Δείκτης βημάτων αὐτοεκτιμήσεως.

Ἂν θέλῃ κάποιος νὰ ἐλέγξῃ τὸ πόσο κοντὰ εὑρίσκεται στὴν πραγματοποίησι τοῦ ὀνείρου του, δὲν ἔχει παρὰ νὰ δῇ τὰ συναισθήματα ποὺ τρέφει ἀπέναντι σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἤδη ἀποκτήσει αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνος θέλει.

Ἡ ζήλεια, καὶ κάποιες φορὲς ὁ φθόνος που αἰσθάνονται οἱ ἄνθρωποι, ἔρχεται ἀπὸ τὴν χαμηλή τους αὐτοεκτίμηση καὶ τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι ἀνάξιοι νὰ ἀποκτήσουν αὐτὸ ποὺ θέλουν.
Ὅσο περισσότερο ζηλεύουν τόσο περιεσσότερο ἐπιβαρύνουν τὴν νοητική τους σαβούρα.

Ὅταν κάποιος χαίρεται μὲ τὴν χαρὰ τοῦ ἄλλου εὐθυγραμμίζεται ταυτόχρονα μὲ τὶς ἀπεριόριστες δυνατότητες, ἀγάπης χαρᾶς ἀφθονίας καὶ εὐημερίας.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Leave a Reply