Καλὸν κι εὐλογημένο μῆνα…

Καλημέρα!
Καλὸ κι εὐλογημένο μῆνα καὶ ἔνα ὑπέροχο καὶ δημιουργικὸ Φθινόπωρο!!!

Ὑπέροχα πλάσματα σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου αὐτὸν τὸν μῆνα νὰ ἀνοίξετε τὸν ἑαυτό σας σὲ νέες θετικὲς ἀλλαγές, νὰ σπείρετε τοὺς δικούς σας προσωπικοὺς σπόρους καὶ ἀφῆστε τὴν εὔγλωτη εὐφυΐα τῆς ἀγάπης νὰ σᾶς ξελογιάσῃ καὶ νὰ σᾶς ὁδηγήσῃ στὴν πραγματοποίηση ὅλων τῶν ὡραίων σχεδίων σας…

Σούσουλα Γιῶτα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply