Δὲν εἶναι (σκέτα) θρασύτατα σοσιαλΗστρικὰ …κατάλοιπα!!!

Εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο… Εἶναι μία κατάστασις ποὺ ἐπικρατεῖ ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, ἡ ὁποία ἀνακυκλώνεται πατῶντας ἐπάνω στὴν παραποίησιν καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἐννοιῶν μὰ καὶ τῶν ὀνομάτων, πρὸ κειμένου νὰ διαιωνίζεται εἰς τὸ ἀπυρόβλητον, τὸ μόνιμον καὶ διαρκὲς ἔγκλημα εἰς βάρος μας. Φυσικὰ ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα ἐπιτυγχάνουν τελικῶς νὰ παραμένουν διαρκῶς μέσα στὰ γεγονότα καὶ στὶς ἐξελίξεις. 

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ λοιπόν…

…ποὺ ἐξενεύρισε μεγάλην μερίδα συμπολιτῶν μας, μαζὺ μὲ μερικὲς ἄλλες, ἀνάλογες, ποὺ εἴδαμε νὰ κυκλοφοροῦν τὶς τελευταίες ἡμέρες, δὲν ἀποτυπώνει μίαν ἀκόμη θρασυτάτη ἐκδοχὴ τῆς σοσιαλιστικῆς (ἤ, ὀρθότερα, σοσιαληστρικῆς) ἀριστερᾶς τῶν ἀμερικανοδούλων τροτσκιστῶν, ποὺ ἐδῶ καὶ 4,5 δεκαετίες βασιλεύουν στὴν χώρα μας… Ὄχι, λυπᾶμαι… Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἀναγνώσεως ἐνᾦ ἀποκρύπτει τὶς δεύτερες ἀναγνώσεις, ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως ἔχουν ἀνακοινωθῆ ἐπισήμως ἐδῶ καὶ καιρό.

Δὲν λέω…
Τεραστία ἡ ἀντιδικία καὶ ἡλίου φαεινότερον τὸ σχῆμα τῆς καθάρσεως, διὰ μέσου της δικαιοσύνης.

Μόνον ἐγώ νοιώθω μ@λάκας;
Ὅλες οἱ γνῶμες εὐπρόσδεκτες.

Γ.Λ.

Ἡ ἀλήθεια, γιὰ νὰ μάθουμε ἐπὶ τέλους νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, εἶναι ἡ ἐξῆς: τὸ πλιάτσικο, μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα, ἡ ἀνομία, ἡ ἀσυλία τῶν ἐμπλεκομένων μὲ μεγάλες λεηλασίες, τὰ ἐγκλήματα κατὰ τοῦ Ἔθνους μὰ ἀκόμη καὶ οἱ ἐθνικὲς προδοσίες, ὅπως φυσικὰ γενικῶς ὁποιοδήποτε ἔγκλημα ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν τοκογλυφικὴ μαφία, ἡ ὁποία στὴν πραγματικότητα ἐλέγχει τὴν χώρα, παραγράφεται ἐν τῇ γενέσει του.
Ἡ ἐν τῇ γενέσει παραγραφὴ τοῦ κάθε ἐγκλήματος εἶναι κανὼν ἀδιαπραγμάτευτος καὶ εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀποτυπώνεται στὶς παραπάνω εἰκόνες.

Ἡ δούραινα, γιὰ παράδειγμα, παρὰ τοὺς ἀμετρήτους νεκροὺς ποὺ …«τῆς ἔτυχαν στὴν βάρδια της», ἐξακολουθεῖ καὶ κυκλοφορεῖ ἀνενόχλητη κι ἐλευθέρα. Δὲν θὰ τὴν πειράξη κάποιος καὶ ὅλα τὰ ἐγκληματικά της λάθη, ὅλες τὶς ἀβλεψίες, ὅλην τὴν ἀνικανότητα, ὅλην τὴν προχειρότητα, ὅλες τὶς μεροληψίες καὶ ὅλες τὶς ἁρπακτές της εἶναι πράξεις ποὺ ἔχουν ἔνοχο ὁποιονδήποτε ἄλλον, πλὴ αὐτῆς. Ὅλα αὐτά, μαζὺ μὲ ἄλλα τόσα, ἐπιῤῥίπτονται μόνον στὴν …«κλιματικὴ ἀλλαγή».

Τὸ ἀλεξέι ἐπίσης, καθὼς καὶ ἡ λοιπὴ συμμορία, τῆς ὁποίας φαίνεται ὡς ἐπὶ κεφαλῆς, παρὰ τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία, παρὰ τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, παρὰ τὶς ἀνθελληνικές του πράξεις κι ἀποφάσεις, παρὰ τὴν ἐπιθετικότητά του κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δὲν ἐνοχλεῖται καὶ δὲν θίγεται, μὰ οὔτε καὶ κινδυνεύει ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἀπειλή. Εἶναι «μέσα στὰ κόλπα» καὶ ἔχει ἤδη λάβη ῥόλο ἀντιπολιτεύσεως. Ὄχι διότι φυσικὰ στὶς ἐκλογὲς τὸν ἐψήφισαν, ἀλλὰ διότι, ἀκόμη, οἱ τοκογλῦφοι τὸν χρειάζονται, γιὰ νὰ παίξῃ στὶς τελευταῖες πράξεις τῆς παραστάσεως.

Ἐν ὀλίγοις… Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὶς παραπάνω εἰκόνες εἶναι ἡ συνέχεια καὶ ἡ συνέπεια τῆς Ληστρικῆς συμμορίας ποὺ λυμαίνεται τὴν χώρα ἐδῶ καὶ περίπου δύο αἰῶνες, ἐλέῳ τοκογλύφων. Μὴ στέκεσθε στὰ ὀνόματα (προσώπων καὶ κομμάτων) ἢ στὰ πολιτεύματα (δικτατορίες, δημοκρατίες, βασιλείες). Εἶναι ἐπουσιώδη αὐτά. Τὰ οὐσιώδη εἶναι τὸ ποιὸς …πληρώνει τὸ μάρμαρο. Καὶ τὸ …μάρμαρο τὸ πληρώνει μονίμως ὁ χαχόλος (δῆλα δὴ ἐμεῖς!!!), ἐνᾦ ὅλοι αὐτοὶ πηγαινοέρχονται ὡς «ἐθνοσωτῆρες» κάθε ἐκδοχῆς κι ἀπόψεως, πρὸ κειμένου νὰ καλύπτουν ὅλες τὶς …ἀπόψεις τῶν πλανεμένων ψηφοφόρων τους.

Καί, φυσικά, εἰδικῶς λόγῳ τῆς ἡμέρας (ἐπέτειος Πολυτεχνείου μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…) βγῆκε ὅλο τὸ σκυλολόι ἀπὸ τὶς τροῦπες του γιὰ νὰ δηλώσῃ, μὲ τὴν φυσική του παρουσία, πὼς ἀκόμη δὲν …«ἐσφύριξε ὁ διαιτητὴς τὴν λῆξιν»….
Ἤ, ἄλλως, πὼς ἀκόμη ἔχουμε (δυστυχῶς μας!!!) νὰ ζήσουμε μεγαλύτερες συμφορὲς ἀπὸ ὅσες ἤδη ἔχουμε βιώση… 

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν εἶναι (σκέτα) θρασύτατα σοσιαλΗστρικὰ …κατάλοιπα!!!

  1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ, ρὲ Φιλονόη! Τὸ πρόβλημά μας αὐτὴν τοὐλάχιστον τὴν ὥρα, ἑστιάζεται στὴν ἀτιμωρησία τους (ποὺ ἐξελίσσεται τελικῶς σὲ ἀσυδοσία).

Leave a Reply