καὶ κάτι ἀκόμη πιὸ ἐφιαλτικὸ γὶ αὐτούς, φόβο γιὰ ἀνεξέλεγκτες γιὰ αὐτοὺς ἐξελίξεις καὶ στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὥρα ποὺ ἤδη ἡ Τουρκία εἶναι μὲ τὸ ἕνα πόδι ἔξω ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, καὶ οἱ Βασιλεῖς τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν…

Ἡ στρέψις τῆς συγκεντρώσεως τῶν Ἀθηνῶν μόνον κατὰ τοῦ πιονιοῦ «Τσίπρας» ἦταν βούτυρο στὸ ψωμὶ τῶν βασιλέων. Πέραν τοῦ ὅτι ἔβγαζε τοὺς ἰδίους ἀπὸ τὸ κάδρο, ἐπιπλέον βοηθοῦσε τὴν ἐκλογικὴ προώθηση τοῦ πιονιοῦ τους «Κούλης»!!! Ἡ ἀντίθεσις τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν προδότη Τσίπρα ἐκ τῶν πραγμάτων τὸν ἔστελνε στὸν Κούλη ὡς ἡ πιὸ ἀσφαλὴς ἐπιλογὴ «ὁ ὁποῖος ἴσως νὰ κάνῃ κάτι», ἀφοῦ ὁ Ἕλλην δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐλπίσῃ κάτι ἀπὸ πιόνια ἐπιπέδου Λεβέντη, Φωφῶς κλπ

************

Κατ’ ἐμὲ ἡ συγκέντρωσις τῶν Ἀθηνῶν ἦταν τὸ κομβικὸ σημεῖο ὅλου του ἀγῶνος.

*************

Μὲ στοιχειώδη πολιτικὴ ἀνάλυση ἦταν προφανὲς ὅτι τὸ Πατριωτικὸ κίνημα γιὰ νὰ μὴν βγάλῃ ἀπὸ τὴν στόχευσή του τοὺς βασιλεῖς καὶ γιὰ νὰ μὴν βοηθήσῃ ὡς «χρήσιμος ἠλίθιος» τὴν ἀλλαγὴ βάρδιας τῶν πιονιῶν τους, ὄφειλε τὸ ἴδιο νὰ ἀποτελέσῃ πολιτικὴ λύση τῆς χώρας!!! Δηλαδὴ ἔπρεπε ἀμέσως νὰ μετασχηματισθῇ σὲ ἕνα εὐρύτατο πατριωτικὸ μέτωπο ποὺ θὰ ἀγκαλίαζε ὅλους τοὺς Ἕλληνες, καὶ θὰ συνέδεε τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Μακεδονία μὲ ἕναν εὐρύτερο καὶ ἀναγκαῖο Ἐθνικὸ-Ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς νέας ξένης καὶ δὴ Γερμανικῆς ἀποικιοκρατίας στὴν χώρα.

Μὲ ἐξαίρεση κάτι Γερμανόδουλα εὐρωλιγούρια δὲν ὑπάρχει Ἕλλην ποὺ δὲν θὰ τὸν ἐνέπνεε ἕνας ἀγὼν γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ὑπερηφάνια του, γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν του, γιὰ νὰ μὴν ντρέπεται νὰ ἀντικρύζῃ τοὺς προγόνους του στὸ κάδρο. Αὐτὸ τὸ Πατριωτικὸ Μέτωπο ὡς γέννημα τῆς ἱστορίας θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσῃ σὲ πρωτόγνωρες ἰδεολογικὲς συνθέσεις πέρα κι ἐπάνω ἀπὸ δεξιὰ κι ἀριστερά, διεμβολίζοντας ἐκλογικὰ ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα σὲ ἐλάχιστο χρόνο. Ναὶ ἀκόμη καὶ σὲ 6 μῆνες!!!. Ἡ σάρωσις τοῦ σάπιου πολιτικοῦ συστήματος καὶ οἱ ἔστω καὶ ἐλαφρὲς …γεωπολιτικὲς μετακινήσεις τοῦ νέου Πατριωτικοῦ Κινήματος θὰ ἔδιδαν τὴν «χαρὰ» στοὺς βασιλεῖς νὰ νοιώσουν τὴν φωτιὰ στὰ μπατζάκια τους, τὸ ἀπρόβλεπτο δυσβάστακτο κόστος. Ἐὰν ἀκόμη κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θὰ εἶχαν ἀμφιβολίες, τότε μία νέα Πατριωτικὴ κυβέρνησις θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ τοὺς στείλῃ κάποια ἔμπρακτα μηνύματα, σὸκ γιὰ αὐτούς. Οἱ ῥευστότης τοῦ διεθνοῦς σκηνικοῦ προσφέρεται γιὰ ἐκπλήξεις…

Ἔτσι οἱ Πρέσπες πρὸ πολλοῦ θὰ φαίνονταν ἀσήμαντες στὴν ζυγαριὰ τῶν συμφερόντων τους. Τότε, ἐὰν ὄχι καὶ πολὺ νωρίτερα, οἱ ἴδιοι θὰ κινοῦσαν ἄρον ἄρον διαδικασίες ἀκυρώσεως τῶν Πρεσπῶν, διότι αὐτὸ θὰ τοὺς συνέφερε. Πιθανότατα μάλιστα ἡ ἀκύρωσις θὰ ἦταν καιρὸς νὰ συνοδευθῇ καὶ μὲ ἀποφάσεις γιὰ τὴν διάλυση αὐτοῦ του κρατιδίου – παρῳδία. Καὶ αὐτὸ θὰ ἦταν ἡ Νίκης!!!

Ὅμως οἱ «πολιτιστικὲς ἡγεσίες» τοῦ ἀγῶνος ἦσαν ἀνίκανες νὰ χειρισθοῦν τέτοιας κρισιμότητος Ἐθνικὸ ζήτημα, καὶ νὰ κάνουν τέτοιους πολιτικοὺς χειρισμούς. Δὲν εἶχαν οὔτε τὸ προφίλ, καὶ ἴσως οὔτε τὴν βούληση νὰ σπάσουν αὐγὰ μὲ τοὺς βασιλεῖς….

Δὲν εἶχαν οὔτε στρατηγικὴ ὅποτε αὐτοσχεδίαζαν, καὶ πάντα σὲ ἕνα στενὸ κύκλο «κολλητῶν» καὶ «δικῶν μας» ὅπως κατάλαβα. Οἱ κινήσεις τους δὲν εἶχαν τὰ χαρακτηριστικὰ ἀνοίγματος καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τοὺς φορεῖς του.

Ἔτσι ὁδήγησαν τὸν ἀγῶνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ ἧττα ἀφοῦ οἱ βασιλεῖς οὐδέποτε ἐνοίωσαν κόστος!!! Ἔκτοτε ἄφησαν 6 μῆνες χωρὶς νὰ κάνουν κάτι τὸ οὐσιαστικό, τὸ κίνημα ξεφούσκωσε, καὶ ἕνα μέρος τοῦ κρέμασε τὶς ἐλπίδες του στὸ πιόνι «Κούλης», σὲ ἐκλογὲς ὅπου τὸ Πατριωτικὸ κίνημα τῶν συλλαλητηρίων ἦταν ἐκκωφαντικὰ ἀπόν. Ἀντὶ τὸ ἴδιο τὸ τεράστιο πατριωτικὸ κίνημα νὰ κεφαλαιοποιήσῃ πολιτικὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ μετασχηματιζόμενο σὲ κάτι πολιτικὰ σαρωτικό, ὁ ἀγὼν κεφαλαιοποιήθηκε ἀπὸ «ἀγωνιστὲς» γιὰ τὴν δημιουργία τῶν πολιτικῶν περιπτέρων τους, ποὺ φυσικὰ ἐξαερώθησαν ἐκλογικά.

Ἔκτοτε οἱ «ἡγήτορες» μοῦ δίδουν τὴν αἴσθηση βαριεστημένων δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ κάνουν ἀγγαρεία, χωρὶς ὁποιανδήποτε φαντασία, πάθος, διορατικότητα καὶ στρατηγική. Τώρα ἀφοῦ ἔστειλαν τὸν κόσμο σπίτι του, προτείνουν ὡς λύση τοὺς μακροχρονίους δικαστικοὺς ἀγῶνες σὲ Ἑλληνικὰ καὶ Διεθνῆ δικαστήρια γιὰ τὴν ἀκύρωση τῶν Πρεσπῶν. Δὲν εἶμαι ἐνάντια σὲ αὐτό. Εἶμαι ἐνάντια στὸ νὰ γίνει μόνον αὐτό, ἢ κυρίως αὐτό. Οἱ νομικοί, ὅπως ὁ ἐξαίρετος συνταγματολόγος καθηγητὴς Κασιμάτης, αὐτὰ ποὺ λὲν εἶναι μὲν ὀρθὰ μὲ βάση τὴν ἐπιστήμη τους, ἀλλὰ ἡ ἐπιστήμη τους δὲν λειτουργεῖ ἐν κενῷ. Κάτι ποὺ ἀκούγεται νομικὰ ὀρθὸ ὅταν προβληθῇ μέσα στὸ εὐρύτερο κάδρο τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ ἀποδεικνύεται πολιτικὰ αὐτοκτονικό.

  1. Οἱ νομικοὶ ἀγῶνες παρὰ τὸ τί λέγεται δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι θὰ ἔχουν τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Τὰ διεθνῆ δικαστήρια δὲν εἶναι ἀκριβῶς «δικαστήρια» ὅπως νομίζεται. Οἱ ἀποφάσεις τοὺς λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν καὶ πολιτικοὺς παράγοντες. Ὅταν μετὰ ἀπὸ χρόνια προκύψῃ κάποια ἀπόφασις διεθνοῦς δικαστηρίου τὰ Σκόπια θὰ εἶναι μέλος τοῦ ΟΗΕ, τοῦ ΝΑΤΟ, ἴσως καὶ τῆς ΕΕ. Πῶς ἕνα Διεθνὲς Δικαστήριο παίρνει πίσω τὸ ὄνομα μίας τέτοιας χώρας καὶ ποιὲς διεθνεῖς ἐπιπλοκὲς δημιουργεῖ μία τέτοια ἀπόφασις;; Αὐτὰ θὰ βαρύνουν στὴν κρίση τῶν διεθνῶν δικαστῶν καὶ πιθανὸν τὸ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν εἶναι τὸ γιὰ ἐμᾶς ἐπιθυμητό.
  2. Ἐὰν ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ τὴν νομικὴ ὁδὸ κρεμᾶμε τὴν μοίρα τῆς Μακεδονίας στὴν ἀπόφαση κάποιου Διεθνοῦς Δικαστηρίου, ἀφοῦ δὲν θὰ ἔχουμε κάνει κάτι ἄλλο σὲ ὅλους τους ἄλλους τομεῖς. Αὐτὸ εἶναι λίαν ἐπικίνδυνο ἀφοῦ παίζουμε τὴν Μακεδονία σὲ μία μελλοντικὴ ζαριὰ καὶ στὴν ὁποία δὲν ἐλέγχουμε τίποτα. Σᾶς ἀκούγετε αὐτὸ ὡς σωτηρία τῆς Μακεδονίας;;;
  3. Οἱ πολὺ μακροχρόνιες λύσεις δὲν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον μας ἀφοῦ ὅπως παρατηρεῖται ἡ ἄλλη πλευρὰ τρέχει τὸ project ταχύτατα προσπαθῶντας νὰ δημιουργήσῃ τετελεσμένες καταστάσεις ἀκόμη καὶ στὸ ἐσωτερικό της χώρας. Δείχνουν νὰ ἔχουν σαφῆ στρατηγική, μὲ ἐπιτελεῖο ποὺ κινεῖ τὰ νήματα καὶ τὰ πιόνια του στὴν σκακιέρα γρήγορα καὶ εὔστοχα. Ἐμεῖς τί ἀντίστοιχο ἔχουμε;;;; Τὰ 2-3 πρόσωπα μὲ τοὺς χειροκροτητές τους;;;

Στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς καθόλου πειστικῆς νομικῆς λύσεως ἔρχονται οἱ «ἀγωνιστὲς» οἱ βιώνοντες τὴν πολιτικὴ τοὺς ἐφηβεία μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτὸ σὲ φανατισμό, ἄγνοια, καὶ ἀπολυτότητα τοῦ νεοφωτίστου. Ὀργανώνουν «ὅτι τοῦ φανῇ τοῦ Λωλοστεφανῆ» βαπτίζοντας αὐτὸ «ἀγῶνα γιὰ τὴν Μακεδονία».

Ὅταν ἔχεις ἐπιτύχη συλλαλητήριο 1.000.000 κόσμου στὴν Θεσσαλονίκη δὲν τὸ καῖς!!! Τὸ διαφυλάττεις ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ τὸ ἀξιοποιεῖς παραπέρα στὸν ἀγώνα σου (ἂν ξέρῃις τί πρέπει νὰ κάνῃς παραπέρα). Δὲν τὸ καῖς ἀντικαθιστῶντας τὸ στὴν μνήμη τοῦ λαοῦ, τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν ξένων μὲ μία συγκέντρωση – παρωδία 500 ἀτόμων ποὺ χορεύουν καλαματιανά!!!
Πολὺ μυαλὸ θέλει;;;

Ἡ ὅποια σύγκρισίς του μὲ τὸ πρῶτο στέλνει ἀποκαρδιωτικὰ μηνύματα, καὶ κάνει ὅλα τὰ μαῦρα πιόνια νὰ χαμογελοῦν εὐτυχισμένα. Οἱ δὲ βασιλεῖς δὲν ἔχουν κάποιον λόγο νὰ ἀκυρώσουν κάτι. Ἡ ζημιὰ ποὺ προεκάλεσαν οἱ ἐθνο-φιρφιρίκοι μὲ αὐτὴν τὴν συγκέντρωση-παρῳδία εἶναι μεγάλη. Καὶ δυστυχῶς ἀμέσως πῆραν τὴν σκυτάλη κάτι ἐθνο-κόμματα ποὺ κάνουν συνελεύσεις σὲ ἀσανσέρ, καὶ ὀργανώνουν συγκέντρωση στὴν Ἀθήνα!!!

Πλέον βάσιμα ἀναρωτιέμαι ἐὰν αὐτὰ εἶναι συμπτώσεις ἢ εἴμαστε ἐμπρὸς σὲ ἕνα σχέδιο, μὲ ἐκτελεστικὸ βραχίονα προβοκάτορες, ποὺ παρασύρουν καὶ ἁγνοὺς ἀλλὰ ἀγαθοὺς πατριῶτες, γιὰ νὰ ἀπαξιωθοῦν καὶ τὰ δύο κορυφαία συλλαλητήρια καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν στὰ ΜΜΕ ἀπὸ παρῳδίες γραφικῶν. Αὐτὲς πλέον ὄχι μόνο δὲν ἀπειλοῦν σὲ κάτι τοὺς ἀποφασίζοντες βασιλεῖς, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὰ πιόνια τους.

Οἱ εἰκόνες ἀπὸ αὐτὲς θὰ ἐνισχύσουν τὸ πιόνι «Κούλης» νὰ μὴν ἀλλάξῃ ἐλάχιστο (λὲς καὶ θὰ μποροῦσε) ἀφοῦ οἱ κάμερες θὰ ἔχουν ἀποδείξεις ὅτι τὸ θέμα δὲν ἀπασχολεῖ πλέον τοὺς Ἕλληνες. Στὰ σοβαρὰ οἱ ἐθνο-φιρφιρίκοι αὐτὰ τὰ θεωροῦν ἀγώνα σωτηρίας τῆς Μακεδονίας.!! Ἴσως τελικῶς τὴν Μακεδονία θὰ χρειασθῇ νὰ τὴν σώσουν κατ΄  ἀρχὰς ψυχίατροι.

Συμπέρασμα

  • Ἡ ἀδρανοποίησις τῶν Μακεδονικῶν ὀργανώσεων ἀναμένοντας κάποιαν δίκη μετὰ ἀπὸ μῆνες καὶ χρόνια,
  • μῆ πειστικότης τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ ὅσον ἀφορᾶ στὸ τελικὸ πρακτικὸ ἀποτέλεσμα
  • Ἡ διάθεσις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ ἀντισταθῇ ὅσο εἶναι καιρὸς γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν μὴ ἀναστρέψιμα ἀποτελέσματα

Δείχνουν ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ πολιτικὸ κενὸ ἡγεσίας τοῦ ἀγῶνος. Αὐτὸ ὅσο δὲν καλύπτεται ἀπὸ κάτι σοβαρό, ἀξιόπιστο, καὶ κυρίως ἀποτελεσματικό, (ποὺ γιὰ νὰ εἶναι τέτοιο θὰ πρέπη νὰ βλέπῃ ὅλη τὴν σκακιέρα), θὰ γίνονται προσπάθειες τὸ κενὸ νὰ καλυφθῇ ἀπὸ γραφικὲς ἐθνο-ὁμαδοῦλες ποὺ θὰ πυροβολοῦν στὸν γάμο τοῦ καραγκιόζη, σὲ ἕναν «ἀγῶνα» χωρὶς καμμία κλιμάκωση, στρατηγικὴ καὶ ἄρα καὶ χωρὶς ἐλπίδα ΝΙΚΗΣ.

Χατζηκρυστάλλης Τᾶσος

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply