Ἐγὼ δὲν φταίω… Εἶμαι ἀθῴα!!! (ἐπανάληψις)

φωτογραφία

Ἐγὼ δὲν φταίω γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα μου.
Δὲν ἔκλεψα… Δὲν ἔκρυψα κάτι ἀπὸ τὸ δημόσιο… Δὲν εἶπα ψέμματα…
Στὶς ἐκλογὲς ὅμως πάντα ἐψήφιζα…
Κι ἔτσι δὲν φταίω… Ἐγὼ ἐψήφιζα πάντα τοὺ καλούς… Ποτὲ τοὺς κακούς… Γιὰ ἐτοῦτο καὶ δὲν φταίω…
Εἶμαι ἀθῴα σᾶς λέω… Πῶς πρέπει νά σᾶς τό πῶ γιά νά τό καταλάβετε;  

Ἔτσι δέν εἶναι; Ἔτσι δέν σκεπτόμεθα ὅλοι μας; Ἔτσι δέν αἰσθανόμεθα;;;

ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!

Ναί, δὲν ἔκλεψα… Δὲν εἶπα ψέμματα… Δὲν ἀπέκρυψα εἰσοδήματα…
Ἔ καί; Τί μέ αὐτό;
Δέν ἐψήφισα; Δέν ἐπίστευσα; Δέν ἤλπισα;

Θὰ πεταχθοῦν κάποιοι καὶ θὰ ἰσχυρισθοῦν πὼς αὐτοὶ δὲν ἐψήφισαν ΝΔούλα, μΠΑτΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ, τΣΥΡΙΖΑ, Χρυσῆ Αὐγή, βελόπουλο…
Χὰ χὰ χά… Καὶ πιστεύουν πὼς εἶναι ἀθῷοι… Χά….

Δυστυχῶς γιὰ ὅλους μας, θέλουμε δὲν θέλουμε, ἡ πραγματικότης εἶναι ἐκεῖ καὶ μᾶς διαψεύδει.
Ἴσως νὰ μὴν ψηφίσαμε κάποιον ἀπὸ τοὺς παραπάνω, ἀλλὰ ψηφίσαμε.
Εἶναι ἔτσι δομημένη ἡ κοινωνία μας καὶ τὸ σύστημα ποὺ ὑπηρετεῖ κι ἐξυπηρετεῖ, ποὺ ἐὰν δὲν ψηφίσουμε δὲν θὰ εἴμαστε συνεργοί, λὲν κάποιοι.
Ἀλλὰ κι ἐδῶ εἶναι παγίδα.
Διότι πρέπει νὰ ψηφίσουμε! Σκέτο! Ἐὰν δὲν ψηφίσουμε γινόμαστε συνεργοὶ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη.
Ἐὰν πάλι ψηφίσουμε εἴμαστε κανονικότατοι συνεργοί….
 Ἐπὶ τῆς οὐσίας. Εἶτε συμμετέχουμε εἶτε ὄχι, εἴμαστε συνεργοί! Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ χωνέψουμε!
Διότι δὲν θὰ ἤμασταν συνεργοὶ ἐὰν εἴχαμε ….μεταναστεύσῃ σὲ ἄλλον πλανήτη!
Ὅσο παραμένουμε ἐδῶ, ἀκόμη κι ἐὰν ἀπαξιοῦμε ἐν τελῶς τὸ σύστημα, ναί, εἴμαστε συνεργοί! Συνεργαζόμενοι θαυμάσια μαζύ του… Ἀκόμη κι ὅταν τὸ …πολεμοῦμε (ἤ τὸ «πολεμοῦμε»!!! Ἐμεῖς ξέρουμε!) 

Θὰ σᾶς τὰ ἐξηγήσω.
Ἀρχικῶς δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὰ μεγάλα κόμματα, ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν ἀναλάβῃ ὅλην ἤ μέρος τῆς ἐξουσίας. 
Ἀναφέρομαι σὲ ὅλα τὰ κόμματα. Μικρὰ καὶ μεγάλα. Γνωστὰ  κι ἄγνωστα. Ἐντὸς κι ἐκτὸς βο(υ)λῆς. 

Τὸ σύστημα βασίζεται σὲ κάποιο ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θὰ φέρουν οἱ ἐκλογές.
Αὐτοὶ ποὺ θὰ ψηφίσουν, οἱ πολλοί, εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ ὁρίσουν καὶ τὸ ποιὸς θὰ λάβῃ τὸ χρίσμα. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δευτερεῦον.
Θυμᾶστε γιά παράδειγμα τό πῶς τό ΚΚΕ προεστάτευσε τήν βο(υ)λή πρό δύο περίπου ἐτῶν;

Ποιός ἐψήφισε γιά κυβέρνησιν τό ΚΚΕ; Οὐδείς. Ἀλλὰ σαφῶς καὶ οἱ δικές μας ψῆφοι, αὐτὲς οἱ λιγοστές, ἔδωσαν στὸ ΚΚΕ τὸ δικαίωμα νὰ ἔχῃ δύναμιν καὶ νὰ ἐπηρεάζῃ μίαν μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐὰν τὸ εἴχαμε ἐξ ἀρχῆς περιθωριοποιήσῃ, δὲν θὰ τὸ εἴχαμε ἐμπρὸς στὴν βο(υ)λὴ νὰ τὴν προστατεύῃ. Ἀλλὰ δὲν τὸ κάναμε! Καὶ τώρα μᾶς ἔχει κάτσῃ ἐπίσης στὴν πλάτη καὶ κουνᾶ τὰ βρωμοπόδαρά του!
Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ ἄλλες του δράσεις, συμφωνίες καὶ συνεργίες, ποὺ οὐσιαστικῶς μᾶς ξεπουλοῦν ὥς ἔθνος. Ἄς παραμείνουμε  μόνον στὰ ὀφθαλμοφανῆ καὶ τὰ πρόσφατα!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην…. Γιὰ κυττᾶξτε πόσο μεγάλην ἀδιαφορία, στά ὅρια τῆς ἐγκληματικῆς συνενοχῆς, δεικνύει ὁ τΣΥΡΙΖΑ σὲ θέματα ἐθνικά, κοινωνικὰ καί ζητήματα ἐγκληματικότητος; (Νὰ μὴ τὸν κατονομάσω ὥς ἠθικὸ αὐτουργὸ ἀκόμη… Δὲν κάνει!!! Μόνον ὥς οὐρὰ τοῦ μΠΑτΣΟΚ μποροῦμε ἀκόμη νὰ τὸν δοῦμε!!! Ἀκόμη…. Διότι ἔχει μίαν οὐρὰ ἡ ἀχλάδα…) 
Εἴδατε ἐσεῖς νά κόπτονται ἐκεῖ μέσα γιά κάτι ἄλλο πλήν τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων; Ἐὰν τὸ πρόβλημα ἔχῃ ἀντίκτυπο στὴν τσέπη μας, τΣΥΡΙΖει. Ἐὰν ὄχι, δὲν τΣΥΡΙΖει… Ὑπάρχει λοιπόν πιό καλός συνεργάτης τῶν κρατούντων ἀπό αὐτό τό κόμμα;
Διότι πότε ἀκριβῶς ἐφώναξε γιά τό περεμπόριον; Γιά τό ΛΑΘΡεμπόριον; Γιά τό  δουλεμπόριον;
Καὶ οὔτε ἔχει λόγους νὰ τὸ κάνῃ… Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ …..συντρόφια!
Τὰ ἀφήνω αὐτὰ γιὰ …προβληματισμόν! Ἐὰν εἶναι φυσικὰ δυνατόν! 
Ἄς μὴν ἀναφέρω φυσικὰ κάτι περίεργες ὑποψηφιότητες ποὺ ὑπεστήριξε. Οὔτε τὸν υἱὸ τῆς Γιάννας τῆς θεριακλοῦς, ποὺ συμπεριέλαβαν ἐπίσης στὰ ψηφοδέλτιά τους. 

φωτογραφία

Οὔτε τὶς σχέσεις πατρὸς Τσίπρα, κατὰ πῶς ἔχει καταγγελθῆ, μὲ τὸ διεθνὲς δουλεμπόριον… Οὐδέποτε…

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἄρτι εἰσαχθείσα στὴν βο(υ)λὴ αὐτή.
Τί ἀκριβῶς κάνουν ἐτοῦτοι; Ἔχουν πιάσῃ τὸ ἄλλον ἄκρον, αὐτὸ ποὺ καταπατᾶ ἀκόμη κι ἀνθρώπινα δικαιώματα, στὸν βωμὸ τῆς «ἐθνικῆς ταὐτότητος». Τί ἐπιτυγχάνουν ὅμως τελικῶς; Μήπως μίαν ἀδειοδότησιν στό σύστημα νά δρᾷ πλέον «νομίμως» κατά τῆς συνοχῆς τῆς κοινωνίας μας, στοχοποιῶντας καί ποινικοποιῶντας κάθε κίνησιν ἐθνική;
Κι ἀπὸ τήν ἄλλην, ποῦ εἶναι ἡ ἐπιθυμία τους γιά κάθαρσιν, τήν στιγμή πού στό ζήτημα τῆς  ΑΤΕ ἔχουμε πήξῃ στήν σιωπή καί στά μισόλογα;

Ἄς μὴ καταπιασθῶ μὲ τὸ ΛΑΟΣ καὶ τὴν ΔΗΜΑΡ. Αὐτοὺς τοὺς εἴδαμε καὶ τοὺς βλέπουμε καὶ θὰ τοὺς ξαναδοῦμε ἀρκετὲς φορές, διότι ἀκόμη τὰ ἀφεντικά τους τοὺς χρειάζονται. Ἀλλά ποιός τούς βάζει στήν βο(υ)λή; Ἐμεῖς δέν εἴμαστε;
Ὅλους αὐτούς ἐμεῖς δέν τούς βάζουμε στήν βο(υ)λή; Γιατί σέ αὐτό ἔχουμε βάλῃ τό λιθαράκι μας ἀλλά ἀρνούμεθα τήν συνενοχή μας στό σύνολον τοῦ προβλήματος;

Νά δοῦμε μήπως καί τήν συνεργεία-συνενοχή-συμμετοχή μας στήν παρουσία μικροτέρων κομμάτων, τῶν ὁποίων οὐδόλως διαφέρει ἡ ἠθική ἀπό αὐτά πού ἤδη ἔχουμε βιώσῃ; Τί ἀκριβῶς ἔκανε ὁ Τζήμερος; Ἐτσίμπησε τίς ἑκατοστάδες τά χιλιάρικα ὥς ἐπιδότησιν; Τό ἐβούλωσε μετά; Καί ποῦ εἶναι τώρα ὁ «σωτήρ»; Ἀκόμη ὑπάρχει;

Νά δοῦμε τόν Καζάκη; Αὐτός δέν ἦταν οὐρά τοῦ ΚΚΕ γιά τόσους μῆνες; Τώρα μήπως μᾶς τό παίζῃ Ἑλληναρᾶς; Δέν κυκλοφορεῖ μέ ἑλληνικές σημαῖες; Δέν φέρεται τώρα πιὰ (κι ἀπὸ τότε δῆλα δὴποὺ τὸν ἐκράξαμε) καί κατά τοῦ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικοῦ πλέον; Μήπως ὅμως ἀκόμη τό σύστημα δέν τόν χρειάζεται; Μήπως γιά ἐτοῦτο τόν ἔχουν στήν ἀναμονή; Ποῦ ἐκρύφθη καί δέν τόν βλέπουμε; Ἤ μήπως δέν ἐκρύφθη;

Νά δοῦμε τούς οἰκολόγους πράσινα ἄλογα; Ποῦ εἴπαμε πώς ἐχάθησαν; Μήπως ξεκουράζονται; Διότι ἐγὼ δὲν τοὺς εἶδα κάπου, σὲ πραγματικὲς δράσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Τοὺς εἶδα ὅμως νὰ λαμβάνουν θέσεις ὑπὲρ τῶν σκο(ρ)πιανῶν, τῶν ἀλβανῶν, τῶν ἀφγανῶν… Τοὺς εἶδα νὰ στηρίζουν τὸ πρόγραμμα ξεπουλήματος τῆς Ἑλληνικῆς γῆς ποὺ ὀνόμασαν κάποιοι εἰρωνικῶς «πράσινη ἀνάπτυξιν»….

Δὲν θέλω νὰ  πιάσω κομματικοὺς καταλόγους καὶ ἀναλύσεις ἐπὶ ἀναλύσεων σήμερα. Αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ πῶ τὸ διαβάζετε στὸν τίτλο μου. Εἴμαστε ἀθῶοι; Εἴμαστε ἀμέτοχοι; Εἴμαστε αὐτοί πού δέν φταῖν;

Οὐδόλως φυσικά.
Ἀπλῶς δὲν ἔχουμε ἀντιληφθῇ τὸν βαθμὸ τῆς συνενοχῆς μας. Βλέπετε, βλέπουμε μόνον τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεων τῶν ἄλλων κι ὄχι τὴν βαρύτητα τῶν δικῶν μας πράξεων.

Ὑπάρχει λύσις;
Σαφῶς καὶ ὑπάρχει λύσις. Σαφῶς καὶ μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ ὅλο αὐτό. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν δημοκρατία, ποὺ κατ’ ἐμὲ εἶναι ἄθλιον σὰν σύστημα διακυβερνήσεως, μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε. Ἀλλά πόσο κοντά εἴμαστε στό νά τό πιστέψουμε καί νά πᾶμε νά τό κατακτήσουμε;

Προτείνω λοιπὸν νὰ σκεπτόμεθα καλλίτερα ὅταν γράφουμε αὐτὰ ποὺ γράφουμε. Οὐδόλως ἀθῶοι εἴμαστε! Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ εἴμαστε ἀθῷοι!
Ὅλοι μαζὺ τὰ κάναμε σκ@τ@ κι ὅλοι μαζὺ θὰ καθαρίσουμε τοὺς ἀποπάτους καὶ θὰ τὰ ξανά-φτιάξουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ φταῖν οἱ ἄλλοι περισσότερο, διότι αὐτομάτως αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐγὼ εἶμαι καλλιτέρα αὐτῶν. Ἐάν ὅμως εἶμαι καλλιτέρα, γιατί δέν βγαίνω ἐμπρός νά λύσω ὅλα τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε; Ἤ εἶμαι καλλιτέρα μόνον στά λόγια;
Γιὰ νὰ μᾶς δῶ….

Θέλετε νά τό πιάσουμε κι ἀπό ἄλλην σκοπιά;
Διαβάζω λοιπὸν σὲ διάφορα κείμενα τὶς φράσεις: «ξυπνῆστε», «ἐσεῖς φταῖτε», «ἄς προσέχατε τὶ ψηφίζατε», «ζῶα ποὺ μᾶς ξαναφορέσατε τοὺς τροϊκανούς»,  «οἱ παπποῦδες φταῖν, κρύψατέ τους τὶς ταὐτότητες», «τελικῶς εἶσθε ὅλοι ἠλίθιοι» κι ἄλλα πολλὰ ἀναλόγου λογικῆς, ἠθικῆς καὶ ….βλακείας!
Γιατί παρακαλῶ ἐμεῖς βγάζουμε τήν οὐρίτσα μας;
Γνωρίζουμε πώς ὅταν δέν ψηφίζουμε δυναμώνουμε τήν ψῆφο αὐτῶν ποὺ ψηφίζουν.
Γνωρίζουμε ἐπίσης πὼς ὅταν ψηφίζουμε δυναμώνουμε κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν. (Ὅλοι πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν!)

Καί γιατί παρακαλῶ δέν δημιουργοῦμε ἕναν φορέα πού στόχο θά ἔχῃ τήν κατάλυσίν τους; Σκέτο;
Μπορῶ! Μποροῦμε! Καὶ κάποιαν στιγμὴ θὰ καταλήξῃ μονόδρομος κάτι τέτοιο.
Ἔως τότε ὅμως καλὸ θὰ ἦταν νὰ σταματήσουμε τὶς κορῶνες.
Ὅλοι φταῖμε. Κι ὄχι παρακαλῶ μὲ τὴν λογικὴ τοῦ Παγκάλου, διότι αὐτὴ ἀναφέρεται μόνον στὶς οἰκονομικὲς παραμέτρους. Ὅλοι φταῖμε διότι ἀνεχθήκαμε, διότι κάναμε τὰ στραβὰ μάτια, διότι ἐπιτρέψαμε νὰ ὑπάρχουν πρόσωπα τέτοιου εἴδους καὶ νὰ καταλαμβάνουν ἐξουσίες. Διότι δὲν ἐλέγξαμε τὴν ἠθική τους. Διότι δὲν αὐτοπεπαιδευθήκαμε πρὸ κειμένου νὰ μὴ μᾶς ἄγουν ὅπου τοὺς βολεύει. Διότι δὲν ἀναζητήσαμε τὸ καλλίτερο καὶ βολευθήκαμε στὸ χειρότερον καὶ στὸ εὔκολον.
Εἶναι τοὐλάχιστον ἐκνευριστικὸν νὰ διαβάζω ἤ νὰ ἀκούω γιὰ τὶς ἄλλες καμποῦρες. Ἡ δική μας κοντεύει νὰ φθάσῃ στὴν Σελήνη ἀλλὰ ἐμεῖς μόνον τῶν ἄλλων βλέπουμε…

Φιλονόη.

Σημείωσις

Τὸ ἀρχικὸν κείμενον συνετάχθη λίγο πρὸ τῆς «νίκης τΣΥΡΙΖΑ», φθινόπωρον (Σεπτέμβριος) τοῦ 2012 ἐδῶ:

Ἐγὼ δὲν φταίω… Εἶμαι ἀθῴα!!!

Τὸ 2018, μὲ ἐλάχιστες διορθωτικὲς ἐπεμβάσεις, ἐπαναδημοσιεύθη στὸ «ἀρχίσαμε», ἐνᾦ ἡ ἀνανέωσίς του ἐγκατελείφθη στὰ πρόχειρα τῆς σελίδος.
Ἀνεσύρθη λοιπὸν ἐκ τῶν προχείρων σήμερα ποὺ τὸ «ξεκλειδώνω».

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply